Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-9/14-41 Avaliku teenistuse 2020. aasta aruande ülevaade 25.10.2021
2-5/14-30 OTRK: „CO2 kvoodi hinnatõusu mõju riigieelarvele ja ühiskonnale“ 28.09.2021
2-5/14-29 OTRK: „Kuidas jõuda piirangutevaba Eestini?“ 30.09.2021
2-9/14-40 Õigustloovate aktide kooskõlast Põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest 21.09.2021
2-5/14-28 OTRK: Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi). 23.09.2021
2-5/14-27 OTRK: ,,Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?”
2-6/14-22 Umbusaldusavaldus peaminister Kaja Kallasele 16.06.2021
2-9/14-39 Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035 29.09.2021
2-6/14-21 Umbusaldusavaldus kaitseminister Kalle Laanetile 08.06.2021
2-9/14-38 Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030 12.10.2021
2-9/14-37 Kultuuri arengukava 2021–2030 11.10.2021
2-5/14-26 OTRK: Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida? 16.09.2021
2-9/14-36 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 20.05.2021
2-5/14-25 OTRK: "Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest" 01.06.2021
2-9/14-35 Riigi eelarvestrateegia 2022–2025 ja stabiilsusprogramm 2021
2-9/14-34 Finantsinspektsiooni 2020. a aruande esitamine 03.06.2021
2-9/14-33 Eesti Panga 2020. aasta aruanne 03.06.2021
2-5/14-24 OTRK: Euroopa Liidu järgmise finantsperspektiivi, taasterahastu ja õiglase üleminekufondi raha planeerimisest 06.05.2021
2-5/14-23 OTRK: Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi
2-6/14-20 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse mõjude leevendamise kavast 08.04.2021
2-9/14-32 Kultuuriministri ettekanne Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020 elluviimisest 02.06.2021
2-5/14-22 OTRK: „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“ 15.04.2021
2-5/14-21 OTRK: Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel 11.03.2021
2-5/14-20 OTRK: COVID-19 vaktsineerimise korraldamine 09.03.2021
2-6/14-19 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast 22.02.2021
Tagasiside