Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-9/34 Finantsinspektsiooni 2016. aasta aastaaruanne 03.05.2017
2-9/33 Eesti Panga 2016. a aastaaruanne 03.05.2017
2-5/18 OTRK: „Kus on metsas tasakaal?“ 13.04.2017
2-5/17 OTRK: „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedidˮ 16.05.2017
1-4/11 Õiguskantsleri ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 16.03.2017
2-9/32 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2016.a täitmise aruande esitamine 08.03.2017
2-9/31 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 08.06.2017
2-5/16 OTRK: Välispoliitika arutelu 09.02.2017
2-9/30 Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 08.02.2017
2-9/29 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast 17.01.2017
2-9/28 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmise kohta 22.02.2017
2-6/10 Rahandusministri poliitiline avaldus
2-9/27 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 14.12.2016
2-6/9 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks
2-5/15 OTRK: Mida teha Rail Balticuga 13.12.2016
2-9/25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal 15.11.2016
2-6/8 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Taavi Rõivasele
2-9/24 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta 09.11.2016
2-9/23 Energiamajanduse arengukava aastani 2030 10.05.2017
2-6/7 2017. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 28.09.2016
2-9/22 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 18.10.2016
2-5/14 OTRK: Eesti kui mereriigi taastamisest arutelu 29.09.2016
1-4/10 Ettepanek looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 25.10.2016
2-5/13 OTRK: Haldusreformist 15.09.2016
2-5/12 RIKK komisjoni raport - NATO heidutus Läänemere piirkonnas: hetkeseis ja prespektiivid
Tagasiside