Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-9/12 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 09.06.2016
2-5/4 OTRK: Eesti välispoliitika arutelu 11.02.2016
2-9/11 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 20.01.2016
1-4/7 Ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 09.02.2016
1-4/6 Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks 05.04.2016
1-4/5 Ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 21.01.2016
1-4/4 Ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 21.01.2016
2-9/10 Avaliku teenistuse 2014. aasta aruande ülevaade 09.12.2015
2-5/3 OTRK: Eesti teadus- ja arendustegevuse valikud, võimalused ja ristteed 15.12.2015
2-9/9 Ülevaade teadus- ja arendustegevusest 15.12.2015
2-9/8 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014. aastal. Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 25.11.2015
2-9/7 Justiitsministri ettekanne "Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018" elluviimise kohta 29.10.2015
2-5/2 OTRK: Eesti Vabariigi suveräänsuse arutelu 19.11.2015
1-4/3 Ettepanek käibemaksuseaduse Põhiseadusega kooskõlla viimiseks 12.11.2015
2-9/6 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 17.11.2015
2-9/5 Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest 22.10.2015
2-5/1 OTRK: Eesti migratsioonipoliitika arutelu 13.10.2015
2-6/4 2016. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 29.09.2015
1-4/2 Õiguskantsleri 2014/2015. a tegevuse ülevaade 22.09.2015
1-4/1 Õiguskantsleri kirjalik ettekanne Riigikogule - Põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest
2-6/3 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Taavi Rõivasele 15.06.2015
2-9/4 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmise kohta
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni raport väärteotrahvide laekumisest
2-9/3 Finantsinspektsiooni 2014 aastaaruanne 26.05.2015
2-9/2 Eesti Panga 2014 aastaaruanne 26.05.2015
Tagasiside