Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-9/28 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmise kohta 22.02.2017
2-6/10 Rahandusministri poliitiline avaldus
2-9/27 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 14.12.2016
2-6/9 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks
2-5/15 OTRK: Mida teha Rail Balticuga 13.12.2016
2-9/25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal 15.11.2016
2-6/8 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Taavi Rõivasele
2-9/24 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta 09.11.2016
2-9/23 Energiamajanduse arengukava aastani 2030 10.05.2017
2-6/7 2017. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 28.09.2016
2-9/22 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 18.10.2016
2-5/14 OTRK: Eesti kui mereriigi taastamisest arutelu 29.09.2016
1-4/10 Ettepanek looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 25.10.2016
2-5/13 OTRK: Haldusreformist 15.09.2016
2-5/12 RIKK komisjoni raport - NATO heidutus Läänemere piirkonnas: hetkeseis ja prespektiivid
2-5/10 REKK raport - Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis
2-5/9 OTRK: Raporti "Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis" arutelu 14.06.2016
2-9/21 Avaliku teenistuse 2015. aasta aruande ülevaade 15.06.2016
2-5/8 OTRK: raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid" arutelu 08.06.2016
2-9/20 Õiguskantsleri aastaülevaade seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 20.09.2016
2-6/6 Õigusloome mahu vähendamise kava rakendamisest 01.06.2016
1-4/9 Ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla 31.05.2016
1-4/8 Ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 31.05.2016
2-9/19 Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne 03.05.2016
2-5/7 OTRK: Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine 05.05.2016
Tagasiside