Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-6/7 2017. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 28.09.2016
2-9/22 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 18.10.2016
2-5/14 OTRK: Eesti kui mereriigi taastamisest arutelu 29.09.2016
1-4/10 Ettepanek looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 25.10.2016
2-5/13 OTRK: Haldusreformist 15.09.2016
2-5/12 RIKK komisjoni raport - NATO heidutus Läänemere piirkonnas: hetkeseis ja prespektiivid
2-5/10 REKK raport - Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis
2-5/9 OTRK: Raporti "Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis" arutelu 14.06.2016
2-9/21 Avaliku teenistuse 2015. aasta aruande ülevaade 15.06.2016
2-5/8 OTRK: raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid" arutelu 08.06.2016
2-9/20 Õiguskantsleri aastaülevaade seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 20.09.2016
2-6/6 Õigusloome mahu vähendamise kava rakendamisest 01.06.2016
1-4/9 Ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla 31.05.2016
1-4/8 Ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 31.05.2016
2-9/19 Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne 03.05.2016
2-5/7 OTRK: Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine 05.05.2016
2-9/18 Heaolu arengukava 2016–2023 ja selle rakendusplaani aastateks 2015–2019 heakskiitmine 31.05.2016
2-5/6 OTRK Riigivalitsemise reformist 14.04.2016
2-9/17 Ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 19.10.2016
2-9/16 Eesti Panga 2015. a aastaaruanne 03.05.2016
2-5/5 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest" arutelu 07.04.2016
2-6/5 Peaministri poliitiline avaldus haldusreformi seaduse eelnõust 14.03.2016
2-9/15 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2015.a täitmise aruande esitamine 09.03.2016
2-9/14 Ettekanne Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 täitmise kohta 17.02.2016
2-9/13 „Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ täitmise 2015. aasta aruande ja lõpparuande esitlemine 18.02.2016
Tagasiside