Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
2-9/40 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal 08.11.2017
2-9/39 Ettekanne Kultuuripoliitka põhialused aastani 2020 täitmise kohta 14.02.2018
1-4/12 Ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lg 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 14.11.2017
2-9/38 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta 25.10.2017
2-5/24 OTRK: Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid 12.10.2017
2-6/12 2018. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 27.09.2017
2-9/37 Avaliku teenistuse 2016. aasta aruande ülevaade 10.10.2017
2-5/23 OTRK: Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine 28.09.2017
2-5/22 OTRK: Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed 21.09.2017
2-9/36 Õiguskantsleri aastaülevaade seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 19.09.2017
2-6/11 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Sven Sesterile 01.06.2017
2-9/35 Kultuuriministri ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 27.09.2017
2-5/21 OTRK: Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017 01.06.2017
2-5/20 OTRK: Kutsehariduse hetkeolukord ja arengusuunad 18.05.2017
2-5/19 OTRK: "Eesti majanduspoliitilised valikud - ohud ja võimalused ettevõtlusele" 09.05.2017
2-9/34 Finantsinspektsiooni 2016. aasta aastaaruanne 03.05.2017
2-9/33 Eesti Panga 2016. a aastaaruanne 03.05.2017
2-5/18 OTRK: „Kus on metsas tasakaal?“ 13.04.2017
2-5/17 OTRK: „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedidˮ 16.05.2017
1-4/11 Õiguskantsleri ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 16.03.2017
2-9/32 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2016.a täitmise aruande esitamine 08.03.2017
2-9/31 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 08.06.2017
2-5/16 OTRK: Välispoliitika arutelu 09.02.2017
2-9/30 Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 08.02.2017
2-9/29 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast 17.01.2017
Tagasiside