Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-5/14-44 OTRK: „Päästeameti elanikkonnakaitse plaan – probleemid, lahendused ja inimesed“ 20.10.2022
2-6/14-32 Peaministri poliitiline avaldus - 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 29.09.2022
2-9/14-64 Ettekanne „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ 26.10.2022
2-5/14-43 OTRK: "Riigikaitse jätkusuutlik finantseerimine" 11.10.2022
2-9/14-63 Õigustloovate aktide kooskõlast Põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest 20.09.2022
2-6/14-31 Kaja Kallase määramine peaministrikandidaadiks 15.07.2022
2-6/14-30 Peaministri poliitiline avaldus seoses Vabariigi Valitsuse tagasiastumisega 15.07.2022
1-4/14-8 Õiguskantsleri ettepanek kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks 19.10.2022
2-6/14-29 Umbusaldusavaldus haridus- ja teadusminister Liina Kersnale 16.06.2022
2-5/14-42 OTRK: „Päästeameti elanikkonnakaitse plaan – probleemid, lahendused ja inimesed“
2-5/14-41 OTRK:„Inflatsiooni kriisist Eestis“ arutelu 07.06.2022
2-9/14-62 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 08.06.2022
2-9/14-61 Finantsinspektsiooni 2021. a aruande esitamine 02.06.2022
2-9/14-60 Siseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest 11.05.2022
2-6/14-28 Peaministri poliitiline avaldus 02.05.2022
2-9/14-59 Eesti Panga 2021. aasta aruanne 31.05.2022
2-9/14-58 Majandus- ja taristuministri 2022. a ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest 18.05.2022
2-9/14-57 Keskkonnaministri 2022.a. ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest) 16.05.2022
2-9/14-56 Tervise- ja tööministri 2022. a ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest 09.05.2022
1-4/14-7 Ettekanne saadikupuutumatuse äravõtmisest 19.04.2022
2-5/14-40 OTRK: „Energiakriisist elektrišokini" 14.04.2022
2-5/14-39 OTRK: "Olukorrast Ukraina abistamisel“ 12.04.2022
2-9/14-55 Maaeluministri 2022. a ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (Eesti toidu- ja maaelupoliitika väljakutsed muutuvas majandus- ja julgeolekukeskkonnas) 18.04.2022
2-9/14-54 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 2022. a. ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest 13.04.2022
2-9/14-53 Riigihalduse ministri 2022.a. ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest 11.04.2022
Tagasiside