Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
7-13/29 Ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest 23.09.2008
7-4/28 Eesti Arengufondi tegevuse aruanne 16.09.2008
7-4/27 Umbusaldusavaldus keskkonnaminister Jaanus Tamkivile 11.06.2008
7-4/26 Siseministri poliitiline avaldus 10.06.2008
7-13/25 Ettepanek nr 2 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta 19.06.2008
7-4/24 Finantsinspektsiooni 2007. aasta aruanne 25.09.2008
7-4/23 Eesti Panga 2007. aasta aruanne 25.09.2008
7-13/22 Ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Villu Reiljanilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks 20.03.2008
7-4/21 Ülevaade kohtukorralduse, õigusmõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 10.06.2008
7-4/20 Riigi raudteepoliitika 12.03.2008
7-4/19 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010" 2007. aasta täitmise aruanne 26.02.2008
7-13/18 Ettepanek nr 1 Riigikogu liikme staatuse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega 29.01.2008
7-4/17 OTRK: Välispoliitika arutelu 21.02.2008
7-4/16 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 18.12.2007
7-4/15 Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu 13.12.2007
7-4/14 Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2006. aastal 14.11.2007
7-4/13 Keskkonnaministri poliitiline avaldus seoses abiministri ametisse nimetamisega 17.10.2007
7-4/12 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2008. aasta riigieelarve üleandmisega 26.09.2007
7-4/11 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 09.10.2007
7-4/10 Vabariigi Presidendi kõne XI Riigikogu II istungjärgu avaistungil
7-4/9 Õiguskantsleri ülevaade järelevalve teostamisest õigusloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle 27.09.2007
7-13/8 Ettekanne nr 1. Hea õigusloome tava järgimisest taastuvelektri ostuhinna ja toetuse suuruse määramisel
7-4/7 Finantsinspektsiooni 2006. aasta aastaaruanne 12.06.2007
7-4/6 Eesti Panga 2006. aasta aastaaruanne 12.06.2007
7-4/5 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 31.05.2007
Tagasiside