Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
7-4/76 OTRK: Eesti Inimarengu Aruanne 2009 arutelu 22.04.2010
7-4/75 OTRK: riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest 23.09.2010
7-4/74 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 20.05.2010
7-4/73 OTRK: Töökohtade loomine - kriisist väljumise põhiküsimus 11.03.2010
7-4/72 OTRK: Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 08.04.2010
7-4/71 OTRK: Tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamine 18.02.2010
7-4/70 Ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 elluviimisest ja kuritegevusest 2009. aastal 09.02.2010
7-4/69 OTRK: Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine ja kodanikuühiskonna areng 15.04.2010
7-4/68 OTRK: Ettevõtluskeskkonna arendamine tööhõive suurendamiseks 16.02.2010
7-4/67 Ettekanne korrakaitse olukorrast riigis ja turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest siseturvalisuse arengukava elluviimise põhjal 23.02.2010
7-4/66 OTRK: Välispoliitika arutelu 11.02.2010
7-4/65 OTRK: Põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine 10.12.2009
7-4/64 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 15.12.2009
7-4/63 Peaministri ettekanne teadus- ja arendustegevusest 08.12.2009
7-4/62 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Läänemerre kavandatud gaasijuhtmega seotud keskkonnariskid“ arutelu 27.10.2009
7-4/61 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal 28.10.2009
7-4/60 Kirjalik nõue umbusaldamise avaldamiseks justiitsminister Rein Langile 30.09.2009
7-4/59 Kirjalik nõue umbusaldamise avaldamiseks välisminister Urmas Paetile 30.09.2009
7-4/58 Peaministri poliitiline avaldus 30.09.2009
7-13/57 Ettekanne nr 1. Rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele
7-13/56 Ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest 01.10.2009
7-4/55 Eesti Arengufondi tegevuse aruanne 17.09.2009
7-4/54 Ettepanek nr 5 Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse põhiseaduspärasuse kohta 03.08.2009
7-4/53 Eesti Panga 2008. aasta aruanne 11.06.2009
7-4/52 Finantsinspektsiooni 2008. aasta aastaaruanne 11.06.2009
Tagasiside