Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-9/9 Kultuuriministri ettekanne Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 täitmise kohta 29.01.2020
1-4/4 Ettepanek Riigikogule KOKS § 18 lg 1 p 6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 15.10.2019
2-5/1 OTRK: Pensioni tulevikust - kes tasub memme vaeva? 10.10.2019
2-6/5 Peaministri poliitiline avaldus - 2020. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 25.09.2019
2-9/8 Avaliku teenistuse 2018. aasta aruande ülevaade 24.09.2019
2-9/7 Kultuuriministri ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 04.12.2019
2-6/4 Umbusaldusavaldus peaminister Jüri Ratasele 30.08.2019
2-9/6 Ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast Põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest 17.09.2019
2-9/5 "Välispoliitika arengukava 2030" Riigikogule arutamiseks esitamine 19.05.2020
1-4/3 Ausa poliitilise konkurentsi tagamisest
2-9/4 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne 12. juuni 2019 12.06.2019
2-6/3 Kirjalik nõue umbusaldusavalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele 03.06.2019
1-4/2 Ettepanek viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla 11.06.2019
1-4/1 Ettepanek ja ettekanne Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmisest 14.05.2019
2-9/3 Finantsinspektsiooni 2018. a aruande esitamine Riigikogule 16.05.2019
2-9/2 Eesti Panga 2018. a aruande esitamine Riigikogule 07.05.2019
2-6/2 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks
2-9/1 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 04.06.2019
2-6/1 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 15.04.2019
2-6/19 Justiitsministri poliitiline avaldus põhiseaduse analüüsist 20.02.2019
2-5/43 OTRK: Eesti maksusüsteemi tulevik 19.02.2019
2-5/42 OTRK: "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" 14.02.2019
2-5/41 VÄLK raport "Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel"
2-5/40 OTRK: Välispoliitika arutelu 12.02.2019
2-9/55 Ülevaade teadus- ja arendustegevusest 16.01.2019
Tagasiside