Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
7-4/94 OTRK: Välispoliitika arutelu 08.02.2011
7-4/93 OTRK: Kultuuripärandi kaitse 18.01.2011
7-4/92 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 07.12.2010
7-4/91 "Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2010. aasta aruanne 15.02.2011
7-4/90 OTRK: Eesti rahvastiku tervis 09.12.2010
7-4/89 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2009. aastal 27.10.2010
7-4/88 OTRK: Maaelu vajab uusi sihte 11.11.2010
7-4/87 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 14.12.2010
7-4/86 Peaministri poliitiline avaldus 27.09.2010
7-4/85 Õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena 28.09.2010
7-4/84 Eesti Arengufondi 2009/2010 aruanne 16.09.2010
7-4/83 Ettepanek nr 11 Avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta 22.09.2010
7-4/82 Finantsinspektsiooni 2009. aasta aastaaruanne 10.06.2010
7-4/81 Eesti Panga 2009. aasta aastaaruanne 10.06.2010
7-13/80 Ettekanne nr 2 Ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavusest peavarjuta isikutele
7-4/79 Justiitsministri poliitiline avaldus 09.06.2010
7-4/78 OTRK: Laste õiguste tagamine 03.06.2010
7-4/77 Soome Vabariigi presidendi Tema Eksellentsi proua Tarja Haloneni kõne 05.05.2010
7-4/76 OTRK: Eesti Inimarengu Aruanne 2009 arutelu 22.04.2010
7-4/75 OTRK: riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest 23.09.2010
7-4/74 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 20.05.2010
7-4/73 OTRK: Töökohtade loomine - kriisist väljumise põhiküsimus 11.03.2010
7-4/72 OTRK: Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 08.04.2010
7-4/71 OTRK: Tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamine 18.02.2010
7-4/70 Ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 elluviimisest ja kuritegevusest 2009. aastal 09.02.2010
Tagasiside