Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
7-4/19 OTRK: Euroopa võlakriis ja selle mõju Eestile 13.12.2011
7-4/18 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 13.12.2011
7-4/17 OTRK: Maaelu arengu aruanne 12.01.2012
7-4/16 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 27.10.2011
7-4/15 OTRK: Elektri hind 08.12.2011
7-4/14 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal 18.10.2011
7-13/13 Ettekanne nr 3 kohtusse pöördumisel ettenähtud riigilõivudest
7-4/12 Peaministri poliitiline avaldus 28.09.2011
7-4/11 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 15.11.2011
7-4/10 Eesti Arengufondi 2010/2011 aruanne 22.09.2011
7-4/9 Õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle,õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena 29.09.2011
7-4/8 Eesti Panga 2010. aasta aastaaruanne 16.06.2011
7-4/7 Finantsinspektsiooni 2010. aasta aastaaruanne 16.06.2011
7-4/6 Ettepanek nr 12 Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta 02.06.2011
7-4/5 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 09.06.2011
7-4/4 OTRK: Energiasääst 10.05.2011
7-4/3 OTRK: Riigi rahanduspoliitika 03.05.2011
7-4/2 Vabariigi Valitsuse ametivanne 06.04.2011
7-4/1 Peaministrikandidaat Andrus Ansipile valitsuse moodustamiseks volituste andmine 05.04.2011
7-4/100 Justiitsministri poliitiline avaldus 23.02.2011
7-4/99 OTRK: Eesti vastus Euroopa väljakutsetele 10.02.2011
7-4/98 OTRK: Hinnatõusu mõju Eesti inimeste toimetulekule 17.02.2011
Tagasiside