Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
7-4/55 Eesti Arengufondi tegevuse aruanne 17.09.2009
7-4/54 Ettepanek nr 5 Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse põhiseaduspärasuse kohta 03.08.2009
7-4/53 Eesti Panga 2008. aasta aruanne 11.06.2009
7-4/52 Finantsinspektsiooni 2008. aasta aastaaruanne 11.06.2009
7-4/51 Peaministri poliitiline avaldus 21.05.2009
7-4/50 Eesti Arengufondi tegevuse aruanne
7-4/49 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Andrus Ansipile 13.05.2009
7-4/48 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse Eesti Inimarengu Aruanne 2008 arutelu 14.05.2009
7-4/47 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Innovatsioon majandusarengu vedurina" arutelu 21.05.2009
7-4/49 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Ester Tuiksoolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks 24.03.2009
7-13/48 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Villu Reiljanilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks 24.03.2009
7-4/47 Peaministri poliitiline avaldus 18.02.2009
7-4/46 Ülevaade kohtukorralduse, õigusmõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 04.06.2009
7-4/45 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tööturu areng” arutelu 12.03.2009
7-4/44 „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010“ 2008. aasta täitmise aruanne 19.02.2009
7-4/43 Ettekanne turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest ja korrakaitse olukorrast riigis 12.02.2009
7-4/42 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu 26.02.2009
7-4/41 Sotsiaalministri poliitiline avaldus 22.01.2009
7-4/40 Umbusalduse avaldamine sotsiaalminister Maret Maripuule 22.01.2009
7-4/39 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 16.12.2008
7-13/38 Õiguskantsleri ettepanek nr 3 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega 18.11.2008
7-4/37 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 09.12.2008
7-4/36 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2007. aastal 11.11.2008
7-4/35 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti ettevõtluskeskkonna areng“ arutelu 23.10.2008
7-4/34 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti hariduse kvaliteet ja kättesaadavus" arutelu 13.11.2008
Tagasiside