Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-6/5 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile (esitajad: Jüri Ratas, Jaak Allik, Andres Anvelt, Deniss Boroditš, Enn Eesmaa, Eldar Efendijev, Lembit Kaljuvee, Kalev Kallo, Valeri Korb, Kalev Kotkas, Mart Meri, Kalvi Kõva, Helmen Kütt, Kalle Laanet, Lauri Laasi, Kajar Lember, Heimar Lenk, Inara Luigas, Marianne Mikko, Sven Mikser, Aadu Must, Eiki Nestor, Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Heljo Pikhof, Rein Randver, Mailis Reps, Aivar Riisalu, Karel Rüütli, Indrek Saar, Kadri Simson, Mihhail Stalnuhhin, Neeme Suur, Olga Sõtnik, Tarmo Tamm, Priit Toobal, Yana Toom, Ester Tuiksoo, Marika Tuus-Laul, Rainer Vakra, Rannar Vassiljev, Viktor Vassiljev, Vladimir Velman, Peeter Võsa, Jaan Õunapuu) 18.10.2012
2-6/4 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2013. aasta riigieelarve üleandmisega 27.09.2012
1-4/11 Õiguskantsleri ettepanek nr 20 Üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirang
2-9/16 Ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 “ elluviimise kohta 27.09.2012
2-5/12 OTRK: Eesti kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamise ja osalusdemokraatia arutelu 20.09.2012
2-9/15 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
2-5/11 OTRK: Arutelu põhiõiguste ja vabaduste riivete üle Eestis ning Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri olukorra analüüs 25.09.2012
2-9/14 Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest 2011/2012 ja Arengufondi uue strateegia tutvustamine 18.09.2012
1-4/10 Õiguskantsleri ettepanek nr 19 toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhiseadusele vastavuse kohta
1-4/9 Õiguskantsleri ettepanek nr 17 Eestis püsivalt viibimise absoluutse nõude kohta kodakondsuse taotlemisel
1-4/8 Õiguskantsleri ettepanek nr 18 Toetusstreikidest ette teatamine
1-4/7 Õiguskantsleri ettepanek nr 16 eestikeelse hariduse piisava kättesaadavuse kohta
2-5/10 OTRK: 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemuste arutelu 11.10.2012
2-9/13 Õiguskantsleri 2011. aasta ülevaade 12.06.2012
2-9/12 Finantsinspektsiooni 2011. aasta aastaaruanne 29.05.2012
2-9/11 Eesti Panga 2011. a aastaaruanne 29.05.2012
2-5/8 OTRK: Põlvkondade vahelises solidaarsuses peitub potentsiaal 19.04.2012
1-4/6 Õiguskantsleri ettepanek nr 15 töötuskindlustusstaaži arvestamisest (ettepanek viia töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla)
2-5/9 OTRK: väliskomisjoni raport "Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025" 31.05.2012
2-9/10 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 07.06.2012
2-9/9 "Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2011. aasta täitmise aruanne 23.02.2012
1-4/5 Õiguskantsleri ettepanek nr 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest (ettepanek viia kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõiked 1, 3, 5 ja 6 põhiseadusega kooskõlla)
2-9/8 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2011. aasta täitmise aruanne 14.02.2012
1-4/4 Õiguskantsleri ettepanek nr 13: Õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuks
7-4/20 OTRK: Välispoliitika arutelu 21.02.2012
Tagasiside