Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteerti Peakiri Sorteerti Täiskogu istungi kuupäev Sorteerti
1-4/7 Õiguskantsleri ettepanek nr 16 eestikeelse hariduse piisava kättesaadavuse kohta
2-5/10 OTRK: 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemuste arutelu 11.10.2012
2-9/13 Õiguskantsleri 2011. aasta ülevaade 12.06.2012
2-9/12 Finantsinspektsiooni 2011. aasta aastaaruanne 29.05.2012
2-9/11 Eesti Panga 2011. a aastaaruanne 29.05.2012
2-5/8 OTRK: Põlvkondade vahelises solidaarsuses peitub potentsiaal 19.04.2012
1-4/6 Õiguskantsleri ettepanek nr 15 töötuskindlustusstaaži arvestamisest (ettepanek viia töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla)
2-5/9 OTRK: väliskomisjoni raport "Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025" 31.05.2012
2-9/10 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 07.06.2012
2-9/9 "Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2011. aasta täitmise aruanne 23.02.2012
1-4/5 Õiguskantsleri ettepanek nr 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest (ettepanek viia kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõiked 1, 3, 5 ja 6 põhiseadusega kooskõlla)
2-9/8 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2011. aasta täitmise aruanne 14.02.2012
1-4/4 Õiguskantsleri ettepanek nr 13: Õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuks
7-4/20 OTRK: Välispoliitika arutelu 21.02.2012
7-4/19 OTRK: Euroopa võlakriis ja selle mõju Eestile 13.12.2011
7-4/18 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 13.12.2011
7-4/17 OTRK: Maaelu arengu aruanne 12.01.2012
7-4/16 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 27.10.2011
7-4/15 OTRK: Elektri hind 08.12.2011
7-4/14 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal 18.10.2011
7-13/13 Ettekanne nr 3 kohtusse pöördumisel ettenähtud riigilõivudest
7-4/12 Peaministri poliitiline avaldus 28.09.2011
7-4/11 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 16.11.2011
7-4/10 Eesti Arengufondi 2010/2011 aruanne 22.09.2011
Tagasiside