Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-5/14-21 OTRK: Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel
2-5/14-20 OTRK: COVID-19 vaktsineerimise korraldamine
2-6/14-19 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast 22.02.2021
2-9/14-31 Ettekanne Euroopa Liidu poliitika teostamisest
2-5/19 OTRK: välispoliitika arutelu 16.02.2021
2-5/18 OTRK: Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng
2-9/14-30 Kultuuriministri ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 elluviimisest
2-6/18 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 25.01.2021
2-5/17 OTRK: "Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?"
2-9/14-29 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas
2-5/16 OTRK: Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng
2-6/17 Peaministri poliitiline avaldus seoses COVID-19 haigusega kujunenud olukorraga Eestis 15.12.2020
2-5/15 OTRK: Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 12.01.2021
2-5/14 OTRK: Rohepööre – nii väljakutse kui võimalus Eesti jaoks 10.12.2020
2-5/13 OTRK: Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale? 26.11.2020
2-5/12 OTRK: Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala 19.11.2020
2-6/16 Umbusaldusavaldus rahandusminister Martin Helmele 09.11.2020
2-9/14-28 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal – Esmatähtsate avalike teenuste tulevik 11.11.2020
2-9/14-27 Eesti keele arengukava 2021–2035
2-9/14-26 Noortevaldkonna arengukava 2021–2035
2-9/14-25 Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
2-9/14-24 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035
2-9/14-23 Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035
2-9/14-22 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
2-5/11 OTRK: Kuidas elada koroonaviirusega? 22.10.2020
2-6/15 Peaministri poliitiline avaldus - Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ 12.10.2020
2-6/14 Peaministri poliitiline avaldus - 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 30.09.2020
2-6/13 Umbusalduse avaldamine rahandusminister Martin Helmele 23.09.2020
2-9/14-21 Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande ülevaade 21.09.2020
2-9/14-20 Ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast Põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest 22.09.2020
2-6/12 Välisministri poliitiline avaldus seoses olukorraga Valgevenes
2-6/11 Peaministri poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast 15.06.2020
1-4/14-5 Õigusriik eriolukorras 17.06.2020
2-5/10 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud“ 11.06.2020
2-5/9 OTRK: Eesti eelarvepoliitika arutelu 09.06.2020
2-6/10 Peaministri poliitiline avaldus eriolukorrast 18.05.2020
2-9/14-19 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest 20.05.2020
2-9/14-18 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 03.06.2020
2-9/14-17 Finantsinspektsiooni 2019. a aruande esitamine Riigikogule 04.06.2020
2-9/14-16 Eesti Panga 2019 aastaaruanne 02.06.2020
2-5/8 OTRK: Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi 07.05.2020
2-6/9 Peaministri poliitiline avaldus 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 02.04.2020
2-6/8 Peaministri poliitiline avaldus kujunenud olukorrast Eestis 12.03.2020
2-5/7 OTRK: kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?
2-9/14-15 Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030
2-9/14-14 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 24.11.2020
2-5/6 OTRK: mets muutuva kliima tingimustes 20.02.2020
2-5/5 OTRK: välispoliitika arutelu 11.02.2020
2-6/7 Umbusalduse avaldamine siseminister Mart Helmele 17.12.2019
2-9/14-13 Ülevaade teadus- ja arendustegevusest 15.01.2020
2-5/4 OTRK: Kas õigusriik on ohus? 12.12.2019
2-5/3 OTRK: Eestikeelse kõrghariduse tulevikust 03.12.2019
2-6/6 Umbusaldusavaldus maaeluminister Mart Järvikule 14.11.2019
2-5/2 OTRK: Maksusüsteem - kuidas edasi? 19.11.2019
2-9/14-12 Aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 18.11.2019
2-9/14-11 Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2018.-2019. aastal 13.11.2019
2-9/14-10 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 10.12.2019
2-9/14-9 Kultuuriministri ettekanne Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 täitmise kohta 29.01.2020
1-4/14-4 Ettepanek Riigikogule KOKS § 18 lg 1 p 6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 15.10.2019
2-5/1 OTRK: Pensioni tulevikust - kes tasub memme vaeva? 10.10.2019
2-6/5 Peaministri poliitiline avaldus - 2020. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 25.09.2019
2-9/14-8 Avaliku teenistuse 2018. aasta aruande ülevaade 24.09.2019
2-9/14-7 Kultuuriministri ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 04.12.2019
2-6/4 Umbusaldusavaldus peaminister Jüri Ratasele 30.08.2019
2-9/14-6 Ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast Põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest 17.09.2019
2-9/14-5 "Välispoliitika arengukava 2030" Riigikogule arutamiseks esitamine 19.05.2020
1-4/14-3 Ausa poliitilise konkurentsi tagamisest
2-9/14-4 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne 12. juuni 2019 12.06.2019
2-6/3 Kirjalik nõue umbusaldusavalduse avaldamiseks siseminister Mart Helmele 03.06.2019
1-4/14-2 Ettepanek viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla 11.06.2019
1-4/14-1 Ettepanek ja ettekanne Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmisest 14.05.2019
2-9/14-3 Finantsinspektsiooni 2018. a aruande esitamine Riigikogule 16.05.2019
2-9/14-2 Eesti Panga 2018. a aruande esitamine Riigikogule 07.05.2019
2-6/2 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks
2-9/14-1 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 04.06.2019
2-6/1 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 15.04.2019
2-6/19 Justiitsministri poliitiline avaldus põhiseaduse analüüsist 20.02.2019
2-5/43 OTRK: Eesti maksusüsteemi tulevik 19.02.2019
2-5/42 OTRK: "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" 14.02.2019
2-5/41 VÄLK raport "Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel"
2-5/40 OTRK: Välispoliitika arutelu 12.02.2019
2-9/55 Ülevaade teadus- ja arendustegevusest 16.01.2019
2-6/18 Välisminister Sven Mikseri poliitiline avaldus Riigikogu avalduse ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta 758 AE 26.11.2018
2-6/17 Justiitsminister U. Reinsalu poliitiline avaldus Riigikogu avalduse ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta 758 AE 26.11.2018
2-5/39 OTRK: Kuidas lühendada ravijärjekordi 22.11.2018
2-9/54 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal 14.11.2018
2-9/53 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018 04.12.2018
2-5/38 OTRK: "Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik" 15.11.2018
2-9/52 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 11.12.2018
2-5/37 OTRK: Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit 23.10.2018
2-5/36 OTRK: „Elu võimalikkusest maal“ 20.11.2018
2-5/35 OTRK: Rahapesu tõkestamise probleem 06.11.2018
2-5/34 OTRK: "Maksusüsteem - Kaos või kaalutlus" 09.10.2018
2-6/16 2019. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 26.09.2018
2-9/51 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ täitmise kohta 30.01.2019
2-5/33 OTRK: Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele 13.09.2018
2-9/50 Õiguskantsleri aastaülevaade seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 18.09.2018
2-6/15 Justiitsministri poliitiline avaldus seoses isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 616 SE menetlemisega
2-9/49 Avaliku teenistuse 2017. aasta aruande ülevaade 13.06.2018
2-5/32 OTRK: Riigireform ja hea riigivalitsemise põhialused 05.06.2018
2-9/48 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Spordipoliitika põhialused aastani 2030" täitmise kohta 05.12.2018
2-5/31 OTRK: Riigi eelarvestrateegia 2019–2022 arutelu 08.05.2018
2-5/30 OTRK: Esimese lapse sünd on ohus? 31.05.2018
2-5/29 OTRK: Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal 17.05.2018
2-9/47 Eesti Panga 2017. a aastaaruanne 03.05.2018
2-9/46 Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne 10.05.2018
2-5/28 OTRK: Eesti keel kui riiklik taristu 15.03.2018
2-5/27 OTRK: „Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?“ 06.03.2018
2-9/45 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2017.a täitmise aruande esitamine 08.03.2018
2-9/44 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 21.02.2018
2-6/14 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks justiitsminister Urmas Reinsalule 24.01.2018
2-9/43 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 07.06.2018
2-5/26 OTRK: Välispoliitika arutelu 13.02.2018
2-6/13 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile 10.01.2018
2-9/42 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast 10.01.2018
2-5/25 OTRK: Kuidas tulla toime kriisidega põllumajanduses 07.12.2017
1-4/13 Õiguskantsleri ettekanne Riigikogule valimiskampaaniate rahastamise ning reklaami regulatsiooni asjakohasuse ja põhiseaduspärasusest
2-9/41 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 05.12.2017
2-9/40 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal 08.11.2017
2-9/39 Ettekanne Kultuuripoliitka põhialused aastani 2020 täitmise kohta 14.02.2018
1-4/12 Ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lg 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 14.11.2017
2-9/38 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta 25.10.2017
2-5/24 OTRK: Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid 12.10.2017
2-6/12 2018. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 27.09.2017
2-9/37 Avaliku teenistuse 2016. aasta aruande ülevaade 10.10.2017
2-5/23 OTRK: Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine 28.09.2017
2-5/22 OTRK: Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed 21.09.2017
2-9/36 Õiguskantsleri aastaülevaade seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 19.09.2017
2-6/11 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Sven Sesterile 01.06.2017
2-9/35 Kultuuriministri ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 27.09.2017
2-5/21 OTRK: Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017 01.06.2017
2-5/20 OTRK: Kutsehariduse hetkeolukord ja arengusuunad 18.05.2017
2-5/19 OTRK: "Eesti majanduspoliitilised valikud - ohud ja võimalused ettevõtlusele" 09.05.2017
2-9/34 Finantsinspektsiooni 2016. aasta aastaaruanne 03.05.2017
2-9/33 Eesti Panga 2016. a aastaaruanne 03.05.2017
2-5/18 OTRK: „Kus on metsas tasakaal?“ 13.04.2017
2-5/17 OTRK: „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedidˮ 16.05.2017
1-4/11 Õiguskantsleri ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 16.03.2017
2-9/32 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2016.a täitmise aruande esitamine 08.03.2017
2-9/31 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 08.06.2017
2-5/16 OTRK: Välispoliitika arutelu 09.02.2017
2-9/30 Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 08.02.2017
2-9/29 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast 17.01.2017
2-9/28 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmise kohta 22.02.2017
2-6/10 Rahandusministri poliitiline avaldus
2-9/27 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 14.12.2016
2-6/9 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks
2-5/15 OTRK: Mida teha Rail Balticuga 13.12.2016
2-9/25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal 15.11.2016
2-6/8 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Taavi Rõivasele
2-9/24 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta 09.11.2016
2-9/23 Energiamajanduse arengukava aastani 2030 10.05.2017
2-6/7 2017. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 28.09.2016
2-9/22 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 18.10.2016
2-5/14 OTRK: Eesti kui mereriigi taastamisest arutelu 29.09.2016
1-4/10 Ettepanek looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 25.10.2016
2-5/13 OTRK: Haldusreformist 15.09.2016
2-5/12 RIKK komisjoni raport - NATO heidutus Läänemere piirkonnas: hetkeseis ja prespektiivid
2-5/10 REKK raport - Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis
2-5/9 OTRK: Raporti "Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis" arutelu 14.06.2016
2-9/21 Avaliku teenistuse 2015. aasta aruande ülevaade 15.06.2016
2-5/8 OTRK: raporti "NATO heidutus Läänemere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid" arutelu 08.06.2016
2-9/20 Õiguskantsleri aastaülevaade seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 20.09.2016
2-6/6 Õigusloome mahu vähendamise kava rakendamisest 01.06.2016
1-4/9 Ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla 31.05.2016
1-4/8 Ettepanek vanemahüvitise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 31.05.2016
2-9/19 Finantsinspektsiooni 2015. aasta aastaaruanne 03.05.2016
2-5/7 OTRK: Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine 05.05.2016
2-9/18 Heaolu arengukava 2016–2023 ja selle rakendusplaani aastateks 2015–2019 heakskiitmine 31.05.2016
2-5/6 OTRK Riigivalitsemise reformist 14.04.2016
2-9/17 Ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 19.10.2016
2-9/16 Eesti Panga 2015. a aastaaruanne 03.05.2016
2-5/5 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest" arutelu 07.04.2016
2-6/5 Peaministri poliitiline avaldus haldusreformi seaduse eelnõust 14.03.2016
2-9/15 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2015.a täitmise aruande esitamine 09.03.2016
2-9/14 Ettekanne Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 täitmise kohta 17.02.2016
2-9/13 „Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ täitmise 2015. aasta aruande ja lõpparuande esitlemine 18.02.2016
2-9/12 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 09.06.2016
2-5/4 OTRK: Eesti välispoliitika arutelu 11.02.2016
2-9/11 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 20.01.2016
1-4/7 Ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 09.02.2016
1-4/6 Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks 05.04.2016
1-4/5 Ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 21.01.2016
1-4/4 Ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 21.01.2016
2-9/10 Avaliku teenistuse 2014. aasta aruande ülevaade 09.12.2015
2-5/3 OTRK: Eesti teadus- ja arendustegevuse valikud, võimalused ja ristteed 15.12.2015
2-9/9 Ülevaade teadus- ja arendustegevusest 15.12.2015
2-9/8 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014. aastal. Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 25.11.2015
2-9/7 Justiitsministri ettekanne "Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018" elluviimise kohta 29.10.2015
2-5/2 OTRK: Eesti Vabariigi suveräänsuse arutelu 19.11.2015
1-4/3 Ettepanek käibemaksuseaduse Põhiseadusega kooskõlla viimiseks 12.11.2015
2-9/6 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 17.11.2015
2-9/5 Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest 22.10.2015
2-5/1 OTRK: Eesti migratsioonipoliitika arutelu 13.10.2015
2-6/4 2016. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 29.09.2015
1-4/2 Õiguskantsleri 2014/2015. a tegevuse ülevaade 22.09.2015
1-4/1 Õiguskantsleri kirjalik ettekanne Riigikogule - Põhihariduse korralduse põhiseaduspärasusest
2-6/3 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Taavi Rõivasele 15.06.2015
2-9/4 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmise kohta
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni raport väärteotrahvide laekumisest
2-9/3 Finantsinspektsiooni 2014 aastaaruanne 26.05.2015
2-9/2 Eesti Panga 2014 aastaaruanne 26.05.2015
2-5/36 KEKK raport - Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile
2-5/35 KEKK raport - Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused
2-6/2 Vabariigi Valitsuse ametivande andmine 09.04.2015
2-6/1 Peaministrikandidaat T. Rõivasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks
2-9/1 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 04.06.2015
2-5/33 Raport kohalike teede teeseisundi nõuete täitmisest ja järelevalvest
2-9/49 Arengukava esitamine "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ 18.02.2015
2-9/48 „Eesti turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ 2014. aasta täitmise aruande esitlemine 18.02.2015
2-9/47 Arengukava esitamine - "Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020" 18.02.2015
2-9/46 Arengukava esitamine - Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 18.02.2015
2-9/45 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2014. aasta täitmise aruande esitamine 18.02.2015
2-5/32 OTRK: Välispoliitika arutelu 12.02.2015
2-9/44 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 14.01.2015
2-9/43 Peaministri ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevusest 02.12.2014
2-9/42 Arengukava esitamine - Lõimumisvaldkonna arengukava Lõimuv Eesti 2020 03.12.2014
1-4/23 Õiguskantsleri ettepanek nr 31 riigilõivuseaduse normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks 11.12.2014
2-5/31 OTRK: Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine 13.11.2014
1-4/22 Õiguskantsleri ettepanek nr 30: Ravikindlustuskaitse võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenival isikul 11.11.2014
2-9/41 Avaliku teenistuse 2013. aasta aruande ülevaade 12.11.2014
2-5/30 OTRK: Töövõimereformist ja puuetega inimeste olukorrast 06.11.2014
2-9/40 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2013. aastal. Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 12.11.2014
2-9/39 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 04.11.2014
2-9/38 Ettekanne "Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018" elluviimise kohta 14.10.2014
2-6/15 2015. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 24.09.2014
2-5/28 OTRK: julgeolekuolukorrast Euroopas 16.10.2014
2-6/14 Kaitseministri poliitiline avaldus Ülevaade NATO tippkohtumisest Walesis
2-9/37 Eesti Arengufondi 2013.a. majandusaasta aruanne 10.09.2014
1-4/21 Õiguskantsleri ettepanek nr 28 ravimiseaduse § 116 lõigete 1-6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks. 01.07.2014
1-4/20 Õiguskantsleri ettepanek nr 27 raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse § 5 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks 18.06.2014
2-5/27 OTRK: Eesti Euroopa Komisjoni volinikukandidaadi arutelu 12.06.2014
2-9/36 Finantsinspektsiooni 2013. a aastaaruanne 10.06.2014
2-5/26 OTRK: Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 22.05.2014
2-6/13 Sotsiaalministri poliitiline avaldus
2-9/35 Õiguskantsleri ettekanne aastaülevaatest temale seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 18.06.2014
2-9/34 "Riigi jäätmekava 2014 – 2020“ 20.05.2014
2-9/33 Eesti Panga aastaaruanne 2013 10.06.2014
2-6/12 Peaministrikandidaadile Taavi Rõivasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 24.03.2014
1-4/19 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks
1-4/18 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks
1-4/17 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks
2-6/11 Kaitseministri poliitiline avaldus (seoses rahvusvahelise julgeolekuolukorraga)
2-6/10 Peaministri poliitiline avaldus
2-5/25 OTRK: Olukorrast Ukrainas 05.03.2014
2-9/32 Aruande „Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ täitmisest 2013. aastal esitlemine 25.02.2014
1-4/16 Ettepaneku nr 25 riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ja õiguskantsleri ettekande nr 4, mis puudutab jätkuvalt läbiviidavaid põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusi tänaseks kehtetute, 01.01.2009–30.06.2012 kehtinud riigilõivuseaduse normide üle. 30.01.2014
2-9/31 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018". 2013. aasta täitmise aruanne 20.02.2014
2-9/30 Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 05.06.2014
1-4/15 Ettepaneku nr 24 edastamine. Vahistatu liikumisvabadus ja suhtlemisvõimalus teiste vahistatutega Vangistusseaduse § 90 lõike 3 lause 1 ja lõike 5 põhiseaduspärasus 23.01.2014
2-5/24 OTRK: Välispoliitika arutelu 27.02.2014
2-5/23 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Peretoetuste mõju sündivusele ja laste heaolule" arutelu 19.12.2013
2-9/29 Peaministri ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevusest 17.12.2013
2-5/22 OTRK: Kohalike teede hoiu korraldus 12.12.2013
2-6/9 Kultuuriministri poliitiline avaldus 02.12.2013
2-5/21 OTRK: Üldhariduse jätkusuutlikkus 03.12.2013
2-6/8 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kultuuriminister Rein Langile 21.11.2013
2-9/28 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 21.01.2014
2-9/27 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012. aastal. Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 06.11.2013
2-5/20 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2012–2013 17.10.2013
2-9/26 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 05.11.2013
2-5/19 OTRK: Hariduse regionaalne kättesaadavus
2-9/25 Ettekanne Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 elluviimise kohta 15.10.2013
2-6/7 2014. a. riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule
2-5/18 OTRK: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 26.09.2013
2-9/24 Eesti Arengufondi tegevusest 2012/2013 17.09.2013
2-5/17 Raport kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta
1-4/14 Õiguskantsleri ettepanek nr 23 Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta (KrMSRS § 25-1) 12.09.2013
1-4/13 Õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaade 19.09.2013
2-9/23 Finantsinspektsiooni 2012. a aastaaruanne 04.06.2013
2-9/22 Eesti Panga aastaaruanne 2012. a 04.06.2013
2-6/6 Vabariigi Presidendi poliitiline avaldus Jääkeldri protsessi ja rahvakogu teemadel 09.04.2013
2-9/21 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 06.06.2013
2-9/20 "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2012. aasta täitmise aruanne 28.02.2013
2-9/19 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2012. aasta täitmise aruande esitamine 26.02.2013
2-5/16 OTRK: Erivajadustega inimeste tööturule kaasamine 31.01.2013
2-5/15 Välispoliitika arutelu 21.02.2013
1-4/12 Õiguskantsleri ettepanek nr 21 Kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15 aastasena määratlemata 15.01.2013
2-5/14 OTRK: Omastehoolduse olukorrast, selle mõjust majandusele ning moraalsele keskkonnale 13.12.2012
2-5/13 OTRK: Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused 17.01.2013
2-9/18 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 20.12.2012
2-9/17 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. aastal. Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 07.11.2012
2-6/5 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile (esitajad: Jüri Ratas, Jaak Allik, Andres Anvelt, Deniss Boroditš, Enn Eesmaa, Eldar Efendijev, Lembit Kaljuvee, Kalev Kallo, Valeri Korb, Kalev Kotkas, Mart Meri, Kalvi Kõva, Helmen Kütt, Kalle Laanet, Lauri Laasi, Kajar Lember, Heimar Lenk, Inara Luigas, Marianne Mikko, Sven Mikser, Aadu Must, Eiki Nestor, Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Heljo Pikhof, Rein Randver, Mailis Reps, Aivar Riisalu, Karel Rüütli, Indrek Saar, Kadri Simson, Mihhail Stalnuhhin, Neeme Suur, Olga Sõtnik, Tarmo Tamm, Priit Toobal, Yana Toom, Ester Tuiksoo, Marika Tuus-Laul, Rainer Vakra, Rannar Vassiljev, Viktor Vassiljev, Vladimir Velman, Peeter Võsa, Jaan Õunapuu) 18.10.2012
2-6/4 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2013. aasta riigieelarve üleandmisega 27.09.2012
1-4/11 Õiguskantsleri ettepanek nr 20 Üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirang
2-9/16 Ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018 “ elluviimise kohta 27.09.2012
2-5/12 OTRK: Eesti kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamise ja osalusdemokraatia arutelu 20.09.2012
2-9/15 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
2-5/11 OTRK: Arutelu põhiõiguste ja vabaduste riivete üle Eestis ning Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri olukorra analüüs 25.09.2012
2-9/14 Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest 2011/2012 ja Arengufondi uue strateegia tutvustamine 18.09.2012
1-4/10 Õiguskantsleri ettepanek nr 19 toote nõuetele vastavuse seaduse § 42 lg 4 lausete 1 ja 2 põhiseadusele vastavuse kohta
1-4/9 Õiguskantsleri ettepanek nr 17 Eestis püsivalt viibimise absoluutse nõude kohta kodakondsuse taotlemisel
1-4/8 Õiguskantsleri ettepanek nr 18 Toetusstreikidest ette teatamine
1-4/7 Õiguskantsleri ettepanek nr 16 eestikeelse hariduse piisava kättesaadavuse kohta
2-5/10 OTRK: 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemuste arutelu 11.10.2012
2-9/13 Õiguskantsleri 2011. aasta ülevaade 12.06.2012
2-9/12 Finantsinspektsiooni 2011. aasta aastaaruanne 29.05.2012
2-9/11 Eesti Panga 2011. a aastaaruanne 29.05.2012
2-5/8 OTRK: Põlvkondade vahelises solidaarsuses peitub potentsiaal 19.04.2012
1-4/6 Õiguskantsleri ettepanek nr 15 töötuskindlustusstaaži arvestamisest (ettepanek viia töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla)
2-5/9 OTRK: väliskomisjoni raport "Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025" 31.05.2012
2-9/10 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 07.06.2012
2-9/9 "Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2011. aasta täitmise aruanne 23.02.2012
1-4/5 Õiguskantsleri ettepanek nr 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest (ettepanek viia kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõiked 1, 3, 5 ja 6 põhiseadusega kooskõlla)
2-9/8 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2011. aasta täitmise aruanne 14.02.2012
1-4/4 Õiguskantsleri ettepanek nr 13: Õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuks
7-4/20 OTRK: Välispoliitika arutelu 21.02.2012
7-4/19 OTRK: Euroopa võlakriis ja selle mõju Eestile 13.12.2011
7-4/18 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 13.12.2011
7-4/17 OTRK: Maaelu arengu aruanne 12.01.2012
7-4/16 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 27.10.2011
7-4/15 OTRK: Elektri hind 08.12.2011
7-4/14 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal 18.10.2011
7-13/13 Ettekanne nr 3 kohtusse pöördumisel ettenähtud riigilõivudest
7-4/12 Peaministri poliitiline avaldus 28.09.2011
7-4/11 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 15.11.2011
7-4/10 Eesti Arengufondi 2010/2011 aruanne 22.09.2011
7-4/9 Õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle,õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena 11.10.2011
7-4/8 Eesti Panga 2010. aasta aastaaruanne 16.06.2011
7-4/7 Finantsinspektsiooni 2010. aasta aastaaruanne 16.06.2011
7-4/6 Ettepanek nr 12 Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta 02.06.2011
7-4/5 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 16.06.2011
7-4/4 OTRK: Energiasääst 10.05.2011
7-4/3 OTRK: Riigi rahanduspoliitika 03.05.2011
7-4/2 Vabariigi Valitsuse ametivanne 06.04.2011
7-4/1 Peaministrikandidaat Andrus Ansipile valitsuse moodustamiseks volituste andmine 05.04.2011
7-4/100 Justiitsministri poliitiline avaldus 23.02.2011
7-4/99 OTRK: Eesti vastus Euroopa väljakutsetele 10.02.2011
7-4/98 OTRK: Hinnatõusu mõju Eesti inimeste toimetulekule 17.02.2011
7-4/97 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018" 2010. aasta täitmise aruanne 22.02.2011
7-4/96 OTRK: Erakondade rahastamine 13.01.2011
7-4/95 OTRK: Tervishoiu olukord Eestis 27.01.2011
7-4/94 OTRK: Välispoliitika arutelu 08.02.2011
7-4/93 OTRK: Kultuuripärandi kaitse 18.01.2011
7-4/92 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 07.12.2010
7-4/91 "Eesti Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" 2010. aasta aruanne 15.02.2011
7-4/90 OTRK: Eesti rahvastiku tervis 09.12.2010
7-4/89 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2009. aastal 27.10.2010
7-4/88 OTRK: Maaelu vajab uusi sihte 11.11.2010
7-4/87 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 14.12.2010
7-4/86 Peaministri poliitiline avaldus 27.09.2010
7-4/85 Õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena 28.09.2010
7-4/84 Eesti Arengufondi 2009/2010 aruanne 16.09.2010
7-4/83 Ettepanek nr 11 Avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiskohustuse ja talumiskohustuse eest makstava tasu põhiseaduspärasuse kohta 22.09.2010
7-4/82 Finantsinspektsiooni 2009. aasta aastaaruanne 10.06.2010
7-4/81 Eesti Panga 2009. aasta aastaaruanne 10.06.2010
7-13/80 Ettekanne nr 2 Ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavusest peavarjuta isikutele
7-4/79 Justiitsministri poliitiline avaldus 09.06.2010
7-4/78 OTRK: Laste õiguste tagamine 03.06.2010
7-4/77 Soome Vabariigi presidendi Tema Eksellentsi proua Tarja Haloneni kõne 05.05.2010
7-4/76 OTRK: Eesti Inimarengu Aruanne 2009 arutelu 22.04.2010
7-4/75 OTRK: riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest 23.09.2010
7-4/74 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 20.05.2010
7-4/73 OTRK: Töökohtade loomine - kriisist väljumise põhiküsimus 11.03.2010
7-4/72 OTRK: Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 08.04.2010
7-4/71 OTRK: Tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamine 18.02.2010
7-4/70 Ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 elluviimisest ja kuritegevusest 2009. aastal 09.02.2010
7-4/69 OTRK: Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine ja kodanikuühiskonna areng 15.04.2010
7-4/68 OTRK: Ettevõtluskeskkonna arendamine tööhõive suurendamiseks 16.02.2010
7-4/67 Ettekanne korrakaitse olukorrast riigis ja turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest siseturvalisuse arengukava elluviimise põhjal 23.02.2010
7-4/66 OTRK: Välispoliitika arutelu 11.02.2010
7-4/65 OTRK: Põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine 10.12.2009
7-4/64 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 15.12.2009
7-4/63 Peaministri ettekanne teadus- ja arendustegevusest 08.12.2009
7-4/62 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Läänemerre kavandatud gaasijuhtmega seotud keskkonnariskid“ arutelu 27.10.2009
7-4/61 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal 28.10.2009
7-4/60 Kirjalik nõue umbusaldamise avaldamiseks justiitsminister Rein Langile 30.09.2009
7-4/59 Kirjalik nõue umbusaldamise avaldamiseks välisminister Urmas Paetile 30.09.2009
7-4/58 Peaministri poliitiline avaldus 30.09.2009
7-13/57 Ettekanne nr 1. Rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele
7-13/56 Ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest 01.10.2009
7-4/55 Eesti Arengufondi tegevuse aruanne 17.09.2009
7-4/54 Ettepanek nr 5 Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse põhiseaduspärasuse kohta 03.08.2009
7-4/53 Eesti Panga 2008. aasta aruanne 11.06.2009
7-4/52 Finantsinspektsiooni 2008. aasta aastaaruanne 11.06.2009
7-4/51 Peaministri poliitiline avaldus 21.05.2009
7-4/50 Eesti Arengufondi tegevuse aruanne
7-4/49 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Andrus Ansipile 13.05.2009
7-4/48 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse Eesti Inimarengu Aruanne 2008 arutelu 14.05.2009
7-4/47 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Innovatsioon majandusarengu vedurina" arutelu 21.05.2009
7-4/49 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Ester Tuiksoolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks 24.03.2009
7-13/48 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Villu Reiljanilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks 24.03.2009
7-4/47 Peaministri poliitiline avaldus 18.02.2009
7-4/46 Ülevaade kohtukorralduse, õigusmõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 04.06.2009
7-4/45 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tööturu areng” arutelu 12.03.2009
7-4/44 „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010“ 2008. aasta täitmise aruanne 19.02.2009
7-4/43 Ettekanne turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest ja korrakaitse olukorrast riigis 12.02.2009
7-4/42 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu 26.02.2009
7-4/41 Sotsiaalministri poliitiline avaldus 22.01.2009
7-4/40 Umbusalduse avaldamine sotsiaalminister Maret Maripuule 22.01.2009
7-4/39 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 16.12.2008
7-13/38 Õiguskantsleri ettepanek nr 3 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega 18.11.2008
7-4/37 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 09.12.2008
7-4/36 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2007. aastal 11.11.2008
7-4/35 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti ettevõtluskeskkonna areng“ arutelu 23.10.2008
7-4/34 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti hariduse kvaliteet ja kättesaadavus" arutelu 13.11.2008
7-4/32 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2009. aasta riigieelarve seaduse üleandmisega 25.09.2008
7-4/31 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena „Eesti Inimarengu Aruanne 2007” arutelu 18.09.2008
7-4/30 Vabariigi Presidendi kõne
7-13/29 Ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest 23.09.2008
7-4/28 Eesti Arengufondi tegevuse aruanne 16.09.2008
7-4/27 Umbusaldusavaldus keskkonnaminister Jaanus Tamkivile 11.06.2008
7-4/26 Siseministri poliitiline avaldus 10.06.2008
7-13/25 Ettepanek nr 2 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta 19.06.2008
7-4/24 Finantsinspektsiooni 2007. aasta aruanne 25.09.2008
7-4/23 Eesti Panga 2007. aasta aruanne 25.09.2008
7-13/22 Ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Villu Reiljanilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks 20.03.2008
7-4/21 Ülevaade kohtukorralduse, õigusmõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 10.06.2008
7-4/20 Riigi raudteepoliitika 12.03.2008
7-4/19 "Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010" 2007. aasta täitmise aruanne 26.02.2008
7-13/18 Ettepanek nr 1 Riigikogu liikme staatuse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega 29.01.2008
7-4/17 OTRK: Välispoliitika arutelu 21.02.2008
7-4/16 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas 18.12.2007
7-4/15 Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu 13.12.2007
7-4/14 Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2006. aastal 14.11.2007
7-4/13 Keskkonnaministri poliitiline avaldus seoses abiministri ametisse nimetamisega 17.10.2007
7-4/12 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2008. aasta riigieelarve üleandmisega 26.09.2007
7-4/11 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 09.10.2007
7-4/10 Vabariigi Presidendi kõne XI Riigikogu II istungjärgu avaistungil
7-4/9 Õiguskantsleri ülevaade järelevalve teostamisest õigusloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse ning põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle 27.09.2007
7-13/8 Ettekanne nr 1. Hea õigusloome tava järgimisest taastuvelektri ostuhinna ja toetuse suuruse määramisel
7-4/7 Finantsinspektsiooni 2006. aasta aastaaruanne 12.06.2007
7-4/6 Eesti Panga 2006. aasta aastaaruanne 12.06.2007
7-4/5 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 31.05.2007
7-4/4 Vabariigi Presidendi poliitiline avaldus seoses põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu üleandmisega 15.05.2007
7-4/3 Avaldus seoses abiministri ametisse nimetamisega 07.05.2007
7-4/2 Peaministri poliitiline avaldus seoses 26.04. -27.04.2007 sündmustega 02.05.2007
7-4/1 Peaministrikandidaat Andrus Ansipile valitsuse moodustamiseks volituste andmine 04.04.2007
Tagasiside