Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
7-4/78 OTRK: Laste õiguste tagamine 03.06.2010
7-4/77 Soome Vabariigi presidendi Tema Eksellentsi proua Tarja Haloneni kõne 05.05.2010
7-4/76 OTRK: Eesti Inimarengu Aruanne 2009 arutelu 22.04.2010
7-4/75 OTRK: riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlusest 23.09.2010
7-4/74 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta 20.05.2010
7-4/73 OTRK: Töökohtade loomine - kriisist väljumise põhiküsimus 11.03.2010
7-4/72 OTRK: Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 08.04.2010
7-4/71 OTRK: Tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamine 18.02.2010
7-4/70 Ettekanne kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 elluviimisest ja kuritegevusest 2009. aastal 09.02.2010
7-4/7 Finantsinspektsiooni 2010. aasta aastaaruanne 16.06.2011
7-4/7 Finantsinspektsiooni 2006. aasta aastaaruanne 12.06.2007
7-4/69 OTRK: Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine ja kodanikuühiskonna areng 15.04.2010
7-4/68 OTRK: Ettevõtluskeskkonna arendamine tööhõive suurendamiseks 16.02.2010
7-4/67 Ettekanne korrakaitse olukorrast riigis ja turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest siseturvalisuse arengukava elluviimise põhjal 23.02.2010
7-4/66 OTRK: Välispoliitika arutelu 11.02.2010
7-4/65 OTRK: Põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine 10.12.2009
7-4/64 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 15.12.2009
7-4/63 Peaministri ettekanne teadus- ja arendustegevusest 08.12.2009
7-4/62 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Läänemerre kavandatud gaasijuhtmega seotud keskkonnariskid“ arutelu 27.10.2009
7-4/61 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal 28.10.2009
7-4/60 Kirjalik nõue umbusaldamise avaldamiseks justiitsminister Rein Langile 30.09.2009
7-4/6 Ettepanek nr 12 Jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta 02.06.2011
7-4/6 Eesti Panga 2006. aasta aastaaruanne 12.06.2007
7-4/59 Kirjalik nõue umbusaldamise avaldamiseks välisminister Urmas Paetile 30.09.2009
7-4/58 Peaministri poliitiline avaldus 30.09.2009
Tagasiside