Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-5/10 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud“ 11.06.2020
2-5/9 OTRK: Eesti eelarvepoliitika arutelu 09.06.2020
2-6/10 Peaministri poliitiline avaldus eriolukorrast 18.05.2020
2-9/19 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest 20.05.2020
2-9/18 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 03.06.2020
2-9/17 Finantsinspektsiooni 2019. a aruande esitamine Riigikogule 04.06.2020
2-9/16 Eesti Panga 2019 aastaaruanne 02.06.2020
2-5/8 OTRK: Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi 07.05.2020
2-6/9 Peaministri poliitiline avaldus 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 02.04.2020
2-6/8 Peaministri poliitiline avaldus kujunenud olukorrast Eestis 12.03.2020
2-5/7 OTRK: kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?
2-9/15 Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030
2-9/14 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 24.11.2020
2-5/6 OTRK: mets muutuva kliima tingimustes 20.02.2020
2-5/5 OTRK: välispoliitika arutelu 11.02.2020
2-6/7 Umbusalduse avaldamine siseminister Mart Helmele 17.12.2019
2-9/13 Ülevaade teadus- ja arendustegevusest 15.01.2020
2-5/4 OTRK: Kas õigusriik on ohus? 12.12.2019
2-5/3 OTRK: Eestikeelse kõrghariduse tulevikust 03.12.2019
2-6/6 Umbusaldusavaldus maaeluminister Mart Järvikule 14.11.2019
2-5/2 OTRK: Maksusüsteem - kuidas edasi? 19.11.2019
2-9/12 Aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 18.11.2019
2-9/11 Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2018.-2019. aastal 13.11.2019
2-9/10 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel 10.12.2019
2-9/9 Kultuuriministri ettekanne Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 täitmise kohta 29.01.2020
Tagasiside