Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiendavad kontrollivormid on ametiisikute ettekanded ja ülevaated täiskogule, valitsusele oma otsustega ettepanekute tegemine ning valitsuse tegevuskavade arutelud. Neid küsimusi arutatakse täiskogu istungitel ja nende kaudu on Riigikogul võimalik saada teavet valitsuse tegevuse kohta ja võtta osa poliitika kujundamisest.

Registreerimise viit Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Täiskogu istungi kuupäev Sorteeriti
2-9/15-8 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalusest Euroopa stabiilsusmehhanismis 2022/2023
2-5/15-5 OTRK: „Energeetika tulevik on pime?“
2-9/15-7 Riigikontrolli ülevaade „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2022.–2023. aastal. Eesti elektrisüsteemi valikud“ 15.11.2023
2-5/15-4 OTRK: ,,Kuidas elab Eesti mets?” 16.11.2023
2-9/15-6 Ettekanne Euroopa Liidu poliitika teostamisest
2-5/15-3 OTRK: "Majandus kriisist välja!" 26.10.2023
2-9/15-5 Peaministri ettekanne "Eesti 2035“ kohta 24.10.2023
2-5/15-2 OTRK: „Olukord Eesti majanduses“ 17.10.2023
2-6/15-4 Peaministri poliitiline avaldus - 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 27.09.2023
2-6/15-3 Välisministri poliitiline avaldus seoses välispoliitilise olukorraga 14.09.2023
2-9/15-4 Õigustloovate aktide kooskõlast Põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest 19.09.2023
1-4/15-7 Ettekanne saadikupuutumatuse äravõtmisest 18.09.2023
2-6/15-2 Umbusaldusavaldus peaminister Kaja Kallasele 20.06.2023
2-5/15-1 OTRK: „Riigi rahanduse seis“ 06.06.2023
1-4/15-6 Õiguskantsleri ettepanek viia põhiseadusega kooskõlla sotsiaalmaksuseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning ravikindlustuse seadus osas, mis ei võimalda tööandjal maksta vabatahtlikku haigushüvitist rasedale töötajale 05.06.2023
1-4/15-5 Ettekanne korruptsioonivastase seaduse ja vangistusseaduse kohta
1-4/15-4 Ettekanne KOKS-i, linna- ja vallavolikogu liikmete seaduslike õiguste kaitse korralduse, VMS-i ja valimiste kohta
1-4/15-3 Ettekanne õiguskorra probleemidest sotsiaalsete õiguste valdkonnas
1-4/15-2 Ettekanne ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamisest ning metsaseaduse § 23(1) piirangutest
1-4/15-1 Ettekanne riigieelarve läbipaistvusest ja ligipääsust põhimakseteenustele
2-9/15-3 Eesti Panga 2022. a aruanne 18.05.2023
2-9/15-2 Finantsinspektsiooni 2022. a aruande esitamine 08.06.2023
2-9/15-1 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 14.06.2023
2-6/15-1 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 11.04.2023
Tagasiside