Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
September 
E T K N R L P
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Vaatad tulemusi: 26.09.2021

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 25

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 13.09.2021
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Valgevenest tulenev migratsioonisurve Leedule, Lätile ja Poolale ning selle edasine prognoos
3 Läänemere gaasitorustike süsteemiga seotud energia-, julgeoleku- ja keskkonnarisk (2-7/21-174)
4 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Väliskomisjoni VI istungjärgu töökava arutelu
3 Informatsioon julgeolekuolukorra arengutest
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Keskkonnaministeeriumi 2021. a 2. poolaasta õigusloome plaanidest
3 Tutvumine Euroopa Komisjoni poolt Eesti suhtes algatatud rikkumismenetlusega INFR(2021)4029 C(2021)2217 (Loodusdirektiivi ja keskkonnamõju hindamise direktiivi teatavate sätete mittevastav ülevõtmine ja halb kohaldamine)
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10, A. Rei ruumis Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Haridus- ja Teadusministeeriumi sügisesed tööplaanid
3 Kultuuri arengukava 201-2030 täiskogu arutelu ettevalmistamine
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja tegevusplaanidest
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks
3 Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035 läbivaatamine ja arutelu
4 Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalvi Kõva

5 Kollektiivse pöördumise „Peatame Rail Balticu“ menetlemise kohta otsuse tegemine
6 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Maaeluministeeriumi tööplaanist
3 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Dmitri Dmitrijev

3 Ülevaade Rahandusministeeriumi ettevalmistatavatest eelnõudest
4 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb äriühingute kestlikkusaruandluse kohustust - COM(2021) 189 (1-2/21-234/3)
5 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Vilja Toomast

3 Muud küsimused
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine
3 Riigikontrolli „Ülevaade riigi kinnisvarapoliitikast“ arutelu
4 Muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arutelu Euroopa Liidu asjade komisjoni töökorraldusest sügisistungjärgul
3 COSAC küsimustiku vastuste kinnitamine
4 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) tagasivõtmine
3 Ülevaade vastustest Vabariigi Presidendi ja Riigikogu juhatuse esinduskulude kohta
4 Sügisistungjärgu teemade arutelu
5 Komisjonile saabunud pöördumised
6 Info ja muud küsimused
18:35 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 18.35 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsus "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" (387 OE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aadu Must

Teisipäev 14.09.2021
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Õiguskantsleri ülevaade Riigikogule õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest ajavahemikus 1. september 2020 – 31. august 2021 - tutvustus ja arutelu
3 Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse normide põhiseaduspärasuse kohta
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvisest majandusprognoosist
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Õiguskantsleri 09.06.2021 kirja "Haigushüvitise maksmine raseduse ajal" (1-6/21-89) arutelu
2 Õiguskantsleri 17.06.2021 kirja "Töötasu hüvitise ja ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine sama kalendrikuu eest" (1-6/21-93) arutelu
3 Õiguskantsleri 17.06.2021 kirja "Saatekirja nõue androloogi vastuvõtule saamiseks" (1-6/21-92) arutelu
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Valgevene arutelu
2 Riigikogu liikmete algatatud Riigikogu avaldus "Venemaa põlisrahvaste toetuseks" (391 AE) - arutelu
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks- arutelu jätkamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalvi Kõva

2 Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt
3 Vabariigi Valitsuse algatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jüri Jaanson

4 Vabariigi Valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE) saatmine esimesele lugemisele Vaata täpsemalt

Vastaja:

Riho Breivel

5 Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) saatmine esimesele lugemisele Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kristen Michal

6 Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE) saatmine esimesele lugemisele Vaata täpsemalt

Vastaja:

Sven Sester

7 Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE) saatmine esimesele lugemisele Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Korb

8 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade julgeolekuolukorra arengutest
2 Ülevaade Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade olukorrast põllumajanduses
2 Info ja muud küsimused
14:10 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses) (394 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marek Jürgenson

2 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heljo Pikhof

Neljapäev 16.09.2021
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 16.09.2021, A. Rei ruumis Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine „Peatame meediateenuste seaduse muutmise eelnõu“
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 16.09.2021 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Afganistani arutelu
2 Ülevaade Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena ning Eesti prioriteedid algaval ÜRO 76. Peaassambleel
3 Riigikogu liikmete algatatud Riigikogu avaldus "Venemaa põlisrahvaste toetuseks" (391 AE) – arutelu jätkamine
4 Info ja muud küsimused
Reede 17.09.2021
10:00 Komisjoni istung reede, 17.09.2021 kell 10.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 21.-23. septembril 2021 toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport ja energeetika) mitteametlikul kohtumisel
2 Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi ettepanek, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL, direktiivi 2004/109/EÜ, direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 seoses äriühingute kestlikkusaruandlusega
3 Eesti seisukohad 23.-24. septembril 2021 toimuval Euroopa Liidu tarbijakaitseministrite kohtumisel
4 Eesti seisukohad 21. septembril 2021 toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil
5 Info ja muud küsimused
Tagasiside