Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
September 
E T K N R L P
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Vaatad tulemusi: 19.09.2019

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 28

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 16.09.2019
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse k.a 9. septembril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Ülevaade Eesti prioriteetidest ja tegevustest algaval ÜRO 74. Peaassambleel
4 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest
5 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade k.a 28. - 29. augustil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumistest
3 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (63 OE)
4 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE)
5 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE)
6 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (66 OE)
7 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE)
8 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (68 OE)
9 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE)
10 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE)
11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE)
12 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE)
13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE)
14 Ülevaade Eesti Kaitseväe osalusega välismissioonide piirkondades toimuvast
15 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kohtumine Maa-ameti esindajatega
3 Lähetus: EL rahvusparlamentide põllumajanduskomisjonide esindajate kohtumine 27.-28.10.2019 Helsingis
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta II poolaasta tööplaanidest
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kollektiivne pöördumine "Lageraied Ajalukku" (1-6/19-38)
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks
3 Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks
4 Vabariigi Valitsuse algatatud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks
5 Info ja muud küsimused
6 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE)
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kohtumine Tööandjate Keskliidu esindajatega
3 Kollektiivse pöördumise "Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!" arutelu
4 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arutelu koostööst justiitsministeeriumiga startupide probleemi kiiremaks lahendamiseks.
3 Riigikogu otsus "„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" (53 OE)
4 Riigikogu otsus "„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" (52 OE)
5 Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) (50 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marek Jürgenson

6 Soome parlamendi administratiivkomisjoni külastus 1.- 2. oktoobril programmi projekt.
7 Päästeameti kutse demineerimiskeskuse võimetutvustusele. 25. septembril.
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest.
3 Ülevaade tegevuspõhisest eelarvestamisest
4 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 11.15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Info ja muud küsimused
3 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE)
4 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE)
5 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE)
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli kontrolliaruande „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine“ arutelu
3 Muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmete huvide kontrollist
3 Järelepärimine kohalikesse omavalitsustesse opositsiooni kaasamisest koalitsiooni poolt otsuste tegemisse ja muusse tegevusse
4 19.09.2019 MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti ja Justiitsministeeriumiga koostöös läbiviidav arutelu GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest ministrite ja poliitiliste nõunike tegevuse läbipaistvust tagavate meetmete olulisest suurenemisest. Ülevaade korralduse käigust
5 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 13.30 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade eesti keele õppe korralduse taustainfost
3 Õpetajakoolituse korraldus ja õppematerjalid venekeelses lasteaias
4 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 16.09.2019 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad 20. septembril 2019 toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil
3 Seisukoha andmine: Eesti täiendatud seisukoht Euroopa Komisjoni algatatud ühinguõiguse paketti kuuluva ja äriühingute piiriülest liikuvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta
4 Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas“
5 Info ja muud küsimused
15:50 Kohtumine esmaspäev, 16.09.2019 kell 15.50 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja kohtub Soome Kaitseväe juhataja kindral Timo Pekka Kivineniga ja teda saatva delegatsiooniga
Teisipäev 17.09.2019
12:20 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 12.20 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Arvamuse küsimine - põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 5-19-38 (2-8/19-12)
2 Eesti välispoliitika arengukava 2030 (2-7/19-102)
13:00 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 13.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsus "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" (38 OE)
2 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Riina Sikkut

3 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE)
4 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE)
5 Info ja muud küsimused
13:00 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 13.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
2 Kollektiivne pöördumine Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis (1-6/19-24)
3 Tutvumine põllumajandusettevõtete vee- ja taimekaitse probleemidega
13:00 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 13.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Rahandusministeeriumi ülevaade Eesti ja Soome vahelise tunneli riigi eriplaneeringu taotlusega seonduvast
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad kalandus- ja vesiviljelussektori suhtes kohaldatavate riigiabivahendite läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta. Arvamuse andmine ELAKile
2 Lähetus: EL rahvusparlamentide põllumajanduskomisjonide esimeeste kohtumine 27.-28.10.2019 Helsingis
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 ELAKile arvamuse andmine Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi täpsustatud määruse ja strateegilise kava kohta
2 Riigikontrolli audit „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine“ – arutelu
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikohtule arvamuse andmine Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväekorralduse seaduse põhiseaduspärasuse kohta
2 Info ja muud küsimused
3 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) (51 SE)
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivse pöördumise "Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis" arutelu
14:30 Komisjoni istung teisipäev, 17.09.2019 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Fraktsioonide ettepanekud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni muutmiseks
2 Eesti välispoliitika eesmärgid suhtluses Ameerika Ühendriikidega
3 Info ja muud küsimused
Neljapäev 19.09.2019
10:45 Komisjoni istung neljapäev, 19.09.2019 kell 13.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Karjamaa asumi arendamisest (2-7/19-71)
13:00 Komisjoni istung neljapäev, 19.09.2019 kell 13.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade arengutest Ukrainas
2 Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu esitamine
3 Info ja muud küsimused
Reede 20.09.2019
00:00 Komisjoni visiit Tartusse reede, 20.09.2019 Kultuurikomisjon   
10:00 Komisjoni istung reede, 20.09.2019 kell 10.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 24. septembril 2019 toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel
2 Seisukoha andmine: avalik konsultatsioon kalandus- ja vesiviljelussektori suhtes kohaldatavate riigiabivahendite läbivaatamise kohta
3 Seisukoha andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi määruse uuesti sõnastamine ja EIT 2021.-2027. aasta strateegiline innovatsioonikava
4 Parlamentaarne kuulamine: Eesti võimalused saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus (mõju energiaintensiivsetele ettevõtetele ja rohetehnoloogia arendamine)
5 Info ja muud küsimused
Tagasiside