Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Märts 
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Vaatad tulemusi: 19.03.2021

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 29

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 15.03.2021
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.00, videosild Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Eesti ja Soome suhetest ning arengutest Soomes
3 Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunta poole (322 PE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
4 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE I) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Imre Sooäär

5 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mati Raidma

3 Energeetikat puudutavatest valikutest (2-7/21-51)
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021-2030 eesmärkide tutvustamine
3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta - COM(2020) 789
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaak Valge

3 Kollektiivse pöördumise „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“ vastuse kinnitamine
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (344 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks
3 Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse 310 SE eelnõu arutelu juhtivkomisjoni ettekandja määramiseks ja esimesele lugemisele saatmiseks
3 Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 309 SE eelnõu arutelu juhtivkomisjoni ettekandja määramiseks ja esimesele lugemisele saatmiseks
4 Ülevaade Eesti maaelu arengukava 2014-2020 muudatustest
5 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade sotsiaalkaitseministri töökavadest ja tegevusplaanidest
3 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
4 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Hele Everaus

5 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heljo Pikhof

3 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleste tsiviil- ja kriminaalmenetluste andmete vahetamiseks (e-CODEX süsteem), eelnõu kohta - COM(2020) 712
4 Eesti seisukohad Prümi raamistiku alusel toimuva õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku konsultatsiooni kohta.
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 11.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

3 Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest
4 Info ja muud küsimused
13:15 Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühine istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 13.15 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Euroopa Liidu asjade komisjoni nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad 15. märtsil 2021 toimuval sise- ja välisministrite mitteametlikul videokohtumisel
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Olukord koroonaviiruse tõkestamisel
3 Muud küsimused
13:15 Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühine istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 13.15 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Euroopa Liidu asjade komisjoni nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad 15. märtsil 2021 toimuval sise- ja välisministrite mitteametlikul videokohtumisel
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kohtumine komisjoni partneritega: Justiitsministeerium, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti
3 Info ja muud küsimused
13:45 Komisjoni istung esmaspäev, 15.03.2021 kell 13.45 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020
2 Eesti seisukohad 18. märtsil 2021 toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu mitteametlikul videokohtumisel
3 Seisukoha andmine: Nõukogu direktiiv, millega muudetakse käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ seoses komisjonile rakendamisvolituste andmisega, et määrata kindlaks selle direktiivi teatavates sätetes kasutatud mõistete tähendus
4 Riigikogu täiskogu debati ettevalmistamine: Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
5 Euroopa Liidu asjade komisjoni kõne tutvustus Vabariigi Valitsuse tegevuse Euroopa Liidu poliitika teostamise arutelul
6 Info ja muud küsimused
Teisipäev 16.03.2021
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Raporti vääriselupaikade hävimisest riigimetsas tutvustamine
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
2 Info ja muud küsimused
3 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordistrateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta
2 Ülevaade 2021. aasta teedeehituse objektidest
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Kivimägi

3 ELAKile arvamuse andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb kriitilise tähtsusega üksuste vastupanuvõimet, eelnõu ja Eesti seisukohad selle kohta
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks.Komisjoni seisukoha kujundamine
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 OECD ülevaade "Inimeste kokku viimine töökohtadega: aktiivse tööturupoliitika pakkumise parandamine Eestis"
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine Maksu-ja Tolliameti esindajatega
2 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Erki Savisaar

3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riiklik küsimus „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng"
2 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mati Raidma

14:01 Komisjoni istung teisipäev, 16.03.2021 kell 14.01, videosild Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade Eesti ja Hiina suhetest
2 Ülevaade arengutest Ukrainas
3 Info ja muud küsimused
Kolmapäev 17.03.2021
12:00 Kohtumine kolmapäev, 17.03.2021 kell 12.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Leo Kunnas kohtuvad riigikaitse kõrgeima juhi, Eesti Vabariigi presidendiga
Neljapäev 18.03.2021
12:55 Komisjoni istung neljapäev, 18.03.2021, 10 minutit pärast täiskogu istungit Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste otsuse edasise menetluse kavandamine
2 Info ja muud küsimused
13:00 Komisjoni istung neljapäev, 18.03.2021 kell 13.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Kivimägi

13:20 Komisjoni istung neljapäev, 18.03.2021 kell 13.20 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE)
Reede 19.03.2021
10:00 Komisjoni istung reede, 19.03.2021 kell 10.00, videosild Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vaktsiinidiplomaatia ja mõjutustegevus
2 Eesti seisukohad 22. märtsil 2021 Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil
3 Eesti seisukohad 23.-24 märtsil 2021 Brüsselis toimuval NATO välisministrite kohtumisel
4 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung reede, 19.03.2021 kell 11.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 22. märtsil 2021 toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu kohtumisel (ühisturg ja tööstus)
2 Seisukoha andmine: Euroopa transpordivaldkonna strateegia „Säästev ja arukas liikuvus“
3 Eesti seisukohad 22. märtsil 2021 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil
4 Eesti seisukohad 23. märtsil 2021 toimuval Euroopa asjade ministrite mitteametlikul videokohtumisel
5 Eesti seisukohad 22.-23. märtsil 2021 toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil
6 Info ja muud küsimused
Tagasiside