Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Veebruar 
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Vaatad tulemusi: 18.02.2021

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 26

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 15.02.2021
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kaitseministeeriumi uuest kaitsevalmiduse asekantsleri ametikohast
3 Info ja muud küsimused
11:03 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.03, videosild Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 16. veebruaril 2021 – Vabariigi Valitsuse ettekanne
3 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Imre Sooäär

4 Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 16. veebruaril 2021 – väliskomisjoni ettekanne
5 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohad Nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu üle COM(2020) 787
3 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele avamere vesiviljeluse mahu määramiseks" eelnõu (316 OE) esimeseks lugemiseks ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heiki Kranich

4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks
4 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks
5 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
6 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
7 Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikme nimetamine
8 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Majandus- ja taristuministri tööplaani tutvustus
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10 konverentsisaalis Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Kollektiivne pöördumine "Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine" – vastuse kavandamine
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kohtumine Põllumajandus- ja Toiduameti juhtkonnaga
3 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Kivimägi

3 Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Urve Tiidus

4 Arvamus Riigikohtule haldusasjas nr 3-20-129. ATS ja PPVS põhiseadusele vastavusest (politseiametniku teenistusest vabastamine ATS § 95 lg 1 alusel PPVS § 40 p 3 nimetatud asjaolu tekkimise tõttu põhjusel, et politseiametnik on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav).
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 11.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE)
3 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

4 Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ülevaade Euroopa poolaasta protsessist;
5 Rahandusministeeriumi ülevaade Taaskäivitamise kava (RRP) hetkeseisust.
6 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad 19. veebruaril 2021 toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS)
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 13.30 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Komisjoni töökorraldusest
3 Riigikontrolli tegevuse tutvustus
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade komisjoni käsitluses olevatest teemadest
3 Arutelu kevadise istungijärgu teemadest
4 Info ja muud küsimused
13:30 JAJK protokoll 15.02.2021 Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon   
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 13.30 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Info ja muud küsimused
13:40 Komisjoni istung esmaspäev, 15.02.2021 kell 13.40 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon Vaata täpsemalt
1 Esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine
2 Info ja muud küsimused
Teisipäev 16.02.2021
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Single Earth tutvustus
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avalike konsultatsioonide kohta, mis käsitlevad energiatõhususe direktiivi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivi läbivaatamise kohta
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni avalik istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Jätkuarutelu COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri tööplaani tutvustus
2 Info ja muud küsimused
3 Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (284 SE) juhtivkomisjoni ettekandja määramine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Korb

4 Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (325 SE) juhtivkomisjoni ettekandja määramine
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00 August Rei ruumis Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Õpetajakutse väärtustamine ja õpetajate järelkasv – ettepanekute analüüs
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) esimeseks lugemiseks ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Kivimägi

3 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE) esimeseks lugemiseks ettevalmistamine Vaata täpsemalt
4 Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse § 10018 koosmõjus § 10010 lõikega 1 ja § 10013 lõikega 2 osas, milles need välistavad viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise vaidlustamisel kaebuse esitamise halduskohtule põhiseaduspärasuse kohta
5 Info ja muud küsimused
15:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.02.2021 kell 15.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE)
Kolmapäev 17.02.2021
13:30 Kohtumine kolmapäev, 17.02.2021 13.30 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Leedu Seimi julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimehe Laurynas Kasčiūnasega
Neljapäev 18.02.2021
14:10 Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 18.02.2021 kell 14.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Päevakorra kinnitamine
2 Juhatusele ettepaneku tegemine oluliselt tähtsa riikliku küsimusena „COVID-19 vaktsineerimise korraldamine“
Reede 19.02.2021
10:02 Komisjoni istung reede, 19.02.2021 kell 10.00, videosild Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 22. veebruaril 2021 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil
2 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung reede, 19.02.2021 kell 11.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 22.-23. veebruaril 2021 toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu videokohtumisel
2 Seisukoha andmine: Nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise uue kalanduslepingu üle
3 Eesti seisukohad 22. veebruaril 2021 toimuval Euroopa Liidu kalandusministrite mitteametlikul videokohtumisel
4 Eesti seisukohad 22. veebruaril 2021 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil
5 Eesti seisukohad 23. veebruaril 2021 toimuval Euroopa asjade ministrite kohtumisel
6 Info ja muud küsimused
Tagasiside