Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge
Eelmine kuu Järgmine kuu
Oktoober 
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Vaatad tulemusi: 16.10.2018

Artiklid

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 24

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 15.10.2018
11:05 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala (15.10.-21.10.2018) töökava kinnitamine
2 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE)
3 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Rainer Vakra

4 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Urve Palo

5 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Valeri Korb

6 Muud küsimused
11:08 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni VIII istungjärgu 5. töönädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade 3.-4. oktoobril 2018 toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest
3 Ülevaade 8.-11. oktoobril 2018 toimunud kaitseministri töövisiidist Afganistani
4 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu kohta COM(2018) 476 (1-2/18-512/4)
5 Ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest ja uurimissuundadest
6 Vabariigi Valitsuse k.a 22. augustil algatatud „Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Oudekki Loone

7 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest
8 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:10 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

3 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE I). Osaleb kultuuriminister Indrek Saar. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

4 Eesti seisukohad Euroopa investeeringute stabiliseerimise viiside ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, eelnõu kohta COM(2018) 387 (1-2/18-445/3)
5 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE I). Osaleb kaitseminister Jüri Luik. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

6 Info
7 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439 (1-2/18-475/3)
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine.
2 Ülevaade taksoteenuse arengutest kokkuleppevedude regulatsiooni sätestava seaduse jõustumisest aasta hiljem.
3 Muud küsimused.
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Monika Haukanõmm

3 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta eelnõu suhtes COM(2018) 380. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile
4 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Viktor Vassiljev

5 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Monika Haukanõmm

6 Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu (683 SE) kohta
7 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE). Haridus- ja Teadusministeeriumi osa - arutelu
3 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE) - komisjoni esindaja määramine, arutelu, esimese lugemise menetlusotsused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (maksekontod) (712 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Urve Tiidus

3 Vangistusseaduse muutmise seadus (kinnipeetavate ligipääs internetile) (680 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Vilja Toomast

4 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) (658 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaanus Karilaid

5 Arvamuse andmine majanduskomisjonile VV algagatud ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu 678 SE kohta.
6 Muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 11:15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) teise lugemise arutelu Vaata täpsemalt

Vastaja:

Helmut Hallemaa

3 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) esimese lugemise arutelu
4 Riigikohtule arvamuse andmine planeerimisseaduse (PlanS) § 4 lg 21 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see lubab riigi eriplaneeringu koostamise korraldajal sõlmida lepingu riigi eriplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga riigi eriplaneeringu tellimise ja planeerimisseaduse § 4 lg 2 p-s 5 nimetatud mõjude hindamise kulude katmiseks ning PlanS § 27 lg-te 1, 2 ja 3, § 28 lg 2 p 3 ja § 29 lg 1 p 3 kohta
5 Istungil algatatud küsimused
13:00 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 13:00 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli kontrolliaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise järelaudit“ arutelu
3 Muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga
2 Laekunud informatsioonid ja istungil algatatud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 15.10.2018 13:30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (COM(2018) 447)
2 Seisukoha andmine: Nõukogu direktiivi eelnõu, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted (COM(2018) 346)
3 Seisukoha andmine: Direktiivi eelnõu alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi muutmise kohta (COM(2018) 334)
13:30 JAJK protokoll 15.10.2018 Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon   
Teisipäev 16.10.2018
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Dmitri Dmitrijev

2 Info
3 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE I). Osaleb majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

4 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse reformide tugiprogramm, eelnõu kohta COM (2018) 391 (1-2/18-438/4)
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Informatsioon julgeolekuolukorra arengutest
3 Muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega. Teema: Tööandjate manifest 2018. a.
2 Muud küsimused.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Veeseadus (643 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peeter Ernits

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE) - esimese lugemise menetlusotsus Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Jürgenstein

2 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) (686 SE I) - muudatusettepanekute arutelu, teise lugemise menetlusotsused Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heidy Purga

3 Eesti seisukohad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021-2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437 - arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile
4 Kõrgharidusseadus (725 SE) - komisjoni esindaja määramine
5 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE) - komisjoni esindaja määramine
6 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) - komisjoni esindaja määramine
7 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) - komisjoni esindaja määramine
8 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) - komisjoni esindaja määramine
9 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) - komisjoni esindaja määramine
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Raivo Aeg

2 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõu kohta COM(2018) 472; COM(2018) 473; COM(2018) 474.
3 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta - COM(2018) 471
4 Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 378; COM(2018) 379.
5 Õiguskantsleri kiri tulundusühistu reservkapitali piiramatu kogumise kohustusest.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE) teise lugemise arutelu Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marko Pomerants

2 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) teise lugemise arutelu Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marko Pomerants

3 Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti Vabariigi kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks
4 4. Istungil algatatud küsimused. 4.1. Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) teise lugemise arutelu jätkamine. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Helmut Hallemaa

14:04 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade riigi strateegilistest arengudokumentidest
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), eelnõu kohta  COM(2018) 465 (1-2/18-516/4)
3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu kohta COM(2018) 461 (1-2/18-520/3)
4 Muud küsimused
Kolmapäev 17.10.2018
09:00 Komisjoni istung kolmapäev, 17.10.2018 09:00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Erakorralise istungi päevakorra kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE)
3 Vabariigi Valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Artur Talvik

12:00 Kohtumine kolmapäev, 17.10.2018 12:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakooli kadettidega
Neljapäev 18.10.2018
10:47 Komisjoni istung neljapäev, 18.10.2018 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE I)
2 Info
Reede 19.10.2018
10:00 Komisjoni istung reede, 19.10.2018 10:00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta (COM(2018) 380)
2 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (COM(2018) 317)
3 Seisukoha andmine: Piiriülese tsiviilkoostöö moderniseerimise pakett (SWD(2018) 284-287; COM(2018) 378, 379)
4 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (COM(2018) 476))
5 Seisukoha andmine: Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi "Euroopa horisont" perioodi 2021-2027 eelnõud (COM(2018) 435-437)
Tagasiside