Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Juuni 
E T K N R L P
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Vaatad tulemusi: 14.06.2018

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 24

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 11.06.2018
11:00 Maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung esmaspäev, 11.06.2018 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" (515 OE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaanus Karilaid

3 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) (642 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaanus Karilaid

4 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Liisa Oviir

5 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Raivo Aeg

6 Tarbijate kollektiivsete huvide kaitse direktiivi eelnõu
7 Tarbijakaitse eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise direktiivi eelnõu
8 Õiguskomisjoni liikme lähetus Brüsselisse 24.-25. septembril Europoli JPSG töörühma kohtumisele.
11:00 Ühine istung koos maaelukomisjoniga, 11.06.2018 11:00 L332 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 koostamise hetkeseis
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Ants Laaneots

3 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Margus Tsahkna

4 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Madis Milling

5 Ettepanek asendusteenistuse võimaluste osas (2-7/18-80)
6 Riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso ja liikme Johannes Kerdi lähetamine 15ndale iga-aastasele kohtumisele "YES", mis toimub Kiievis 2018. aasta 13.–15. septembril
7 Riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso lähetamine esinema Prantsuse Vabariigi parlamendi kaitsekomisjoni korraldatavale ja Pariisis 2018. aasta 9.-11. septembril toimuvale 16ndale kaitsekonverentsile "Summer Defence Conference"
8 Muud küsimused
11:06 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni VII istungjärgu 18. töönädala töökava kinnitamine.
2 Seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta JOIN(2018) 5.
3 Ülevaade 7.-8. juunil 2018 toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest.
4 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.
5 Muud küsimused.
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Istungjärgu kokkuvõte
3 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:10 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE III) Vaata täpsemalt
3 3. Riigikogu Probleemkomisjoni riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks kirja „ Ettepanekute esitamine Riigikogu ja Riigikogu saadikute rolli suurendamiseks“ arutelu kokkuvõte.
4 Info
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Helmen Kütt

3 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks
4 Ravikindlustuseta töötavad inimesed
5 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu
6 Muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE) esimese lugemise arutelu
3 ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse, mis käsitleb ELi kodanike ja nende pereliikmete isikutunnistuste ja elamislubade turvalisuse parandamist, eelnõu kohta
4 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2017. aasta tegevuse ülevaade
5 Istungil algatatud küsimused
11:45 NATO Parlamentaarse Assamblee ümarlaud esmaspäev, 11.06.2018 11:45 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb Riigikogu konverentsisaalis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee ümarlaual kaitseteemade paneelis, kuhu on kutsutud ka teised riigikaitsekomisjoni liikmed
12:00 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 11:00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung. Ülevaade Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030, arutelu jätk
3 Organisatsioonilised küsimused
12:10 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 12:00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala (11.06.-17.06.2018) töökava kinnitamine
2 Kollektiivne pöördumine "Päästkem Narva-Jõesuu metsad!" (1-6/18-66)
13:00 Komisjoni väljasõiduistung esmaspäev, 11.06.2018 13:00 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli arvamuse „NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse 2016. ja 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta“ arutelu
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 13:30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine (11.06.2018 – 14.06.2018)
2 Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ülevaade (6. juuni 2017 – 11. juuni 2018)
3 Istungil algatatud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 11.06.2018 13:30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Seisukoha andmine: Kapitaliturgude liidu paketi algatused, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõud ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavad (COM(2018) 97, 99, 109, 113, 114)
2 Seisukoha andmine: Viivislaenude vähendamise eelnõud (COM(2018) 134, 135)
3 Seisukoha andmine: Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõud (COM(2018) 93, 94)
4 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (COM(2018) 252)
Teisipäev 12.06.2018
13:15 Komisjoni istung teisipäev, 12.06.2018 13:00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE)
2 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE)
3 Looduskaitseliste piirangutega maade vahetusest (2-7/18-89)
13:34 Komisjoni istung teisipäev, 12.06.2018 13:30 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ teine vahearuanne.
2 Väliskomisjoni 15.-22. juunil 2018 toimuva töövisiidi Ameerika Ühendriikidesse ettevalmistamine.
3 Väliskomisjoni töökava Riigikogu VII ja VIII istungjärgu vahelisel ajal.
4 Muud küsimused.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.06.2018 14:00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Sõltuvushäirete ravi Viljandi Haiglas ja MTÜ Eesti AA Teenindus tegevusest sõltuvusest vabaneda soovijate toetamisel
2 Kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi korraldus Viljandi Haiglas
3 Projekt „Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise eelanalüüs ja kavandamine (PAIK)" Viljandi Haiglas
4 Kollektiivne pöördumine Valga Haigla AS sünnitusosakonna sulgemise kohta
5 Kokkuvõte sotsiaalkomisjoni VII istungjärgu tööst
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.06.2018 14:00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid, eelnõu kohta. Arvamuse andmine ELAKile.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.06.2018 14:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse uuringu "Balti riikide õhukaitse tugevdamise võimaluste kohta" tutvustus
2 Ülevaade Brüsselis 2018. aasta 7. – 8. juunil toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest
3 Ülevaade Kaitseväe ja Kaitseliidu rahvusvahelisest suurõppusest "Siil 2018"
4 Võru linna Taara linnaosa elanike ja kinnistuomanike pöördumine detailplaneeringu teemal (2-7/18-99)
5 Muud küsimused
Kolmapäev 13.06.2018
09:00 Komisjoni istung kolmapäev, 13.06.2018 09:00 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus
2 Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevuse aruande (juuli 2017 – juuni 2018) kinnitamine
3 Muud küsimused
11:00 Komisjoni istung kolmapäev, 13.06.2018 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised
2 Istungil algatatud küsimused
12:45 Komisjoni istung kolmapäev, 13.06.2018 12:45 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised
Reede 15.06.2018
10:00 Komisjoni istung reede, 15.06.2018 10:00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 21.-22. juunil 2018 toimuval EL-i tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu kohtumisel
2 Eesti seisukohad 18. juunil 2018 toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil
3 Eesti seisukohad 21. juunil 2018 toimuval eurorühma kohtumisel ja 22. juunil 2018 toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil
4 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega (COM(2018) 163)
5 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018) 173)
6 Muud küsimused
Tagasiside