Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Märts 
E T K N R L P
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Vaatad tulemusi: 12.03.2018

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 23

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 12.03.2018
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti-Taani kaitsekoostöö, NATO liitlaste suurendatud kohaloleku lahingugrupp (Enhanced Forward Presence) Eestis
3 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Margus Tsahkna

4 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE)
5 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Nõukogu ettepaneku kohta kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kehtestamiseks
3 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:00 L241 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala (12.03.-18.03.2018) töökava kinnitamine
2 Jäätmeseadus (495 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Rainer Vakra

11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 ELAK- le arvamuse andmine. Eesti seisukohad piiriüleste skeemide maksualase teabevahetuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 335 (1-2/17-428/4)
3 ELAK- le arvamuse andmine. Eesti seisukohad väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu kohta  - COM(2018) 21 (1-2/18-44/3)
4 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE I)
5 Info
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik kohta. Arvamuse andmine ELAKile.
3 Vabariigi Valitsuse algatatud maaparandusseaduse eelnõu 524 SE Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

4 Organisatsioonilised küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Helmen Kütt

3 Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste hetkeseis
4 Kollektiivne pöördumine „Hoolduskindlustuse loomine“
5 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Helmen Kütt

6 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine.
2 Majanduskomisjoni algatatud liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE II) arutelu teisele lugemisele saatmiseks. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Erki Savisaar

3 Vabariigi Valitsuse algatatud Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE II) arutelu teisele lugemisele saatmiseks. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Erki Savisaar

4 Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE I) arutelu teisele lugemisele saatmiseks. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Sven Sester

5 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637
6 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, eelnõu kohta - COM(2018) 33 (1-2/18-39/2)
7 Majanduskomisjoni pöördumine korruptsioonivastase erikomisjoni poole.
8 Muud küsimused.
9 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE)
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE)
3 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust, eelnõu kohta COM(2017) 489
4 Muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimese lugemise arutelu
3 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning välissõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) teise lugemise arutelu Vaata täpsemalt

Vastaja:

Rein Randver

4 ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa kodanikualgatuse eelnõu kohta
5 Istungil algatatud küsimused
12:02 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 12:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni VII istungjärgu 8. töönädala töökava kinnitamine.
2 Riigikogu otsuse „Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu algatamine.
3 Ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest lahkumislepingu ja tulevaste suhete raamistiku osas.
4 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.
5 Muud küsimused.
13:00 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 13:00 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelaudit: omavalitsuste eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmine“ arutelu
3 Muud küsimused
13:00 Euroopa Liidu asjade komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (COM(2017) 772)
2 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas (COM(2017) 571)
3 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL (COM(2017) 253)
4 Eesti seisukohad 15. märtsil 2018 toimuval EL-i tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil.
5 Seisukoha andmine: Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul (COM(2017) 335)
6 Seisukoha andmine: Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandlik pakett (COM(2017)536-538)
7 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kultuuriväärtuste impordi kohta (COM(2017) 375)
Teisipäev 13.03.2018
12:23 Komisjoni istung teisipäev, 13.03.2018 12:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 19. märtsil 2018 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil.
2 Eesti eesmärgid Ameerika Ühendriikidega suhete arendamisel 2018. aastal.
3 Muud küsimused.
12:25 Komisjoni istung teisipäev, 13.03.2018 11:30 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitusvõime paketi kohta
2 Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele esitatud ettepanekute arutelu jätkamine
3 Istungil algatatud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.03.2018 14:00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung. Ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest lahkumislepingu ja tulevaste suhete raamistiku osas.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.03.2018 14:00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Bussiliikluse korraldus maapiirkonnas
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.03.2018 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu tutvustus
14:00 Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 13.03.2018 14:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikantselei. Riigikantselei rollist riigikaitses
14:05 Komisjoni istung teisipäev, 13.03.2018 14:00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, eelnõu kohta - COM(2018) 33 (1-2/18-39/2)
14:05 Majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung teisipäev, 13.03.2018 14:00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest lahkumislepingu ja tulevaste suhete raamistiku osas.
2 Muud küsimused.
16:15 Kohtumine teisipäev, 13.03.2018 16:15 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Prantsusmaa Kõrgema Kaitseõpingute Keskuse (Center for Higher Military Studies) kursuslastest vanemohvitseridega
Kolmapäev 14.03.2018
08:00 Komisjoni istung kolmapäev, 14.03.2018 08:00 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Fiskaalpoliitika teemaline arutelu
Neljapäev 15.03.2018
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 15.03.2018 14:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE)
2 Kaitseväeteenistusalaste süütegude kohtumenetlus, ajateenistusse asumise ja õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramine
Tagasiside