Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Märts 
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Vaatad tulemusi: 11.03.2021

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 28

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 08.03.2021
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2016/1148, eelnõu kohta - COM(2020) 823 (1-2/20-881/3)
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade olukorrast majanduses
3 Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) arutelu jätkamine teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalvi Kõva

4 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad direktiivi ettepaneku kohta, mis käsitleb meetmeid, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide ühtlaselt kõrge küberturvalisuse tase kogu liidus (läbivaadatud küberturvalisuse direktiiv) - COM(2020) 823 (1-2/20-881/3)
5 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Õpetajakutse väärtustamine ja õpetajate järelkasv - kirja koostamine
3 Kollektiivne pöördumine "Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine" - vastuse kavandamine
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Priit Sibul

3 Õiguskantsleri 26.02.2021 märgukirja „Lähikontaktsetena karantiini määratud inimeste sissetuleku säilitamine“ arutelu
4 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Siret Kotka

5 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Hele Everaus

6 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade maasikakasvatussektori olukorrast
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, eelnõu kohta - COM(2020) 798
3 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Yoko Alender

4 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peeter Ernits

5 Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu esitamine
6 Riigikogu otsus "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu esitamine
7 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peeter Ernits

8 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arutelu lobitöö reeglitest.
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad käibemaksudirektiivi (direktiiv 2006/112/EÜ) muutmiseks Euroopa Komisjonile rakendusvolituse andmise kohta - COM(2020) 749 (1-2/20-886/3)
3 Info ja muud küsimused
11:30 Komisjoni osalemine väljasõiduistungil, 8.03.2021 kell 11.30, Välisluureamet Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Informatsioon julgeolekuolukorra arengutest
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Abinõudest koroonaviiruse tõrjumisel ja vaktsineerimise korraldamisel
3 Toetusmeetmetest piirangute kompenseerimisel
4 Muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad 11.-12. märtsil 2021 toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul videokohtumisel
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Euroopa Komisjoni õigusriigi 2021. a raporti koostamisest
3 Avalik istung 15. märtsil 2021 Justiitsministeeriumi, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ja MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti
4 Kohtumine justiitsminister Maris Lauriga
5 Info ja muud küsimused
Teisipäev 09.03.2021
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heljo Pikhof

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade teise pensionisamba fondimaksetest.
2 Kollektiivse pöördumise „Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele“ arutelu
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00, videosild Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti väliskaubanduspoliitika prioriteedid
3 Ülevaade 2. märtsil 2021 toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikust videokohtumisest
4 Ülevaade 22. veebruaril 2021 toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungist
5 Ülevaade Eesti ja Venemaa lepinguliste suhete hetkeseisust
6 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevusest
2 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaak Valge

3 Ülevaade Kultuuriministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse
4 Ülevaade Kultuuriministeeriumi tööplaanidest
5 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Annely Akkermann

2 Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jüri Jaanson

3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „ELi strateegia avamere taastuvenergia potentsiaali kasutamiseks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgil“ ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu üleeuroopalise energiataristu (TEN-E) suuniste määruse eelnõu kohta - COM(2020) 741, COM(2020) 824 (1-2/21-83/1)
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete otstarbekuse, tõhususe ning meetmete rakendamisel toimunud võimaliku korruptsiooni uurimiseks“ eelnõu (319 OE) esimeseks lugemiseks ettevalmistamine
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivse pöördumise "Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?" avalik arutelu
2 Info ja muud küsimused
15:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.03.2021 kell 15.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Info ja muud küsimused
2 Ülevaade Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena
Kolmapäev 10.03.2021
16:00 Kohtumine kolmapäev, 10.03.2021 kell 16.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub videosilla vahendusel Eduskunta riigikaitsekomisjoni esimehe Ilkka Kanerevaga
Neljapäev 11.03.2021
08:30 Komisjoni istung neljapäev, 11.03.2021 kell 08.30 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus
2 Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus
09:00 Komisjoni istung neljapäev, 11.03.2021 kell 09.00 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine riigi peaprokurör Andres Parmasega
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 11.03.2021 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Õpetajakutse väärtustamine ja õpetajate järelkasv - kirja kinnitamine
2 Kollektiivne pöördumine "Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine" - vastuse kavandamine
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni avalik istung neljapäev, 11.03.2021 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 „Keda puudutab kuulmislangus? WHO ülemaailmne kuulmispäev.“
2 Info ja muud küsimused
14:05 Komisjoni istung neljapäev, 11.03.2021 kell 14.05, videosild Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade välisministeeriumi poolt läbi viidud üleilmse eestlaskonna uuringust
2 Ülevaade Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena
3 Info ja muud küsimused
Reede 12.03.2021
10:00 Komisjoni istung reede, 12.03.2021 kell 10.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Päevakorra kinnitamine
2 Eesti seisukohad 15. märtsil 2021 toimuval eurorühma kohtumisel ja 16. märtsil 2021 toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu mitteametlikul videokohtumisel (ECOFIN)
3 Eesti seisukohad 15.-16. märtsil 2021 toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu mitteametlikul videokohtumisel
4 Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni uuendatud võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi (NIS 2) ettepanek
5 Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni energiataristu suuniste (TEN-E) määrus ettepanek ning avamere taastuvenergia strateegia
6 Eesti seisukohad 16. märtsil toimuval 2021 Euroopa Liidu tarbijakaitseministrite mitteametlikul videokohtumisel
7 Info ja muud küsimused
Tagasiside