Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge
Eelmine kuu Järgmine kuu
Oktoober 
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Vaatad tulemusi: 10.10.2018

Artiklid

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 28

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 08.10.2018
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 11:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Brüsselis k.a 3. ja 4. oktoobril toimund NATO kaitseministrite kohtumisest
3 Riigikaitsekomisjoni vastuvisiit Soome k.a 8. ja 9. novembril
4 Muud küsimused
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 11:00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE). Kultuuriministeeriumi osa - arutelu
3 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE) - arutelu, komisjoni esindaja määramine, esimese lugemise menetlusotsused
11:05 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 11:00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala (08.10.-14.10.2018) töökava kinnitamine
2 Ülevaade EL energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määruse kavandamisest Eestis
3 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE), eelnõu kohta - COM(2018) 385  (1-2/18-451/3)
4 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Terje Trei

11:07 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 11:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni VIII istungjärgu 4. töönädala töökava kinnitamine
2 Seisukoha andmine: Eesti seisukoht nõukogu otsuse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta eelnõu suhtes
3 Väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Välisministeeriumi Perede Seltsingu arvamus
4 Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalised prioriteedid
5 Ülevaade 4.-5. oktoobril 2018 Innsbruckis toimunud Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikust kohtumisest
6 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest
7 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Monika Haukanõmm

3 2019. aasta riigieelarve Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
4 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
5 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
6 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 11:10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine.
2 Vabariigi Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) eelnõu (661 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Tarmo Kruusimäe

3 Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Tarmo Kruusimäe

4 Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asi nr 5-18-4 (planeerimisseaduse § 4 lg 2¹, § 27 lg-d 1, 2 ja 3, § 28 lg 2 p 3 ning § 29 lg 1 p 3).
5 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet, eelnõu kohta COM(2018) 447.
6 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm, eelnõu kohta - COM(2018) 441.
7 Muud küsimused.
8 Juhtivkomisjoni ettekandja määramine: Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE)
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 11:10 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

3 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE)
4 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE). Osaleb rahandusminister Toomas Tõniste. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

5 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" (653 OE)
6 Info
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi. Arvamuse andmine ELAKile
3 Organisatsioonilised küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 11:15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE) teise lugemise arutelu Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marko Pomerants

3 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) teise lugemise arutelu Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marko Pomerants

4 Istungil algatatud küsimused
13:00 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 13:00 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli kontrolliaruande „IT- turvameetmete süsteemi rakendamine kohalikes omavalitsustes“ arutelu
3 Muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 8.10.2018 13:30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 9. oktoobril 2018 toimuval EL-i keskkonnanõukogu istungil
2 Eesti seisukohad 11.-12. oktoobril 2018 toimuval EL-i justiits-ja siseasjade nõukogu istungil
3 Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis "Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile" (COM(2018) 330)
4 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset (COM(2018) 218)
5 Muud küsimused
Teisipäev 09.10.2018
13:00 Riigikaitsekomisjoni ühine istung julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoniga teisipäev, 9.10.2018 13:05 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Julgeolekuasutustega seonduv õigusloome
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Raivo Aeg

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00, ruumis L241 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti keele majad - arutelu
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaanus Marrandi

2 21 Riigikogu liikme poolt algatatud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks.
3 Muud küsimused.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta
2 ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõude kohta
3 Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) teise lugemise arutelu
4 Istungil algatatud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu kohta COM(2018) 476 (1-2/18-512/4)
2 Muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE).Osaleb siseminister Andres Anvelt. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

2 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE).Osaleb sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

3 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine" (653 OE)
4 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

5 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE).Osaleb haridus- ja teadusminister Mailis Reps Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

6 Info
7 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud eelnõude kohta, mis käsitlevad keskkonna jätkusuutlikkust toetavat rahastamist ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu - COM (2018) 331, COM (2018) 355, COM (2018) 354, COM (2018) 353 (1-2/18-700/1)
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Rainer Vakra

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE)
2 Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Urmas Kruuse

14:04 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Tiina Kangro

2 Eesti Haigekassa eriarstiabi riigihankest
3 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
4 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta, eelnõu suhtes - COM(2018) 317. Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile
14:06 Komisjoni istung teisipäev, 9.10.2018 14:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni kuulamised valmisolekust tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel: Eesti riigisisene koostöövõrgustik, Läti ja Rootsi valimiste praktika, Riigikogu roll küberturvalisuse tõstmisel
2 2019. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2018. aasta riigieelarve täitmisest
3 Ülevaade „Välispoliitika arengukava 2030“ koostamise hetkeseisust
4 Muud küsimused
Neljapäev 11.10.2018
10:20 Komisjoni istung neljapäev, 11.10.2018 10:20 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE)
2 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE). Osaleb riigihalduse minister Janek Mäggi. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

3 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE). Osaleb tervise – ja tööminister Riina Sikkut. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

4 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE). Osaleb maaeluminister Tarmo Tamm. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

11:00 Komisjoni istung neljapäev, 11.10.2018 11:00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Rahapesu tõkestamise tõhustamise teemaline ärakuulamine
2 Rahvusvaheline koostöö
12:00 Komisjoni istung neljapäev, 11.10.2018 kell 12.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku uuringute tutvustus
2 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Helmen Kütt

Reede 12.10.2018
10:00 Komisjoni istung reede, 12.10.2018 10:00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 15. oktoobril 2018 toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil
2 Eesti seisukohad 16. oktoobril 2018 toimuval EL-i üldasjade nõukogu istungil (s.h artikkel 50)
3 Eesti seisukohad 18. oktoobril 2018 toimuval Euroopa Ülemkogu (s.h artikkel 50 ja ASEM tippkohtumine) istungil
10:00 Väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühisistung reede, 12.10.2018 10:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil
2 Eesti seisukohad 16. oktoobril 2018 toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil
3 Eesti seisukohad 18. oktoobril 2018 toimuval Euroopa Ülemkogul istungil
4 Muud küsimused
11:55 Komisjoni istung reede, 12.10.2018 11:55 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 15. oktoobril 2018 toimuval EL-i põllumajanduse- ja kalanduse nõukogu istungil
2 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) (COM(2018) 385)
Tagasiside