Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge
Eelmine kuu Järgmine kuu
Oktoober 
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Vaatad tulemusi: 07.10.2018

Artiklid

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 25

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 24.09.2018
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tegevusest ja tegevuskavast
3 Vabariigi Valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE)
4 Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine
5 Muud küsimused
11:05 Komisjoni avalik istung esmaspäev, 24.09.2018 11:00, konverentsisaal Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala (24.09.-30.09.2018) töökava kinnitamine
2 Kollektiivne pöördumine Metsarahu Manifest (1-6/18-80)
11:06 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni VIII istungjärgu 3. töönädala töökava kinnitamine
2 Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu (690 OE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu (691 OE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
4 Väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ esitlus
5 Ülevaade Riigikogu 2018. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2019. aasta eelarve kavandamisest
6 Ülevaade 16.-20. septembril 2018 toimunud Riigikogu väliskomisjoni töövisiidist Ukrainasse
7 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest
8 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Liina Kersna

4 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Monika Haukanõmm

5 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine.
2 Vabariigi Valitsuse algatatud ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Kivimägi

3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, eelnõu kohta – COM(2018) 438.
4 Muud küsimused.
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus - COM(2018) 440 - arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile
3 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ - COM(2018) 367 - arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile
4 Muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:10 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

3 Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted, eelnõu kohta COM(2018) 346 (1-2/18-397/3)
4 Eesti seisukohad alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi 92/83/EMÜ muutmise eelnõu kohta - COM(2018) 334 (1-2/18-394/4)
5 Riigieelarve kontrollikomisjoni kiri teemal ettepanekud Riigikontrolli 2019. aasta tööplaani.
6 Info
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Rahapesu tõkestamise tõhustamise teemaline ärakuulamine.
3 Muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE) esimese lugemise arutelu
3 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu (Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete arvu suurendamine)
4 Istungil algatatud küsimused
13:00 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 13:00 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 13:30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine
2 Vabariigi Valitsuse liikmete poolt 2018. aasta huvide deklaratsioonis kajastatud laenude analüüsimine
3 Laekunud informatsioonid ja istungil algatatud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 13:30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 27.-28. septembril 2018 toimuval EL-i konkurentsivõime nõukogu istungil (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalas olevates punktides)
2 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu elektroonilise kaubaveoteabe kohta (COM(2018) 279)
3 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond (COM(2018) 278)
4 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamist (COM(2018) 274)
Teisipäev 25.09.2018
13:00 Komisjoni istung teisipäev, 25.09.2018 kell 13.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Monika Haukanõmm

13:15 Komisjoni istung teisipäev, 25.09.2018 13:15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (668 OE) esimese lugemise arutelu
2 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu
3 ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitset puudutava eelnõu suhtes
4 Istungil algatatud küsimused
13:33 Komisjoni istung teisipäev, 25.09.2018 13:30 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade 5. oktoobril 2018 Innsbruckis toimuvast Euroopa Liidu kaubandusministrite mitteametlikust kohtumisest
2 Ülevaade k.a 7. augustil Balti õhuturbemisioonil toimunud intsidendist ning juhtumiga seotud strateegilisest kommunikatsioonist
3 Muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 25.09.2018 14:00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Piirkondliku töökoha loomise toetus Kagu-Eestisse ja Ida-Virumaale
3 Ettepanekud Riigikontrolli 2019.a tööplaani koostamiseks/täiendamiseks
4 Organisatsioonilised küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 25.09.2018 14:00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine AS Tallinna Lennujaam juhtidega.
2 Muud küsimused.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 25.09.2018 14:00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE)
2 Riigikogu otsus "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" (694 OE)
3 Info
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 25.09.2018 14:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Kaitseväe küberväejuhatuse tegevusest
14:10 Komisjoni istung teisipäev, 25.09.2018 14:00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta - COM(2018) 340 (1-2/18-409/4)
2 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile- COM(2018) 330 (1-2/18-333/1)
3 Muud küsimused
Kolmapäev 26.09.2018
09:00 Komisjoni istung kolmapäev, 26.09.2018 09:00 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus
10:00 Kohtumine kolmapäev, 26.09.2018 10:00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Gruusia diplomaatidega
Neljapäev 27.09.2018
10:30 Komisjoni istung neljapäev, 27.09.2018 10.30 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Stalnuhhin

2 Info
3 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kersti Sarapuu

11:00 Komisjoni istung neljapäev, 27.09.2018 11:00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ettepanek Riigikogu Juhatusele võtta Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 7. töönädala (05.11.2018 – 09.11.2018) päevakorda teisipäeval, 06. novembril oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutelu teemal „Rahapesu tõkestamise probleem “.
2 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitanud isikute kaitset.
3 Arutelu: Jälitustoimingud ja tänane õigusruum.
Reede 28.09.2018
10:00 Komisjoni istung reede, 28.09.2018 10:00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 1. oktoobril 2018 toimuval eurorühma kohtumisel ja 2. oktoobril 2018 toimuval EL-i majandus- ja rahandusnõukogu istungil
2 Eesti seisukohad 5. oktoobril 2018 toimuval mitteametlikul ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) kohtumisel
3 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse liidu hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprogramm "Erasmus" (COM(2018) 367)
4 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa solidaarsuskorpuse määrus (COM(2018) 440)
5 Seisukoha andmine: Kalanduskontrolli käsitlev Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu (COM(2018) 368)
6 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (COM(2018) 340)
7 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu (COM(2018) 438)
8 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta (COM(2018) 277)
Tagasiside