Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
November 
E T K N R L P
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Vaatad tulemusi: 03.11.2019

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 21

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 21.10.2019
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (63 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Madis Milling

3 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Alar Laneman

4 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Anneli Ott

5 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (66 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Ants Laaneots

6 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Johannes Kert

7 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (68 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Leo Kunnas

8 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalle Laanet

9 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaak Juske

10 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peeter Rahnel

11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Martin Repinski

12 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Metsoja

13 Küsimused seoses avaliku istungiga "Tuuleenergia võimalused Eestis" (2-7/19-119)
14 Kaitsekoostöö Soomega
15 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (86 OE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Ülevaade 13.-14. oktoobril 2019 Stockholmis toimunud Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisest
4 25.-29. novembril 2019 Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale toimuva väliskomisjoni töövisiidi ettevalmistamine – delegatsiooni moodustamine
5 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest
6 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade uue muinsuskaitseseaduse rakendumisest
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Hooldustöötajate miinimumnõuded kvalifikatsioonile. Sotsiaalhoolekande seaduse rakendussätte jõustumisest
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kollektiivse pöördumise "Lageraied Ajalukku" arutelu
3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu Asjade komisjonile - Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kasutuselt kõrvaldatud sõidukite EL reeglite hindamise kohta
4 100% taastuvtoorainest toodetud diislikütuse(My Renewable) tutvustus
5 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Korb

3 Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise ülevaade
4 Info ja muud küsimused
5 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalev Kallo

11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027
3 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
4 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arutelu narkopoliitikast.
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
2 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Maris Lauri

3 Riigikogu otsus "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks" (92 OE)
4 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE)
5 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb maaeluminister Mart Järvik. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

6 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb riigihalduse minister Jaak Aab. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

7 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Sutt

8 8. Info ja muud küsimused
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2018 aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu
3 Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus
13:30 JAJK protokoll 21.10.2019 Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon   
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Päevakorra kinnitamine
2 Eesti seisukohad 24. oktoobril 2019 toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil
3 Parlamentaarne kuulamine: Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ja Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondi rakendamine Eestis perioodil 2014-2020
4 Info ja muud küsimused
Teisipäev 22.10.2019
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Kokkuvõte komisjoni väljasõidust Kosejõe kooli
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Töökava kinnitamine
2 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimese lugemise arutelu
3 Riigikohtule arvamuse andmine sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 p 8 põhiseaduspärasuse kohta
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Tõnis Mölder

2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (85 OE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
2 Ülevaade Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hetkeseisust
3 2020. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2019. aasta riigieelarve täitmisest (kell 15.00)
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalused.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I).Osaleb haridusminister Mailis Reps. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

2 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb sotsiaalminister Tanel Kiik Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

3 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb keskkonnaminister Rene Kokk. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

4 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb välisminister Urmas Reinsalu Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

5 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE)
6 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE)
7 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Sutt

8 Info ja muud küsimused
14:01 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Keskkonnaministeeriumi haldusala tutvustus
2 Vesiviljeluse veekaitsenõuded ja saastetasud
3 Info ja muud küsimused
15:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 15.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine Eduskunta kaitsekomisjoniga
Neljapäev 24.10.2019
12:15 Komisjoni istung neljapäev, 24.10.2019 kell 12.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Arutelu toimingupiirangute rakendamisest ja õigusselgusest.
Tagasiside