Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tagasiside

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Juuni 
E T K N R L P
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Vaatad tulemusi: 03.06.2021

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 34

Komisjonid

Tühista
Esmaspäev 31.05.2021
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade k.a 28. mail Lissabonis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest
3 Tsiviil-militaarkoostöö Tapa linnas
4 Info ja muud küsimused
11:05 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu esitamine
3 Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu esitamine
4 Informatsioon julgeolekuolukorra arengutest
5 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kultuuriministri ülevaade "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmisest
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava eelarvejaotusest aastatel 2023-2027
3 Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni kiri
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Järveoja

3 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Siret Kotka

4 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni k.a 20.05 kirja Riigikogu roll eelarve menetlusel (1-6/21-78) arutelu
5 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse arutelu
6 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kristen Michal

3 Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Sven Sester

4 Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks
5 Info ja muud küsimused
6 Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE I) menetlusotsuse tegemine Vaata täpsemalt
7 Vabariigi Valitsuse algatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE I) menetlusotsuse tegemine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jüri Jaanson

8 Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE) juhtivkomisjoni ettekandja määramine
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Metsoja

11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Balti Assamblee liikme määramine
3 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Erki Savisaar

4 Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta - COM(2021) 181 (1-2/21-205/3)
5 Info ja muud küsimused
12:00 Majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühine istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 12.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Tutvumine Arenguseire Keskuse uuringuga „Liikuvuse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035“
2 Info ja muud küsimused
12:00 Majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühine istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 12.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Tutvumine Arenguseire Keskuse uuringuga „Liikuvuse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035“
2 Info ja muud küsimused
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli ülevaate „Ettevõtete toetamisest covid-19 kriisi ajal“ arutelu
3 Muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Porto Franco OÜ laenumenetlus SA-s KredEx ja Porto Franco OÜ kasuks linna kinnisasjadele servituudi seadmise menetlus Tallinna linnavalitsuses
3 Muudatusettepanekud korruptsioonivastasesse seadusesse (tervishoiuteenused, toimingupiirangud)
4 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad 3. juunil 2021 toimuval Euroopa Liidu transpordiministrite istungil
3 Eesti seisukohad 4. juunil 2021 toimuval Euroopa Liidu telekommunikatsiooni ministrite istungil
4 Ülevaade Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi direktoraadi tegevustest
5 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 13.30 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kohtumine haridus- ja teadusministriga
3 Info ja muud küsimused
Teisipäev 01.06.2021
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) (368 SE I) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Üllar Saaremäe

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses) (394 SE)
3 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE)
4 Vastuskiri Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonile (Riigikogu roll eelarve menetlemisel).
5 Riigikogu otsuse eelnõu algatamine Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamiseks.
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 365 SE arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Martin Repinski

2 Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu 377 SE arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Tarmo Tamm

3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalvi Kõva

2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu, nõukogu määruse, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames, eelnõu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse liidu osalemise kohta Euroopa metroloogiapartnerluses eelnõu kohta - COM(2021) 87; COM(2021) 89; COM(2020) 569 (1-2/21-287/1)
3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Gaasivõrgud – turulepääsu käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjade läbivaatamine“ kohta (1-2/21-286/1)
4 Ülevaade tööturu teemadest
5 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine Riik peab eemaldama RMK-lt raiesurve
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peeter Ernits

2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmose tööstuse vahel“ kohta - COM(2021) 70 (1-2/21-91/2)
2 Riigikogu roll eelarve menetlusel (1-6/21-78)
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Kivimägi

3 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Martin Repinski

4 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
5 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni kirja, mis puudutab Riigikogu rolli riigieelarve menetlemisel, arutelu
6 Info ja muud küsimused
14:05 Sotsiaalkomisjoni ja rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni avalik ühisistung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.05 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Lastekaitsepäeva raames toimuv avalik arutelu „Laste vaesus – jalg taha juba stardis “
2 Info ja muud küsimused
15:40 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 15.30 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis – elanikkonna kaitsesüstimise korraldamist
2 Info ja muud küsimused
Neljapäev 03.06.2021
08:00 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 08.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Töökava kinnitamine
2 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamine Vaata täpsemalt
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas: nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte; nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõtted programmi „Euroopa horisont“ raames; Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud Euroopa metroloogiapartnerluses
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Vilja Toomast

14:00 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
2 Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ (398 OE) muutmise eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ (399 OE) muutmise eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
4 Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) töös osaleva Eesti delegatsiooni muutmine – väliskomisjoni otsus
5 Riigieelarve kontrolli komisjoni kiri "Riigikogu roll eelarve menetlusel" (1-6/21-78/1 20.05.2021)
6 Eesti tegevuse ülevaade ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujana juunis 2021
7 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Siret Kotka

2 Vabariigi Valitsuse algatatud Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Toomas Järveoja

3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peeter Ernits

2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Töökava kinnitamine
2 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamise jätkamine Vaata täpsemalt
Reede 04.06.2021
10:00 Komisjoni istung reede, 4.06.2021 kell 10.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni nõukogu määruse eelnõu Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine, nõukogu määruse eelnõu Euroopa Horisondi ühisettevõtete asutamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu liidu osalemise kohta Euroopa metroloogia partnerluses
2 Eesti seisukohad 7.-8. juunil 2021 toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil
3 Eesti seisukohad 10. juunil 2021 toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil
4 Eesti seisukohad 11. juunil 2021 toimuval Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel
5 Seisukoha andmine: Euroopa Liidu gaasituru ja -võrkude eeskirjade läbivaatamise avalik konsultatsioon
6 Eesti seisukohad 7.-8. juunil 2021 toimuval Euroopa Liidu justiits- ja süseküsimuste nõukogu istungil
7 Info ja muud küsimused
13:00 Komisjoni istung reede, 4.06.2021 kell 13.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Töökava kinnitamine
2 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamise jätkamine Vaata täpsemalt
Laupäev 05.06.2021
11:00 Komisjoni väljasõit laupäev, 5.06.2021 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Kaitseväe suurõppuse Kevadtorm 2021 külastamine Miinisadamas
Tagasiside