Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Oktoober 
E T K N R L P
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Vaatad tulemusi: 25.10.2019

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 26

Kõik

Esmaspäev 21.10.2019
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (63 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Madis Milling

3 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Alar Laneman

4 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Anneli Ott

5 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (66 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Ants Laaneots

6 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Johannes Kert

7 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (68 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Leo Kunnas

8 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalle Laanet

9 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaak Juske

10 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peeter Rahnel

11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Martin Repinski

12 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Metsoja

13 Küsimused seoses avaliku istungiga "Tuuleenergia võimalused Eestis" (2-7/19-119)
14 Kaitsekoostöö Soomega
15 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (86 OE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Ülevaade 13.-14. oktoobril 2019 Stockholmis toimunud Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisest
4 25.-29. novembril 2019 Ühendkuningriiki ja Prantsusmaale toimuva väliskomisjoni töövisiidi ettevalmistamine – delegatsiooni moodustamine
5 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest
6 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kollektiivse pöördumise "Lageraied Ajalukku" arutelu
3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu Asjade komisjonile - Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kasutuselt kõrvaldatud sõidukite EL reeglite hindamise kohta
4 100% taastuvtoorainest toodetud diislikütuse(My Renewable) tutvustus
5 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade uue muinsuskaitseseaduse rakendumisest
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027
3 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Korb

3 Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise ülevaade
4 Info ja muud küsimused
5 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalev Kallo

11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Hooldustöötajate miinimumnõuded kvalifikatsioonile. Sotsiaalhoolekande seaduse rakendussätte jõustumisest
3 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
2 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Maris Lauri

3 Riigikogu otsus "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks" (92 OE)
4 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE)
5 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb maaeluminister Mart Järvik. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

6 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb riigihalduse minister Jaak Aab. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

7 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Sutt

8 8. Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arutelu narkopoliitikast.
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2018 aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu
3 Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 21.10.2019 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Päevakorra kinnitamine
2 Eesti seisukohad 24. oktoobril 2019 toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil
3 Parlamentaarne kuulamine: Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ja Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondi rakendamine Eestis perioodil 2014-2020
4 Info ja muud küsimused
13:30 JAJK protokoll 21.10.2019 Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon   
15:00 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 21.10.2019 15:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

siseminister Mart Helme, Urve Tiidus

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
06.11.2019

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

2 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

maaeluminister Mart Järvik, Merry Aart

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
28.10.2019
üks nädala, s.o 28.10.19 kell 17.15

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

3 5 Välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris Vaata täpsemalt

Vastaja:

Maaeluminister Mart Järvik

Tekstid:

AP_5.pdf

4 3 Ministri ametitegevuse kohta Vaata täpsemalt

Küsijad:

Jevgeni Ossinovski, Ivari Padar, Indrek Saar, Jaak Juske, Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Riina Sikkut, Heljo Pikhof

Vastaja:

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo

Tekstid:

AP_3.pdf

5 Maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Maaelukomisjon

Ettekandjad:

Tarmo Tamm

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

Teisipäev 22.10.2019
10:00 Täiskogu korraline istung teisipäev, 22.10.2019 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

2 Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Mihhail Lotman

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
ja viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

3 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Priit Sibul, Aadu Must

Otsus:

Vastuvõtmine

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

justiitsminister Raivo Aeg, Paul Puustusmaa

Ettepanek:

Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
05.11.2019
Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

5 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

rahandusminister Martin Helme, Aivar Kokk

Ettepanek:

Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
05.11.2019

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

6 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

rahandusminister Martin Helme, Aivar Kokk

Ettepanek:

Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
05.11.2019

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

7 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

rahandusminister Martin Helme, Urmas Espenberg

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

8 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Kaja Kallas, Lauri Läänemets

Ettepanek:

Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
05.11.2019
Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Kokkuvõte komisjoni väljasõidust Kosejõe kooli
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Töökava kinnitamine
2 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimese lugemise arutelu
3 Riigikohtule arvamuse andmine sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 p 8 põhiseaduspärasuse kohta
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I).Osaleb haridusminister Mailis Reps. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

2 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb sotsiaalminister Tanel Kiik Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

3 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb keskkonnaminister Rene Kokk. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

4 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I). Osaleb välisminister Urmas Reinsalu Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

5 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE)
6 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (93 SE)
7 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Sutt

8 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Tõnis Mölder

2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (85 OE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
2 Ülevaade Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hetkeseisust
3 2020. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2019. aasta riigieelarve täitmisest (kell 15.00)
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalused.
14:01 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Keskkonnaministeeriumi haldusala tutvustus
2 Vesiviljeluse veekaitsenõuded ja saastetasud
3 Info ja muud küsimused
15:00 Komisjoni istung teisipäev, 22.10.2019 kell 15.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine Eduskunta kaitsekomisjoniga
Kolmapäev 23.10.2019
12:00 Infotund kolmapäev, 23.10.2019 12:00 Infotund Vaata täpsemalt
1 Peaprokurörist Vaata täpsemalt

Küsija:

Kaja Kallas

Vastaja:

Justiitsminister Raivo Aeg

2 Linnahallist Vaata täpsemalt

Küsija:

Indrek Saar

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

3 Eesti kodanikele BREXITi mõjude leevendamise meetmetest Vaata täpsemalt

Küsija:

Anti Poolamets

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

4 Verevahetusest Vaata täpsemalt

Küsija:

Jürgen Ligi

Vastaja:

Justiitsminister Raivo Aeg

5 Haldusalas toimuvast Vaata täpsemalt

Küsija:

Helmen Kütt

Vastaja:

Justiitsminister Raivo Aeg

6 Puudega inimeste liikumisest Vaata täpsemalt

Küsija:

Signe Riisalo

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

7 Transfusiooni vajalikkusest prokuratuuris Vaata täpsemalt

Küsija:

Jevgeni Ossinovski

Vastaja:

Justiitsminister Raivo Aeg

8 Täitemenetluse riigistamisest Vaata täpsemalt

Küsija:

Toomas Kivimägi

Vastaja:

Justiitsminister Raivo Aeg

9 Tartu 2024 Vaata täpsemalt

Küsija:

Urmas Kruuse

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

10 Koostööst Vaata täpsemalt

Küsija:

Jüri Jaanson

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

11 Lähisuhtevägivalla ohvrite toetamisest Vaata täpsemalt

Küsija:

Liina Kersna

Vastaja:

Justiitsminister Raivo Aeg

12 Traditsioonide hoidmisest Vaata täpsemalt

Küsija:

Urve Tiidus

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

13 Kultuuriehitistest Vaata täpsemalt

Küsija:

Signe Kivi

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

14:00 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.10.2019 14:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

2 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE III) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettepanek:

Kiita heaks kolmanda lugemise tekst. Vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

3 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Mihhail Korb

Ettepanek:

Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

4 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Kalvi Kõva

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse,
06.11.2019
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

5 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

rahandusminister Martin Helme, Aivar Kokk

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

6 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

rahandusminister Martin Helme, Aivar Kokk

Ettepanek:

Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
06.11.2019

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

Neljapäev 24.10.2019
10:00 Täiskogu korraline istung neljapäev, 24.10.2019 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (43 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Riigikohtu esimees

Ettekandjad:

Paul Puustusmaa, Riigikohtu liikme kandidaat Kalev Saare

Ettepanek:

Teha juhatusele ettepanek võimaldada vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lg 3 Kalev Saarel esineda täiskogu ees kuni viieminutilise ettekandega.

Otsus:

Vastuvõtmine

12:15 Komisjoni istung neljapäev, 24.10.2019 kell 12.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Arutelu toimingupiirangute rakendamisest ja õigusselgusest.
Tagasiside