Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Veebruar 
E T K N R L P
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Vaatad tulemusi: 23.02.2024

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 29

Kõik

Esmaspäev 19.02.2024
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE I) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Meelis Kiili

3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" (386 OE) eelnõu esitamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Igor Taro

3 Mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE) tutvustamine
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE II) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heljo Pikhof

3 Platvorm lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks (4-14/24-10)
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Olukord põllumajandussektoris
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekute tarbijavaidluste kohtuvälise raamistiku paremaks muutmisega seonduvalt järgmiste eelnõude kohta: 2.1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta ning direktiive (EL) 2015/2302, (EL) 2019 /2161 ja (EL) 2020/1828 - COM(2023) 647; 2.2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 524 /2013 ning muudetakse määrusi (EL) 2017/2394 ja (EL) 2018/1724 seoses Euroopa internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi tegevuse lõpetamisega - COM(2023) 649 2.3. Komisjoni soovitus (EL) 2023/2211 internetipõhiste kauplemiskohtade ja liidu kaubandusühenduste pakutavate vaidluste lahendamise menetluste kvaliteedinõuete kohta
3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel institutsiooniliste lahenduste üle siseturgu käsitlevate ELi ja Šveitsi kokkulepete puhul ning kokkulepete üle, mis on aluseks Šveitsi alalisele panusele liidu ühtekuuluvusse ja Šveitsi osalemisele liidu programmides - COM(2023) 798
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli auditiaruande "Töövõime vähenemise ennetamine" tutvustus
3 Reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse arutelu
4 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (368 SE) esimeseks lugemiseks ettevalmistamine
3 Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE) esimeseks lugemiseks ettevalmistamine
4 ELAK- le arvamuse andmine. Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate peakontori maksustamise süsteem - COM(2023) 528
5 Korruptsioonivastasele erikomisjonile arvamuse andmine platvormi kohta lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks
6 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad algatuste kohta, mis reguleerivad mittetulundusühingute piiriülest tegutsemist Euroopa Liidus - COM(2023) 515, COM(2023) 516 (1-2/24-57/1)
3 Justiitsministeeriumi koostatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kutsesaladusega seotud ametiprivileegide kaitse tõhustamine kriminaalmenetluses) väljatöötamiskavatsuse tutvustamine.
4 Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni pöördumise „Platvorm lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks“ arutelu.
5 Info ja muud küsimused.
13:00 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 13.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Seisukoha andmine: Eesti täiendatud seisukohad äriühingute kestlikkuse hoolsuskohustust reguleeriva Euroopa Liidu direktiivi kohta COM(2022) 71
3 Eesti seisukohad 20. veebruaril 2024 toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil
4 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EC jäätmete kohta COM(2023) 420
5 Info ja muud küsimused
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Personaalne riik (mRiigi rakenduse arengud)
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 13.30 Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kaitsepolitseiameti ülevaade sisejulgeoleku olukorrast
3 Vastuse kujundamine korruptsioonivastase erikomisjoni ettepaneku osas
4 Kodaniku pöördumine
5 Ülevaade komisjoni kohtumisest Saksamaa parlamendi julgeolekujärelevalve komiteega 06. märts 2024
6 Tutvumine saabunud dokumentidega
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Nordica erikontrolli raporti arutelu, kutsutud kliimaminister Kristen Michal, asekantsler Sander Salmu
3 Kohtumine Riigikogu liikme Tõnis Mölderiga
4 Euroopa Komisjoni õigusriigi raporti intervjuust
5 Info ja muud küsimused
15:00 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 19.02.2024 15:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 496 Narkootikumidega seotud surmade kohta Vaata täpsemalt

Vastaja:

Terviseminister Riina Sikkut

Tekstid:

Arupärimine

2 203 Ukraina ülesehitamise kohta Vaata täpsemalt

Vastaja:

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo

Tekstid:

Arupärimine

Teisipäev 20.02.2024
10:00 Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.02.2024 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Riigikogu avalduse "Venemaa poolt küüditatud laste tagasitoomiseks Ukrainasse" eelnõu (375 AE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Vastuvõtmine

2 Vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Vilja Toomast

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Euroopa Kontrollikoja eriraporti “Euroopa Liidu toetusest biokütustele” tutvustus
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Arutelu Rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitusest Tallinna linna esindajatega
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine "Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil." Kohtumine lemmikloomade ja -lindude jaemüügiga tegelevate ettevõtete esindajatega
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine Kaubandus-Tööstuskoja ja Tööandjate Keskliidu juhtidega
2 Nordica erikontrolli tulemustest
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni avalik istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) teise lugemise ettevalmistamine (ekspertide kuulamine) Vaata täpsemalt
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise ettevalmistamine. Osalevad põhiseaduslike institutsioonide esindajad
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni kiri platvormist lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks
2 Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu lähetamine Brüsselisse Riigikogu liikmete ja arvamusliidrite visiidile 25.-26.03.2024
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (töövõimetuse ennetamine) (377 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
2 Meditsiiniseadme seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse arutelu
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 20.02.2024 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 25.-29. veebruari 2024. a kohtumistel
3 Info ja muud küsimused
Kolmapäev 21.02.2024
08:30 Komisjoni istung kolmapäev, 21.02.2024 kell 08.30 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikontrolli kontrolliaruande „Liiklusohutus maanteedel ja raudteel” arutelu
2 Info ja muud küsimused
12:00 Infotund kolmapäev, 21.02.2024 12:00 Infotund Vaata täpsemalt
1 Vene agendid kõrgkoolides Vaata täpsemalt

Küsija:

Martin Helme

Vastaja:

Siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes

2 Vene kodanike hääleõigus Vaata täpsemalt

Vastaja:

Siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes

3 Sõjahirmu külvav kampaania Tallinna tänavatel Vaata täpsemalt

Küsija:

Varro Vooglaid

Vastaja:

Siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes

4 Lasterikkad pered Vaata täpsemalt

Küsija:

Mart Maastik

Vastaja:

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

5 Sanktsioonid ja erakondade rahastamine Vaata täpsemalt

Küsija:

Anti Poolamets

Vastaja:

Siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes

6 Sisseränne Vaata täpsemalt

Küsija:

Tõnis Lukas

Vastaja:

Siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes

7 Sisejulgeolek Vaata täpsemalt

Küsija:

Mart Helme

Vastaja:

Siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes

14:00 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.02.2024 14:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artikli 1 ja artikli 12 lõike 1 muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (352 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Jürgen Ligi

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

2 Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Priit Lomp

Ettepanek:

Soovitada Riigikogu juhatusele võimalusel võtta eelnõu teiseks lugemiseks täiskogu päevakorda 20. või 21.02.2024
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Volitada komisjoni esimeest eelnõu 347 SE menetlusdokumente allkirjastama ja täiskogule esitama

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

3 Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Kultuurikomisjon

Ettekandjad:

Heljo Pikhof

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

4 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (346 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Hanah Lahe

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

5 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu (362 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

justiitsminister Kalle Laanet, Valdo Randpere

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

6 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Tagasi võetud täiskogul menetlemata

7 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Tagasilükkamine

8 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Tagasi võetud täiskogul menetlemata

9 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Tagasi võetud täiskogul menetlemata

Ettekandjad:

Rene Kokk, Annely Akkermann

10 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Tagasi võetud täiskogul menetlemata

11 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Tagasi võetud täiskogul menetlemata

12 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Tagasi võetud täiskogul menetlemata

13 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Tagasi võetud täiskogul menetlemata

14 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Tagasilükkamine

15 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Tagasilükkamine

16 Kohaliku omavalitsuse volikogu valmise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (246 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

17 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

Neljapäev 22.02.2024
10:00 Täiskogu korraline istung neljapäev, 22.02.2024 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Henn Põlluaas, Timo Suslov

Otsus:

Tagasilükkamine

2 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Jaak Valge, Timo Suslov

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

Reede 23.02.2024
13:00 Komisjoni istung reede, 23.02.2024 kell 13.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Päevakorra kinnitamine
2 Avalik päevakorrapunkt: Ülevaade olukorrast põllumajandussektoris
3 Avalik päevakorrapunkt: Eesti seisukohad 26. veebruaril 2024 toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil
4 Jätkuarutelu: Eesti seisukohad jäätmete direktiivi ülevaatamise kohta - COM(2023) 420
5 Info ja muud küsimused
Laupäev 24.02.2024
13:15 Kohtumine laupäev, 24.02.2024 13.15 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Kaitseministeeriumi riigikaitse valdkonna tippjuhtide töövarjuprogrammi konkursi võitjatega, et tutvustada neile Riigikogu ja riigikaitsekomisjoni tööd
Tagasiside