Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
September 
E T K N R L P
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Vaatad tulemusi: 13.09.2021

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 30

Kõik

Esmaspäev 13.09.2021
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Valgevenest tulenev migratsioonisurve Leedule, Lätile ja Poolale ning selle edasine prognoos
3 Läänemere gaasitorustike süsteemiga seotud energia-, julgeoleku- ja keskkonnarisk (2-7/21-174)
4 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Väliskomisjoni VI istungjärgu töökava arutelu
3 Informatsioon julgeolekuolukorra arengutest
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Keskkonnaministeeriumi 2021. a 2. poolaasta õigusloome plaanidest
3 Tutvumine Euroopa Komisjoni poolt Eesti suhtes algatatud rikkumismenetlusega INFR(2021)4029 C(2021)2217 (Loodusdirektiivi ja keskkonnamõju hindamise direktiivi teatavate sätete mittevastav ülevõtmine ja halb kohaldamine)
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10, A. Rei ruumis Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Haridus- ja Teadusministeeriumi sügisesed tööplaanid
3 Kultuuri arengukava 201-2030 täiskogu arutelu ettevalmistamine
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Maaeluministeeriumi tööplaanist
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks
3 Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035 läbivaatamine ja arutelu
4 Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalvi Kõva

5 Kollektiivse pöördumise „Peatame Rail Balticu“ menetlemise kohta otsuse tegemine
6 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja tegevusplaanidest
3 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Dmitri Dmitrijev

3 Ülevaade Rahandusministeeriumi ettevalmistatavatest eelnõudest
4 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb äriühingute kestlikkusaruandluse kohustust - COM(2021) 189 (1-2/21-234/3)
5 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Vilja Toomast

3 Muud küsimused
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine
3 Riigikontrolli „Ülevaade riigi kinnisvarapoliitikast“ arutelu
4 Muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arutelu Euroopa Liidu asjade komisjoni töökorraldusest sügisistungjärgul
3 COSAC küsimustiku vastuste kinnitamine
4 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) tagasivõtmine
3 Ülevaade vastustest Vabariigi Presidendi ja Riigikogu juhatuse esinduskulude kohta
4 Sügisistungjärgu teemade arutelu
5 Komisjonile saabunud pöördumised
6 Info ja muud küsimused
15:00 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 13.09.2021 15:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

2 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettepanek:

Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Kiita heaks eelnõu menetlusdokumendid

Otsus:

Vastuvõtmine

3 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Kultuurikomisjon

Ettekandjad:

Aadu Must

Ettepanek:

Kiita heaks teise lugemise menetlusdokumendid
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

4 Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 Vaata täpsemalt

Ettekandjad:

haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Aadu Must

Otsus:

Arutelu lõpetati

5 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Sven Sester

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Vastavalt RKKTS §-le 105 lõikele 2 on 156 SE teise lugemise juurde ettekandjaks palutud eelnõu algataja esindaja majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Kuivõrd algataja esindaja on esitanud eelnõu kohta sisulisi ettepanekuid, on otstarbekas et härra minister tutvustaks neid Riigikogule vahetult ja vastaks võimalikele küsimustele. Sellega seoses esitatakse juhatusele palve algataja esindaja ettekanne lisada antud päevakorrapunkti juurde esimeseks, enne juhtivkomisjoni ettekandja ettekannet
taotleda Riigikogu juhatuselt ülalnimetatud eelnõu teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS seaduse §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 15.06.2021 kl 17.15

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

18:35 Komisjoni istung esmaspäev, 13.09.2021 kell 18.35 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsus "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" (387 OE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aadu Must

Teisipäev 14.09.2021
10:00 Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.09.2021 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

2 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Vastuvõetud

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Martin Repinski

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

3 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" eelnõu (405 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Õiguskomisjon

Ettekandjad:

Uno Kaskpeit

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

4 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Tagasilükkamine

5 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Riigikogu liige Martin Helme, Marko Torm

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Arutelu jäi pooleli

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade olukorrast põllumajanduses
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks- arutelu jätkamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kalvi Kõva

2 Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt
3 Vabariigi Valitsuse algatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) arutelu teisele lugemisele saatmiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jüri Jaanson

4 Vabariigi Valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE) saatmine esimesele lugemisele Vaata täpsemalt

Vastaja:

Riho Breivel

5 Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) saatmine esimesele lugemisele Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kristen Michal

6 Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE) saatmine esimesele lugemisele Vaata täpsemalt

Vastaja:

Sven Sester

7 Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE) saatmine esimesele lugemisele Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mihhail Korb

8 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Õiguskantsleri ülevaade Riigikogule õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest ajavahemikus 1. september 2020 – 31. august 2021 - tutvustus ja arutelu
3 Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse normide põhiseaduspärasuse kohta
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvisest majandusprognoosist
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade julgeolekuolukorra arengutest
2 Ülevaade Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Õiguskantsleri 09.06.2021 kirja "Haigushüvitise maksmine raseduse ajal" (1-6/21-89) arutelu
2 Õiguskantsleri 17.06.2021 kirja "Töötasu hüvitise ja ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine sama kalendrikuu eest" (1-6/21-93) arutelu
3 Õiguskantsleri 17.06.2021 kirja "Saatekirja nõue androloogi vastuvõtule saamiseks" (1-6/21-92) arutelu
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Valgevene arutelu
2 Riigikogu liikmete algatatud Riigikogu avaldus "Venemaa põlisrahvaste toetuseks" (391 AE) - arutelu
3 Info ja muud küsimused
14:10 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses) (394 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marek Jürgenson

2 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heljo Pikhof

Kolmapäev 15.09.2021
12:00 Infotund kolmapäev, 15.09.2021 12:00 Infotund Vaata täpsemalt
1 Vaktsineerimise korraldamisest Vaata täpsemalt

Küsija:

Rene Kokk

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

2 Koroonaviiruse ohjamisest Vaata täpsemalt

Küsija:

Priit Sibul

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

3 Elektri hinnast Vaata täpsemalt

Küsija:

Indrek Saar

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

4 Isiku tuvastamine ja tuvastatuks lugemine Vaata täpsemalt

Küsija:

Kert Kingo

Vastaja:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt

5 Välispoliitikast Vaata täpsemalt

Küsija:

Mihhail Lotman

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

6 Elektri hind Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

7 Vaktsineerimisest Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

8 Kiirest internetiühendusest Vaata täpsemalt

Küsija:

Aivar Kokk

Vastaja:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt

9 Eestluse säilimisest Vaata täpsemalt

Küsija:

Ruuben Kaalep

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

10 Riigi kaitsevõime kahjustamisest Vaata täpsemalt

Küsija:

Mart Helme

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

14:00 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.09.2021 14:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Riigikogu liige Martin Helme, Marko Torm

Otsus:

Tagasilükkamine

2 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Tagasilükkamine

3 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettepanek:

Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Koostada eelnõu kolmandaks lugemiseks seletuskiri
taotleda Riigikogu juhatuselt kolmanda lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 14. september kl 17:15, kuna komisjon jätkab eelnõu arutelu oma homsel istungil ja dokumentide ettevalmistamine nõuab seetõttu enam aega.
Jätkata arutelu 14. septembri majanduskomisjoni istungil kell 14.00 ning kutsuda istungile Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna esindaja.

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

4 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Dmitri Dmitrijev

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

5 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Toomas Järveoja

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Anda komisjoni esimehel volitus menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

6 Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, Aivar Sõerd

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
29.09.2021

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

7 Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

justiitsminister Maris Lauri, Tarmo Kruusimäe

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
29.09.2021

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

8 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

välisminister Eva-Maria Liimets, Henn Põlluaas

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

Neljapäev 16.09.2021
10:00 Täiskogu korraline istung neljapäev, 16.09.2021 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?" arutelu Vaata täpsemalt

Ettekandjad:

majandusanalüütik Madis Aben, linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru, emeriitprofessor Marju Lauristin, Riina Sikkut

Otsus:

Arutelu lõpetati

14:00 Komisjoni istung neljapäev, 16.09.2021, A. Rei ruumis Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine „Peatame meediateenuste seaduse muutmise eelnõu“
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 16.09.2021 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Afganistani arutelu
2 Ülevaade Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena ning Eesti prioriteedid algaval ÜRO 76. Peaassambleel
3 Riigikogu liikmete algatatud Riigikogu avaldus "Venemaa põlisrahvaste toetuseks" (391 AE) – arutelu jätkamine
4 Info ja muud küsimused
Reede 17.09.2021
10:00 Komisjoni istung reede, 17.09.2021 kell 10.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 21.-23. septembril 2021 toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport ja energeetika) mitteametlikul kohtumisel
2 Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi ettepanek, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL, direktiivi 2004/109/EÜ, direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 seoses äriühingute kestlikkusaruandlusega
3 Eesti seisukohad 23.-24. septembril 2021 toimuval Euroopa Liidu tarbijakaitseministrite kohtumisel
4 Eesti seisukohad 21. septembril 2021 toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil
5 Info ja muud küsimused
Tagasiside