Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge
Eelmine kuu Järgmine kuu
Mai 
E T K N R L P
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Vaatad tulemusi: 12.05.2020

Artiklid

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 32

Kõik

Esmaspäev 11.05.2020
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE III) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Metsoja

3 Info ja muud küsimused
4 Kaitsetööstuse arendamine soomusvõime lahenduste leidmiseks
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Euroopa Liidu abipaketist ja Euroopa Liidu eelarveprotsessi hetkeseisust.
3 Eesti seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline finantsabi otsus (1-2/20-161/2)
4 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Dmitri Dmitrijev

5 Info
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade arengutest Hiinas
3 „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ täiskogu arutelu ettevalmistamine: komisjoni seisukoha kujundamine
4 Informatsioon komisjoni liikmete tegevusest
5 Info ja muud küsimused
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsus "„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" (52 OE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaanus Karilaid

3 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) (180 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marek Jürgenson

11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse esitatud “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu arutelu
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kollektiivne pöördumine "Võimud otsustasid mürgitada kõik Kohtla-Järve linnaosad?"
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 kriisimeetmetest
3 Arenguseire nõukojast
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) ettevalmistamine kolmandaks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Tõnis Mölder

3 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
4 Riigikohtule arvamuse andmine haldusasja nr 3-18-1672 kohta
5 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.15 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsus "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" (189 OE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aadu Must

3 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
4 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsuse "Riigireformi elluviimisest" eelnõu (181 OE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks, arutelu jätkamine
3 Riigikohtu 17.04.2020. a otsuse, millega tunnistati kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 lauseosa „või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel“ (kohtuasi nr 5-19-45), arutelu
4 Info ja muud küsimused
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 13.30 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ettepanekud eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta – ülikoolide ettepanekute arutelu jätkamine
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti seisukohad 13. mail 2020 toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite kõrgetasemelisel videokonverentsil
3 Ülevaade uuendatud pikaajalise eelarveraamistiku ettepanekust ja kavandatavast Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise fondist
4 Seisukoha andmine: Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline finantsabi otsus
5 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäeval, 11. mail 2020 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arutelu kohtumisest lobistide esindajatega ja komisjoni tegevuskavast kevadistungjärgu lõpuni
3 31. maiks 2020 esitatavate huvide deklaratsioonide kontrollimisest, ettepanekutest deklarantide ringi täiendamiseks
4 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 13.30 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Plaanitavad perepoliitikameetmed
3 Info ja muud küsimused
15:00 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 11.05.2020 15:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Annely Akkermann

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse,
18.05.2020
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse,
06.04.2020
Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.03.2020 14:00
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 25.03.2020 14:00

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

2 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Tõnis Mölder

Ettepanek:

Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu kolmanda lugemise dokumentide allkirjastamiseks
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Anda komisjoni esimehele volitus eelnõu teise lugemise dokumentide allkirjastamiseks
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse,
13.05.2020

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

3 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

riigihalduse minister Jaak Aab, Kalev Kallo

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

4 20 Perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta Vaata täpsemalt

Küsija:

Andrus Seeme

Vastaja:

Sotsiaalminister Tanel Kiik

Tekstid:

AP_20.pdf

5 30 Hooldekodude kohatasu kohta Vaata täpsemalt

Küsija:

Riina Sikkut

Vastaja:

Sotsiaalminister Tanel Kiik

Tekstid:

AP_30.pdf

6 32 Põhjendamatult kõrgete ravimihindade kohta Vaata täpsemalt

Küsija:

Katri Raik

Vastaja:

Sotsiaalminister Tanel Kiik

Tekstid:

AP_32.pdf

Teisipäev 12.05.2020
10:00 Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.05.2020 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

2 Kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

3 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (160 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Väliskomisjon

Ettekandjad:

Raivo Tamm

Ettepanek:

Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

4 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Ettekandjad:

Hanno Pevkur

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse,
20.05.2020
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

5 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Õiguskomisjon

Ettekandjad:

Kert Kingo

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
15.05.2020

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) (163 SE I) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marko Šorin

2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade võõrtööjõu kasutamise võimalustest hooajatöödel põllumajandussektoris
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade KIKi tegevustest ja uue strateegia tutvustus
2 Riigi osaluspoliitikast - AS Operail
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks Vaata täpsemalt
2 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE I) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt
3 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE I) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Paul Puustusmaa

4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsus "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" (188 OE)
2 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

3 Ülevaade Eesti Panga 2019. aasta aruandest. Osaleb Eesti Panga president Madis Müller.
4 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Kokk

5 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Töötukassa ülevaade töötuse kasvust, Töötukassa meetmete alusel makstud vahenditest ning tööturuga seonduvalt eriolukorra väljumisstrateegiast
2 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Signe Riisalo

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 12.05.2020 kell 14.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ täiskogu arutelu ettevalmistamine
2 Välisministeeriumi tegevuskava kriisist väljumiseks
3 Info ja muud küsimused
Kolmapäev 13.05.2020
12:00 Infotund kolmapäev, 13.05.2020 12:00 Infotund Vaata täpsemalt
1 Viiruse teiseks laineks valmistumise kohta Vaata täpsemalt

Küsija:

Kaja Kallas

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

2 Koolikorraldusest Vaata täpsemalt

Küsija:

Jaak Juske

Vastaja:

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

3 Tööjõu kohta Vaata täpsemalt

Küsija:

Jürgen Ligi

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

4 Lapsed – elu pärast eriolukorda Vaata täpsemalt

Küsija:

Helmen Kütt

Vastaja:

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

5 Rail Balticu kohta Vaata täpsemalt

Küsija:

Taavi Rõivas

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

6 ERRi nõukogust Vaata täpsemalt

Küsija:

Katri Raik

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

7 Käsunduslepingu alusel töötavate treenerite ning spordiklubide töökorralduse kohta Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

8 Olukorrast tööturul Vaata täpsemalt

Küsija:

Heljo Pikhof

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

9 Kunstiteoste tellimise seaduse kohta Vaata täpsemalt

Küsija:

Signe Kivi

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

10 Palgatoetuse kohta Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

11 Tööturu meetmete rahastamisest Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

12 Kultuuriürituste toimumise kohta Vaata täpsemalt

Küsija:

Heidy Purga

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

13 Riigikontrolli ülevaate kohta rahandusprognoosist ja -seirest Vaata täpsemalt

Küsija:

Andres Sutt

Vastaja:

Peaminister Jüri Ratas

14 Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisi teemadel Vaata täpsemalt

Küsija:

Urve Tiidus

Vastaja:

Kultuuriminister Tõnis Lukas

15 Viipekeele tõlkide koolitamise kohta Tartu Ülikoolis Vaata täpsemalt

Küsija:

Jüri Jaanson

Vastaja:

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

14:00 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2020 14:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Ettepanek:

Kiita heaks menetlusdokumendid
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

2 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

3 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Erki Savisaar

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse,
20.05.2020
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

4 Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Urve Tiidus

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse,
20.05.2020
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

5 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Marek Jürgenson

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse,
18.05.2020
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

6 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Jaak Valge

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

7 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

keskkonnaminister Rene Kokk, Erki Savisaar

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

8 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

sotsiaalminister Tanel Kiik, Kaja Kallas

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

9 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.03.2020 10:00
Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

10 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.03.2020 10:00
Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

Neljapäev 14.05.2020
10:00 Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.05.2020 10:00 Täiskogu korraline istung   
13:00 Komisjoni istung neljapäev, 14.05.2020 kell 13.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 15. mail 2020 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu videokohtumisel
2 Vabariigi Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marko Mihkelson

3 Info ja muud küsimused
14:00 Põhiseaduskomisjoni istung neljapäev, 14.05.2020 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jaanus Karilaid

2 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE I) Vaata täpsemalt
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni avalik istung neljapäev, 14.05.2020 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Jätkuarutelu viiruse leviku prognooside kohta
2 Info ja muud küsimused
Reede 15.05.2020
10:00 Komisjoni istung reede, 15.05.2020 kell 10.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 15. mail 2020 toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite videokohtumisel
2 Ülevaade Euroopa Parlamendi tegevusest COVID-19 kriisi ajal
3 Eesti seisukohad 15. mail 2020 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu videokohtumisel
4 Info ja muud küsimused
Tagasiside