Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Veebruar 
E T K N R L P
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Vaatad tulemusi: 12.02.2024

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 31

Kõik

Esmaspäev 12.02.2024
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Seisukoha andmine Kaitseväe juhataja kandidaadi kolonel Andrus Merilo ametisse nimetamise kohta
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad jäätmete direktiivi ülevaatamise kohta - COM(2023) 420
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" (372 OE I) esimese lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kadri Tali

3 Riigikontrolli aruande „Õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele ja ainepädevus“ tutvustamine
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kollektiivne pöördumine "Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil."
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE) teise lugemise ettevalmistamise jätkamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Priit Lomp

3 Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
4 Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seaduse eelnõu (359 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
5 Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
6 Nordica erikontrolli tulemustest
7 Info ja muud küsimused
11:12 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Erivajadustega inimeste soodustused mootorsõidukimaksuga seonduvalt
3 Ülevaade ortodontiateenuse kättesaadavusest ja probleemidest
4 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE) esitatud muudatusettepanekute kohta
3 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 11.15 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. veebruaril 2024 – Vabariigi Valitsuse ja väliskomisjoni ettekanded
3 Vabariigi Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
4 Riigikogu avalduse „Venemaa poolt küüditatud laste tagasitoomiseks Ukrainasse“ eelnõu (375 AE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
5 Info ja muud küsimused
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Rahanduspoliitika ülevaade
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kollektiivse pöördumise "EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!" menetlemise kohta otsuse tegemine
3 Info ja muud küsimused
14:30 Komisjoni istung esmaspäev, 12.02.2024 kell 14.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Euroopa Komisjoni õigusriigi raporti küsimustiku arutelu
3 Info ja muud küsimused
15:00 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 12.02.2024 15:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 594 Lemmikloomaregistri kohta Vaata täpsemalt

Vastaja:

Regionaalminister Madis Kallas

Tekstid:

Arupärimine

Teisipäev 13.02.2024
09:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 09.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse sõidukite konstruktsiooni ringluspõhisuse nõudeid ja romusõidukite käitlemist ning millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ, eelnõu kohta - COM(2023) 451
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid, eelnõu kohta - COM(2023) 420
3 Info ja muud küsimused
10:00 Täiskogu korraline istung teisipäev, 13.02.2024 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu Vaata täpsemalt

Ettekandjad:

välisminister Margus Tsahkna, Marko Mihkelson

2 Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" (372 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Kultuurikomisjon

Ettekandjad:

Tanel Tein

Otsus:

Vastuvõtmine

13:50 Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 13.02.2024 13.50 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Info ja muud küsimused
2 NATO DIANA innovatsioonikiirendi külastamine
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Arutelu vabatahtliku omanikupoolse looduskaitse rakendamisest
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad sõidukite ringsuse ja romusõidukite käitlusnõuete määruse kohta - COM(2023) 451
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE I) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heljo Pikhof

2 Muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve põllumajanduses ja toidutootmises
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kollektiivne pöördumine "Kaja Kallas peab tagasi astuma!" (1-6/23-199/1)
3 Kollektiivne pöördumine "Ei elektroonilisele hääletamisele." (1-6/24-7/1)
4 Kollektiivne pöördumine "Ei, Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse äravõtmisele!" (1-6/23-125/1)
5 Ivar Raigi esitatud pühade ja tähtpäevade seaduse täiendamise ettepaneku arutelu
6 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Tervishoiusüsteemi valmisolek kriisideks
2 Kollektiivse pöördumise „Puude määramine inimlikumaks!“ arutelu
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu (362 SE)
3 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) (334 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Liisa-Ly Pakosta

4 Vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) (227 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Vilja Toomast

5 Õiguskomisjoni liikme lähetus 18.-19.02.2024 Belgia Kuningriiki, Ghenti Europoli Parlamentaarse Järelevalve Ühiskomitee kohtumisele.
6 Info ja muud küsimused
14:30 Komisjoni väljasõiduistung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.30 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade julgeolekuolukorra arengutest
2 Info ja muud küsimused
Kolmapäev 14.02.2024
08:30 Komisjoni istung kolmapäev, 14.02.2024 kell 08.30 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus
2 Info ja muud küsimused
10:00 Komisjoni väljasõiduistung kolmapäev, 14.02.2024 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Kohtumine Keskkriminaalpolitsei juhiga ja Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhiga
2 Info ja muud küsimused
12:00 Infotund kolmapäev, 14.02.2024 12:00 Infotund Vaata täpsemalt
1 Valitsuse poliitika Vaata täpsemalt

Küsija:

Urmas Reinsalu

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

2 Automaks Vaata täpsemalt

Küsija:

Siim Pohlak

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

3 Politseinike ja päästjate palgad Vaata täpsemalt

Vastaja:

Siseminister Lauri Läänemets

4 Automaks Vaata täpsemalt

Küsija:

Riina Solman

Vastaja:

Rahandusminister Mart Võrklaev

5 Automaks ja ühiskond Vaata täpsemalt

Küsija:

Mart Helme

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

6 Kommunaalarved Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

7 Ettevõtete erastamine Vaata täpsemalt

Küsija:

Kalle Grünthal

Vastaja:

Rahandusminister Mart Võrklaev

8 Sisseränne Vaata täpsemalt

Vastaja:

Siseminister Lauri Läänemets

9 Automaks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

10 Automaks Vaata täpsemalt

Küsija:

Kert Kingo

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

11 Valeinfo levitamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Peaminister Kaja Kallas

12:00 Kohtumine kolmapäev, 14.02.2024 kell 12.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtuvad Hispaania suursaadiku Guillermo Corral van Dammega
14:00 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.02.2024 14:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

rahandusminister Mart Võrklaev, Jevgeni Ossinovski

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

2 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu (351 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

kliimaminister Kristen Michal, Mario Kadastik

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

3 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu (349 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

siseminister Lauri Läänemets, Hendrik Johannes Terras

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

4 Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Priit Lomp

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

5 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

6 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

7 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (265 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

8 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Rene Kokk, Annely Akkermann

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

9 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

10 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

11 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

12 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

13 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

14 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

15 Kohaliku omavalitsuse volikogu valmise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (246 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

16 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

17 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Henn Põlluaas, Timo Suslov

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Jaak Valge, Timo Suslov

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

Neljapäev 15.02.2024
10:00 Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.02.2024 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti majanduslanguses. Mida teha?“ arutelu Vaata täpsemalt

Ettekandjad:

Urmas Reinsalu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp, Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp

13:05 Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 15.02.2024 kell 13.05 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034" eelnõu (322 OE) esimese lugemise ettevalmistamine
2 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ eelnõu (331 OE) esimese lugemise ettevalmistamine
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 15.02.2024 kell 13.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti seisukohad 22. jaanuaril 2024 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel
2 Info ja muud küsimused
Reede 16.02.2024
09:00 Komisjoni avalik väljasõiduistung reede, 16.02.2024 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine, millele pöördumise esitajad andsid nime "EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!" menetlemine
2 Kuulamine: Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondi rahastus teadmussiirdesse ja rahastuse regionaalpoliitilised aspektid
3 Info ja muud küsimused
Tagasiside