Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Aprill 
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Vaatad tulemusi: 04.04.2024

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 32

Kõik

Esmaspäev 01.04.2024
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kaitseliidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE II) kolmanda lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Meelis Kiili

11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kultuuriministri ülevaade strateegia "Eesti 2035" täitmisest
3 Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE II) teise ja kolmanda lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Liina Kersna

4 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks“ esitamine
5 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Loomade heaolu vedamise ajal
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Tarmo Tamm

3 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liikluses pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust" eelnõu (278 OE) menetlusotsuse tegemine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Priit Lomp

4 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv - COM(2023) 716
5 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Liidu taganemise kohta energiaharta lepingust ning ajakohastatud lepingu teksti heakskiitmine - COM(2023) 446, COM(2023) 447, COM(2024) 104, COM(2024) 105
6 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks - COM(2023) 645
7 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud kemikaalide "üks aine, üks hindamine" algatuste paketi kohta COM(2023) 779, 781, 783
3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse EL-i talendireserv, eelnõu kohta COM(2023) 716
4 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse arutelu
5 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Majanduskomisjonile arvamuse andmine konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kohta (konkurentsijärelevalve menetluse tervikregulatsiooni kehtestamine) (eelnõu algataja esindaja ja puudutatud osapoolte ärakuulamine)
3 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.15 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Aivar Sõerd

3 Õiguskomisjonile arvamuse andmine krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE) kohta
4 Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu algatamise ettevalmistamine
5 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.15 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne: „Välismaiste otseinvesteeringute sõelumine ELis: „Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud – esimesed sammud on tehtud, kuid julgeoleku ja avaliku korraga seotud riskide tulemuslikul käsitlemisel on endiselt märkimisväärseid piiranguid“
3 Ülevaade Euroopa Nõukogu peasekretäri valimiste hetkeseisust
4 Väliskomisjoni 27.-30. märtsil 2024 toimunud Ukraina-visiidi ülevaade
5 Eesti seisukohad NATO välisministrite kohtumisel 3.-4. aprillil 2024 Brüsselis
6 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE)
3 Info ja muud küsimused
11:30 Komisjoni väljasõiduistung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.30 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Kaitsepolitseiameti ülevaade sisejulgeoleku olukorrast
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Magustatud joogi maksustamisest
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 13.30 Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade julgeolekuolukorra arengutest
3 Tutvumine saabunud dokumentidega
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kokkuvõte komisjonide seisukohtadest Riigikogu liikmete, fraktsioonide, komisjonide lobikohtumiste registreerimisest
3 Info ja muud küsimused
15:00 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 1.04.2024 15:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Justiitsminister Madis Timpsoni ametivanne
2 523 Riigi alustalade lõhkumise kohta Vaata täpsemalt

Tekstid:

Arupärimine

3 530 Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa maakonnaplaneeringu uuendamise kohta Vaata täpsemalt
4 561 Peretoetuste vähendamise tagajärgede kohta Vaata täpsemalt

Tekstid:

Arupärimine

5 601 Palga mittejõudmise kohta õpetajatele Vaata täpsemalt

Tekstid:

Arupärimine

6 614 Vabariigi Valitsuse sisserände suurendamise plaanide kohta Vaata täpsemalt

Tekstid:

Arupärimine

7 617 Massiimmigratsiooni kohta Vaata täpsemalt

Tekstid:

Arupärimine

8 619 Ukrainast pärit mobilisatsiooniealiste meeste kohta Eestis Vaata täpsemalt

Tekstid:

Arupärimine

9 620 PPA poolse võimu kuritarvitamise kohta seoses sõna- ja meelsusvabaduse õigusvastase mahasurumisega Vaata täpsemalt

Küsijad:

Varro Vooglaid

Tekstid:

Arupärimine

Teisipäev 02.04.2024
10:00 Täiskogu korraline istung teisipäev, 2.04.2024 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi Mootorsõidukimaksu eelnõu" eelnõu (374 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Isamaa fraktsioon

Ettekandjad:

Jevgeni Ossinovski, Aivar Kokk

Otsus:

Tagasilükkamine

2 Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Urmas Kruuse, regionaalminister Madis Kallas

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Keskkonnakomisjoni algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) teise lugemise ettevalmistamine
3 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse tutvustamine
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid“ eelnõu (365 OE) esimese lugemise ettevalmistamine
2 Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavus ja etteplaneeritus" (285 OE) esimese lugemise ettevalmistamine
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine „Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil.“ Kohtumine Eesti Maaülikooli ekspertidega
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv - COM(2023) 716. Arutelu jätkamine.
2 Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu (351 SE) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mario Kadastik

3 Vabariigi Valitsuse algatatud väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Priit Lomp

4 Ülevaade rakendusuuringute programmist
5 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seaduse eelnõu (256 SE) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt
2 Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Ukraina sõja ajal Eestist lähtuva Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu (371 OE) esimese lugemise ettevalmistamine
3 29. veebruari mõtisklemise päeva riigipühana kehtestamise ettepanek – mõttekaaslaste vabatahtliku ühenduse „29. veebruari klubi“ kirja arutelu
4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jevgeni Ossinovski

2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (töövõimetuse ennetamine) (377 SE) teise lugemise ettevalmistamine (kaasamine) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Õnne Pillak

2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024 kell 14.00 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad inimsmugeldamise eest kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 755.
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamise kohta - COM(2023) 754.
3 Arvamuse andmine majanduskomisjonile Vabariigi Valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 384 SE kohta.
4 Info ja muud küsimused
14:30 Väliskomisjoni väljasõiduistung Välisluureametis teisipäev, 2.04.2024 kell 14.30 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ülevaade julgeolekuolukorra arengutest
2 Info ja muud küsimused
15:20 Komisjoni istung teisipäev, 2.04.2024, kaks minutit pärast korralist istungit Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks“ eelnõu esitamine
Kolmapäev 03.04.2024
12:00 Infotund kolmapäev, 3.04.2024 12:00 Infotund Vaata täpsemalt
1 Uued maksud Vaata täpsemalt
2 Riigi julgeolek Vaata täpsemalt
3 Olukord Eesti Vabariigis Vaata täpsemalt
4 Valimisõiguse äravõtmine Vaata täpsemalt
5 Elu maal Vaata täpsemalt

Küsija:

Andres Metsoja

6 Sõda ja rahu Vaata täpsemalt

Küsija:

Mart Helme

7 Pensionide maksustamine Vaata täpsemalt
8 Tugev ühiskond Vaata täpsemalt

Küsija:

Jaanus Karilaid

9 Eesti Vabariigi osalemine Ukraina sõjas Vaata täpsemalt

Küsija:

Varro Vooglaid

10 Valitsuse otsused Vaata täpsemalt
14:00 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 3.04.2024 14:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamivabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (368 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Marek Reinaas

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Otsus:

Vastuvõtmine

2 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks" eelnõu (280 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Kert Kingo, Valdo Randpere

Ettepanek:

Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Vastuvõtmiseks nõutav koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 51 poolthäält.

Otsus:

Tagasilükkamine

3 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina" eelnõu (274 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Eelnõu vajab Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust

Otsus:

Tagasilükkamine

4 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks" eelnõu (279 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Heljo Pikhof, Jaak Valge

Otsus:

Tagasilükkamine

5 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Liina Kersna

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

6 Elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Ettekandjad:

Igor Taro

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

7 Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Annely Akkermann

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

8 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Rahanduskomisjon

Ettekandjad:

Annely Akkermann

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek eelnõu komisjoni päevakorrast välja arvata

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

9 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Annely Akkermann, rahandusminister Mart Võrklaev

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
17.04.2024

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

10 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Kalle Grünthal

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

11 Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

Neljapäev 04.04.2024
10:00 Täiskogu korraline istung neljapäev, 4.04.2024 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Riigikogu juhatuse valimised
13:30 Komisjoni istung neljapäev, 4.04.2024 kell 13.30 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE I) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Annely Akkermann

2 Euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE)
3 Krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE)
4 Ülevaade Rahandusministeeriumi 2024. aasta kevadprognoosist
5 Info ja muud küsimused
Reede 05.04.2024
00:00 Kohtumine reede, 5.04.2024 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Kell 18.30 osaleb väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Kanada Suursaatkonna avamisel
09:00 Komisjoni istung reede, 5.04.2024 kell 09.00 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Seisukoha andmine: Euroopa Liidu nõukogu otsuste eelnõud, millega kiidetakse heaks EL-i ja Euroopa Aatomienergiaühenduse taganemine energiaharta lepingust, ning nõukogu otsused, millega võimaldatakse EL-i liikmesriikidel heaks kiita kaasajastatud energiaharta leping COM(2023) 446 , COM(2023) 447
3 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles sätestatakse ebaseaduslikule liitu sisenemisele, liidust läbisõidule ja liidus viibimisele kaasaaitamise ennetamise ja tõkestamise miinimumnormid ning millega asendatakse nõukogu direktiiv 2002/90/EÜ ja nõukogu raamotsus 2002/946/JSK COM(2023) 755
4 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb politseikoostöö tõhustamist rändajate smugeldamise ja inimkaubanduse ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ning Europoli toetuse suurendamist selliste kuritegude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, ning millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 COM(2023) 754
5 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse EL-i talendireserv COM(2023) 716
6 Info ja muud küsimused
Tagasiside