Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik

Eelmine kuu Järgmine kuu
Juuni 
E T K N R L P
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Vaatad tulemusi: 03.06.2024

Otsingutulemused

Sündmusi kokku: 37

Kõik

Esmaspäev 03.06.2024
11:00 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Ülevaade k.a 28. mail toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, ettevalmistustest k.a 13.-14. juunil toimuvaks NATO kaitseministrite kohtumiseks ja Eesti eesmärkidest k.a 9.-11. juulil toimuval NATO tippkohtumisel Washingtonis
3 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa kaitsetööstuse strateegia ja programmi kohta - JOIN(2024) 10, COM(2024) 150
4 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (430 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
3 Maapõueseaduse täiendamise seaduse eelnõu (435 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
4 Riigikogu otsus „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine" (454 OE)
5 Riigikogu otsus „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" (455 OE)
6 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kollektiivne pöördumine "Ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka" (1-6/24-28/1)
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Jätkuarutelu veterinaarhariduse teemal
3 Info ja muud küsimused
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) teise lugemise ettevalmistamise jätkamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mario Kadastik

3 Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE) teise lugemise ettevalmistamise jätkamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mario Kadastik

4 Vabariigi Valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teise lugemise ettevalmistamise jätkamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mario Kadastik

5 Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Sutt

6 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile. Eesti seisukohad välishuvide esindamise läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 637
7 Info ja muud küsimused
8 Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (224 SE) menetluslike otsuste tegemine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Andres Sutt

9 Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (451 SE) menetlusliku otsuse tegemine
11:10 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud rahvatervishoiu seaduse eelnõu (433 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
3 Õiguskantsleri ettepanek viia töövõimetoetuse seadus põhiseadusega kooskõlla
4 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.15 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 SE I) ettevalmistamine teiseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Marko Mihkelson

3 Info ja muud küsimused
11:15 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.15 Õiguskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE II) Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mati Raidma

3 Õiguskantsleri ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseadusega kooskõlla viimiseks – hagita menetluses menetlusabi andmisel toidu-, ravimi-, side- ja hügieenitarvete kulude arvestamine.
4 Info ja muud küsimused
11:20 Komisjoni avalik istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse (valimis- ja kandideerimisea langetamine) eelnõu (414 SE) teise lugemise ettevalmistamine (huvigruppide kuulamine) Vaata täpsemalt
11:30 Komisjoni väljasõidu istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.30 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Vabariigi Valitsuse algatatud krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE) kolmandaks lugemiseks ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Maris Lauri

3 Vabariigi Valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamine
4 Info ja muud küsimused
5 Ülevaade Eesti Panga 2023. aasta aruandest. Osaleb Eesti Panga president Madis Müller
13:15 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 13.15 Riigieelarve kontrolli erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 2024. aasta riigieelarve täitmine, perioodi 2021-2027 eurotoetuste kasutamine (sh elamute rekonstrueerimistoetus) ja ülekantavad kulud
3 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välisinvesteeringute taustauuringuid liidus ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/452 COM(2024) 23
3 Seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek, millega muudetakse direktiivi 2009/38/EÜ Euroopa töönõukogude asutamise ja toimimise ning riigiüleste teavitamis- ja konsulteerimisõiguste tõhusa tagamise osas COM(2024) 14
4 Info ja muud küsimused
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 13.30 Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Kaitseministeeriumi ülevaade julgeoleku- ja jälitusasutuste tegevusest ning järelevalvest nende tegevuste üle
3 Tutvumine saabunud dokumentidega
13:30 Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 13.30 Korruptsioonivastane erikomisjon Vaata täpsemalt
1 Nädala töökava kinnitamine
2 Huvide deklaratsioonide kontrollimine
3 Komisjoni kirjavahetus
4 Komisjoni tegevuse ülevaade (KVS § 9 lg 4)
5 Info ja muud küsimused
6 Komisjoni tegevuse ülevaade 27.04.2023-10.06.2024
14:30 Komisjoni erakorraline istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 14.30 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE) teise lugemise ettevalmistamise jätkamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Mario Kadastik

2 Info ja muud küsimused
15:00 Täiskogu korraline istung esmaspäev, 3.06.2024 15:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 22 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole Vaata täpsemalt

Ettekandjad:

majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Otsus:

Ettepanek ei leidnud toetust

2 629 Platvormitöö direktiivi kohta Vaata täpsemalt

Tekstid:

Arupärimine

3 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte tunnustada Venemaa Föderatsiooni presidendivalimiste tulemusi" eelnõu (395 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Isamaa fraktsioon

Otsus:

Vastuvõtmine

4 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga" eelnõu (409 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Tagasilükkamine

5 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi konsulaadi sulgemise kohta San Franciscos" eelnõu (396 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus

Otsus:

Tagasilükkamine

6 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi" eelnõu (331 OE I) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettekandjad:

Leo Kunnas, Enn Eesmaa

Otsus:

Tagasilükkamine

Teisipäev 04.06.2024
10:00 Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

2 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

3 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

4 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (426 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Kristo Enn Vaga, peaminister Kaja Kallas

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu majanduskomisjonilt ja põhiseaduskomisjonilt

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

5 Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (446 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Rahanduskomisjon

Ettekandjad:

Annely Akkermann

Otsus:

Vastuvõtmine

6 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (445 OE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Rahanduskomisjon

Ettekandjad:

Annely Akkermann

Otsus:

Vastuvõtmine

14:00 Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung teisipäev, 4.06.2024 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine" eelnõu (431 OE) teise lugemise ettevalmistamine
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2024 kell 14.00 Kultuurikomisjon Vaata täpsemalt
1 Keeleseaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse tööplaani tutvustus ja arutelu
2 Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (õppimiskohustuse kehtestamine) (447 SE) eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks Vaata täpsemalt

Vastaja:

Heljo Pikhof

3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2024 kell 14.00 Maaelukomisjon Vaata täpsemalt
1 Kollektiivne pöördumine „Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil.“
2 Info ja muud küsimused
14:00 Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung teisipäev, 4.06.2024 kell 14.00 Majanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine" eelnõu (431 OE) teise lugemise ettevalmistamine
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2024 kell 14.00 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse (kompensatsioonimandaadi saamine vastavalt kandidaadile antud häälte arvule) eelnõu (412 SE) esimese lugemise ettevalmistamine
2 ELAK-ile arvamuse andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega kehtestatakse siseturul ühtlustatud nõuded kolmandate riikide nimel toimuva huvide esindamise läbipaistvuse kohta ja muudetakse direktiivi (EL) 201971937
3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2024 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis „ eelnõu (440 OE) esimeseks lugemiseks ettevalmistamine. Osaleb rahandusminister Mart Võrklaev
2 Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE) esimeseks lugemiseks ettevalmistamine. Osaleb rahandusminister Mart Võrklaev
3 Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jürgen Ligi

4 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2024 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Õiguskantsleri kirja „Toimetulekutoetuse maksmise tingimused“ arutelu
2 Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad praktikadirektiivi ning praktika tugevdatud kvaliteediraamistiku nõukogu soovituse eelnõude kohta. EL praktikadirektiiv ja soovitus, direktiivi peamine eesmärk on parandada praktikantide töötingimusi
3 Represseeritute tervisetoetus
4 Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (tervishoiuvaru) eelnõu algatamine - arutelu
5 Info ja muud küsimused
14:30 Väliskomisjoni väljasõiduistung Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses teisipäev, 4.06.2024 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse tegevuse prioriteedid ning Eesti äridiplomaatia eesmärgid
2 Riigikogu avaldus „Demokraatia kriisist Gruusias" (449 AE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
3 Info ja muud küsimused
15:15 Komisjoni avalik istung teisipäev, 4.06.2024 kell 15.15 Põhiseaduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse (valimis- ja kandideerimisea langetamine) eelnõu (414 SE) teise lugemise ettevalmistamine (huvigruppide kuulamise jätkamine) Vaata täpsemalt
Kolmapäev 05.06.2024
10:00 Komisjoni kohtumine kolmapäev, 5.06.2024 Sotsiaalkomisjon Vaata täpsemalt
1 Sotsiaalkomisjoni ja puuetega inimeste toetusrühma liikmete kohtumine Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajatega.
11:00 Komisjoni istung kolmapäev, 5.06.2024 kell 11.00 Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu avaldus „Demokraatia kriisist Gruusias" (449 AE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks
2 Info ja muud küsimused
12:00 Infotund kolmapäev, 5.06.2024 12:00 Infotund Vaata täpsemalt
1 Eesti-Gruusia suhted Vaata täpsemalt
2 Maksupoliitika Vaata täpsemalt
3 Peaministri visiidid Vaata täpsemalt

Küsija:

Arvo Aller

4 Ida-Virumaa eriarstid ja haiglate ületöö koefitsiendid Vaata täpsemalt
5 Hooldekodureform Vaata täpsemalt

Küsija:

Andres Metsoja

6 Valitsuse ja peaministri tegevus Vaata täpsemalt
7 Maksupoliitika Vaata täpsemalt

Küsija:

Mart Maastik

14:00 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE III) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Kolmas lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettepanek:

Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst, kuhu on sisse viidud keelelised ja tehnilised täpsustused.

Otsus:

Vastuvõtmine

Tekstid:

Eelnõu

2 Mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Annely Akkermann

Ettepanek:

Saata täiskogu saali täiendatud muudatusettepanekud.
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

3 Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Mati Raidma

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

4 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu (415 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Vilja Toomast

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

5 Krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Eduard Odinets

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

6 Turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Õiguskomisjon

Ettekandjad:

Anti Haugas

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

7 Lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Andres Sutt

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

8 Energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Mario Kadastik

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

9 Liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Mario Kadastik

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

10 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Madis Kallas, regionaalminister Piret Hartman

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks
07.06.2024

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

11 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Jaak Aab, rahandusminister Mart Võrklaev

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

12 Tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Aivar Sõerd, rahandusminister Mart Võrklaev

Ettepanek:

Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Otsus:

Esimene lugemine lõpetatud

13 Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (402 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

14 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (404 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

15 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

16 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE I) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Esimene lugemine

Ettepanek:

Teha ettepanek eelnõu tagasi lükata

Otsus:

Päevakorraküsimuse arutamise võimatus

Neljapäev 06.06.2024
00:00 Kohtumised Väliskomisjon Vaata täpsemalt
1 Neljapäeval, 6. juunil 2024 kell 8.45 kohtuvad riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Kaitseministeeriumi külalistena Eestit külastavate välisriikide mõttekodalaste ja ajakirjanikega
2 Neljapäeval, 6. juunil 2024 kell 13.30 esineb väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse korraldatud Baltic Indo-Pacific Foorumil
08:45 Kohtumine neljapäev, 6.06.2024 kell 08.45 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Kaitseministeeriumi külalistena Eestit külastavate välisriikide mõttekodalaste ja ajakirjanikega
09:00 Komisjoni erakorraline istung neljapäev, 6.06.2024 kell 09.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (456 SE)
2 Info ja muud küsimused
10:00 Täiskogu korraline istung neljapäev, 6.06.2024 10:00 Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt
1 Õiguskantsleri ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseadusega kooskõlla viimiseks Vaata täpsemalt

Ettekandjad:

Pipi-Liis Siemann, õiguskantsler Ülle Madise, Andre Hanimägi

Otsus:

Ettepanekut toetati

Tekstid:

Sissetulev kiri

2 Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse ehituskeeluvööndi regulatsiooni põhiseadusega kooskõlla viimiseks Vaata täpsemalt

Ettekandjad:

Urve Tiidus, Katrin Kuusemäe, õiguskantsler Ülle Madise

Otsus:

Ettepanekut toetati

Tekstid:

Sissetulev kiri

3 Õiguskantsleri ettepanek töövõimetoetuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks Vaata täpsemalt

Ettekandjad:

Õnne Pillak, Katrin Kuusemäe, õiguskantsler Ülle Madise

Otsus:

Ettepanekut toetati

Tekstid:

Sissetulev kiri

4 Liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE II) Vaata täpsemalt

Menetlusetapp:

Teine lugemine

Algataja:

Vabariigi Valitsus

Ettekandjad:

Mario Kadastik

Ettepanek:

Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Otsus:

Teine lugemine lõpetatud

14:00 Komisjoni istung neljapäev, 6.06.2024 kell 14.00 Keskkonnakomisjon Vaata täpsemalt
1 Riigikogu otsuse „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine" eelnõu (431 OE) teise lugemise ettevalmistamine
2 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 6.06.2024 kell 14.00 Rahanduskomisjon Vaata täpsemalt
1 Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamine. Huvigruppide kaasamine. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Jürgen Ligi

2 Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE) teiseks lugemiseks ettevalmistamine. Huvigruppide kaasamine. Vaata täpsemalt

Vastaja:

Madis Kallas

3 Info ja muud küsimused
14:00 Komisjoni istung neljapäev, 6.06.2024 kell 14.00 Riigikaitsekomisjon Vaata täpsemalt
1 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (426 SE I) teise lugemise ettevalmistamine Vaata täpsemalt

Vastaja:

Kristo Enn Vaga

Tagasiside