Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Rumeenias märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast SWD(2019) 533; COM(2019) 533 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, mis esitatakse eesmärgiga korrigeerida Ungaris märkimisväärne kõrvalekalle keskpika perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks nõutavast kohandamiskavast SWD(2019) 534; COM(2019) 534 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Rumeenia ei ole võtnud nõukogu 4. detsembri 2018. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid SWD(2019) 533; COM(2019) 538 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tehakse kindlaks, et Ungari ei ole võtnud nõukogu 4. detsembri 2018. aasta soovituse järgimiseks tõhusaid meetmeid- SWD(2019) 534; COM(2019) 539 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI TEATIS Tõhustatud järelevalve ajakohastatud aruanne – Kreeka, juuni 2019 - SWD(2019) 540, COM(2019) 540 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Komisjoni aruanne nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli-11 lõikele 2 Rumeeniasse 14.-15. märtsil 2019 tehtud tõhustatud järelevalvemissiooni kohta COM(2019) 541 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli -11 lõike 2 kohane komisjoni aruanne nõukogule 20. märtsil 2019 Ungarisse tehtud tõhustatud järelevalvemissiooni kohta- COM(2019) 542 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tühistatakse otsus 2009/417/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Hispaanias- COM(2019) 543 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus - C(2019) 5000 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus -C(2019) 5002 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2019. aasta osamaksu teist osa COM(2019) 253 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta COM(2019) 254 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta COM(2019) 256 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Eesti 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Eesti 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 506 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Iirimaa 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Iirimaa 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 507 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Kreeka 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Kreeka 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 508 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Saksamaa 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Saksamaa 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 505 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Belgia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Belgia 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 501 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE 2019. aasta Euroopa poolaasta: riigipõhised soovitused- COM(2019) 500 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Poola 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Poola 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2019) 521 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Sloveenia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Sloveenia 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 524 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Bulgaaria 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Bulgaaria 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 502 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Tšehhi Vabariigi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Tšehhi Vabariigi 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 503 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Taani 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Taani 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 504 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Hispaania 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Hispaania 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 509 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside