Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
05.03.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava ja Euroopa Energiatõhususe Fondi rakendamise kohta - COM(2018) 86; SWD(2018) 48
05.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Komisjoni üldaruanne REACH-määruse toimimise ja teatavate elementide läbivaatamise kohta Järeldused ja meetmed - SWD(2018) 58; COM(2018) 116
05.03.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE likvideerimisel oleva ESTÜ varade ja pärast likvideerimise lõpetamist söe ja terase teadusfondi varade haldamise mitmeaastaste finantssuuniste viie aasta järel toimuva läbivaatamise kohta - COM(2018) 84
05.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu XXII lisa (Äriühinguõigus) ja protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ette nähtud loetelu) muutmisega - COM(2018) 83
05.03.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (välisasjad) 19. märts 2018
05.03.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Põllumajandus ja kalandus) 19. märts 2018
02.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services [doc. 14184/17 - COM(2017) 647 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 647
02.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil - COM(2018)85
02.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Amended proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax [doc. 14893/17 - COM(2017)706] • Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017)706
02.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Slovak Parliament No. prev. doc.: 12307/17 + COR 1 - COM(2017) 482 final Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European citizens’ initiative [12307/17 + COR 1 - COM(2017) 482 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 482
02.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Irish ParliamentSubject: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain aspects concerning contracts for the sales of goods, amending Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council and Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council [13927/17 - COM(2017) 637] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 637
02.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain aspects concerning contracts for the sales of goods, amending Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council and Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council [13927/17 - COM(2017 637] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 637
02.03.2018 Teade - NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards support to structural reforms in Member States [15566/17 - COM(2017) 826 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 826
01.03.2018 Eesti seisukohad investeerimisühingute usaldatavusnõuete muutmist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusaktide eelnõude kohta - COM(2017) 790; COM(2017) 791
01.03.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA KONTROLLIKOJALE, NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Liikmesriikide vastused Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aruandele - COM(2018) 117; SWD(2018) 61
01.03.2018 Eesti seisukohad käibemaksualase halduskoostöö määruse muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu kohta - COM(2017) 706
01.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitlusvõime paketi kohta - COM(2017) 793; COM(2017) 794
01.03.2018 Eesti seisukohad EL keskkonnanõukogu 5. märtsi 2018. a istungil
01.03.2018 Letter - COM(2018) 33
01.03.2018 Eesti seisukohad väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu kohta  - COM(2018) 21
01.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, eelnõu kohta - COM(2018) 33
01.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust, eelnõu kohta - COM(2017) 489
01.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist, eelnõu kohta - COM(2017) 481
28.02.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 15. märts 2018
27.02.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa „Transport“ muutmisega - COM(2018) 82
Tagasiside