Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
13.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013 SWD(2018) 342; COM(2018) 466
13.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta - COM(2018) 458
13.06.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Viieteistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta COM(2018) 470
13.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: Senate of Romania Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast) [7470/18 ENV 197 ENT 52 COMPET 181 IND 84 SAN 92 CONSOM 75 MI 213 CHIMIE 13 CODEC 441 + ADD 1 - COM(2018) 144
13.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to cross-border distribution of collective investment funds COM (2018) 92
13.06.2018 Noot - NOTE From: The Irish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a multiannual plan for fish stocks in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulation (EU) 2016/1139 establishing a multiannual plan for the Baltic Sea, and repealing Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) 509/2007 and (EC) 1300/2008 [7245/18 - COM (2018) 149
12.06.2018 Parandus - ANNEX CORRIGENDUM This document corrects document COM(2018) 272 final/2 of 22.5.2018. Concerns all language versions, except the English language version. In the Annex, on the cover page "Proposal for" was missing and has been corrected. The text shall read as follows: LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Nõukogu soovitus tervikliku lähenemisviisi kohta keelte õpetamises ja õppimises SWD(2018) 174; COM(2018) 272
12.06.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document COM(2018) 219 final of 19.04.2018. Concerns the Estonian language version. Correction of the grammatical form of the word "Commission". The text shall read as follows: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 21. sajandi tingimustele vastav jaemüügisektor SWD(2018) 236; SWD(2018) 237; COM(2018) 219
12.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Aastatel 2011–2013 raamprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ neljast fondist kaasrahastatud meetmete järelhindamise aruanded - SWD(2018) 333; SWD(2018) 334; SWD(2018) 335; SWD(2018) 336; COM(2018)456
12.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) sõlmimise kohta SWD(2018) 346; COM(2018) 481
12.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral [doc. 7408/18 - COM (2018)135 Final] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims [doc. 7222/18 - COM (2018) 96 Final] - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM (2018) 96; COM (2018)135
12.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta- COM(2018) 479
12.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE sularahamaksete piirangute kohta - COM(2018) 483
12.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta COM(2018) 453
12.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta COM(2018) 454
12.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ajavahemikku 2007–2013 hõlmav järelhindamise aruanne programmidest „Kuritegevuse ennetamine ja selle vastu võitlemine“ (ISEC) ning „Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisoleks ja nende tagajärgede likvideerimine“ (CIPS) rahastataud meetmete kohta- SWD(2018) 331; SWD(2018) 332; COM(2018) 455
12.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vahehindamise kohta - SWD(2018) 339; SWD(2018) 340; SWD(2018) 341; COM(2018) 464
12.06.2018 Letter/COM(2018) 382
12.06.2018 Letter/COM(2018) 380
12.06.2018 Parandus- CORRIGENDUM This document corrects document COM (2018) 234 final of 25.04.2018. Concerns all language versions. Addition of 2 annexes to the act. The text shall read as follows: LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta SWD(2018) 127; SWD(2018) 128; SWD(2018) 129; SWD(2018) 145; COM(2018) 234
12.06.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 26. juuni 2018
11.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014 SWD(2018) 317; SWD(2018) 318; SWD(2018) 319; COM(2018) 440
11.06.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühise kalanduspoliitika olukorra ja 2019. aasta kalapüügivõimalusi käsitleva konsultatsiooni kohta SWD(2018) 329; COM(2018) 452
11.06.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation addressing the serious deficiencies identified in the 2016 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - 9767/18
11.06.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 25. juuni 2018
Tagasiside