Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
04.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepinguga loodud ühiskomitees võetava seisukoha kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga - COM(2017) 719
04.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE .eu tippdomeeni rakendamise, toimimise ja tulemuslikkuse kohta COM(2017) 725
04.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta COM(2017) 722
04.12.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019-–2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“-COM(2017) 698
04.12.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) vahehindamine - COM(2017) 697; SWD(2017) 426; SWD(2017) 427; SWD(2017) 440; SWD(2017) 441
04.12.2017 Parandus - KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Alternatiivkütuste laialdasema kasutamise suunas – direktiivi 2014/94/EL artikli 10 lõike 6 kohane alternatiivkütuste taristu tegevuskava, sealhulgas direktiivi 2014/94/EL artikli 10 lõike 2 kohane riiklike poliitikaraamistike hinnang - COM(2017) 652; SWD(2017) 365
04.12.2017 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 18. detsember 2017
30.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu XIII lisa „Transport“ muutmisega - COM(2017) 711
30.11.2017 2017. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT - Draft amending budget No 6/2017 to the general budget for 2017 – Transmission to Member States' Parliaments
30.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu XI lisa „Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond“ muutmisega COM(2017) 709
30.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Suunised intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/48/EÜ teatavate aspektide kohta- COM(2017) 708; SWD(2017) 431; SWD(2017) 432
30.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Nüüdisaegse ühiskonna probleemidele kohane ja tasakaalustatud intellektuaalomandi õiguskaitse tagamise süsteem - COM(2017) 707; SWD(2017) 430
30.11.2017 Ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda Muudetud ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas - COM(2017) 706; SWD(2017) 428; SWD(2017) 429
30.11.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2017) 734
30.11.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2017) 735
30.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE ELi lähenemisviis standardite rakendamiseks olulistele patentidele - COM(2017) 712
29.11.2017 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Iceland on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy - 14254/17
29.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik - COM(2017) 713
29.11.2017 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA [12181/17 DROIPEN 120 CYBER 126 JAI 784 TELECOM 206 MI 626 IA 138 CODEC 1400 - COM(2017) 489 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 489
29.11.2017 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy - 14252/17
29.11.2017 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of Croatia in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of legislation on firearms - 14255/17
29.11.2017 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of Austria on the application of the Schengen acquis in the field of temporary reintroduction of border control at the internal border with Hungary and the absence of border control at the internal border with Italy 14249/17
29.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavate paranduskoefitsientide 2017. aasta ajakohastamisest eelarvele tulenevat mõju käsitlev teave - COM(2017) 699
28.11.2017 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 12. detsember 2017
27.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE artiklite 13, 18 ja 45 läbivaatamise kohta seoses Euroopa Pangandusjärelevalve volitustega täita õiguslikult siduvat vahendajarolli, et võtta arvesse finantsteenuste valdkonna õigusega seotud tulevasi suundumusi COM(2017) 661
Tagasiside