Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Prantsusmaa lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 263; C(2019) 4410 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Horvaatia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 224; C(2019) 4411 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Itaalia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 264; C(2019) 4412 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Küprose lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 223; C(2019) 4413 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Läti lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 265; C(2019) 4414 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Leedu lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 228; C(2019) 4415 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Luksemburgi lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 266; C(2019) 4416 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Ungari lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 267; C(2019) 4417 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Malta lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 268; C(2019) 4418 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Madalmaade lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 227; C(2019) 4419 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Austria lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 226; C(2019) 4420 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Portugali lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 272; C(2019) 4422 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Rumeenia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 273; C(2019) 4423 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 25. juuni 2019. a energeetikaministrite istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Sloveenia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 271; C(2019) 4424 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Slovakkia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 274; C(2019) 4425 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Soome lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 276; C(2019) 4426 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Rootsi lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 278; C(2019) 4427 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Ühendkuningriigi lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 279; C(2019) 4428 Euroopa Liidu algatus
21.06.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 08. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
21.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Tšehhile luba kohaldada üldist pöördmaksustamise mehhanismi erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 - COM(2019) 283 Euroopa Liidu algatus
25.06.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 09. juuli 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
25.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302 (mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid) sätete kohta, mida kohaldatakse interneti teel eri müügikohtades tehtud broneeringute suhtes SWD(2019) 270; COM(2019) 270 Euroopa Liidu algatus
25.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu pikendamisega COM(2019) 286 Euroopa Liidu algatus
25.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2018. aasta aruanne ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse rakendamise kohta COM(2019) 289 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside