Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
14.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)- SEC(2018) 310; SWD(2018) 337; COM(2018) 465
14.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 473
14.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond - SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 471
14.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) asutatud assotsiatsioonikomitees seoses eelnimetatud lepingu protokolli nr 3 (mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) muutmisega COM(2018) 463
14.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit SWD(2018) 33; SEC(2018) 310; COM(2018) 462
14.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (EMPs kohaldatav tekst)- SEC(2018) 314; SWD(2018) 345; COM(2018) 476
14.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend- SEC(2018) 310; SWD(2018) 337; COM(2018) 460
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on access to social protection for workers and the self-employed [doc. 7416/18 - COM(2018) 132
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of the workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work SWD(2018) 87; SWD(2018) 88; COM(2018) 171
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Labour Authority [doc. 7203/18 - COM(2018) 131
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Labour [doc. 7203/18 - COM(2018) 131
14.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014 SEC(2018) 276; SWD(2018) 295; COM(2018) 390
14.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid SEC(2018) 233; SWD(2018) 185; SWD(2018) 186; COM(2018) 284
14.06.2018 Eesti seisukohad eurorühma 21. juuni 2018. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 22. juuni 2018. a istungil
13.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Labour [doc. 7203/18 - COM(2018) 131 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 131
13.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18 - COM(2018) 173 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality- COM(2018) 173
13.06.2018 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine võitluseks hübriidohtudega JOIN(2018) 16
13.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013 SWD(2018) 343; COM(2018) 467
13.06.2018 KOMISJONI SOOVITUS, 11.6.2018, millega lisatakse A ja B liide 6. novembri 2006. aasta soovitusele K(2006) 5186, millega kehtestatakse ühine „Praktiline käsiraamat piirivalveametnikele (Schengeni käsiraamat)“, mida liikmesriikide pädevad asutused peavad kasutama, kui teostavad isikute kontrolli piiril - C(2018) 3658
13.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Sisejulgeolekufond- SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 472
13.06.2018 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE hübriidohtudega võitlemise ühise raamistiku rakendamise kohta 2017. aasta juulist 2018. aasta juulini JOIN(2018) 14
13.06.2018 Ühisettepanek - JOIN(2018) 17
13.06.2018 Muudetud ettepanek - SWD(2017) 473; SWD(2017) 474; COM(2018) 480
13.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2018) 459
13.06.2018 Muudetud ettepanek - SWD(2017) 473; SWD(2017) 474 ; COM(2018) 478
Tagasiside