Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
12.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on transparent and predictable working conditions in the European Union [doc. 16018/17 + ADD1-ADD2 - COM(2017) 797
09.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni ohtlike kaupade veo eksperdikomitee 55. istungjärgul seoses rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni C liites tehtavate teatavate muudatustega, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019 COM(2018) 111
09.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2013/36/EU and 2014/65/EU [doc.16011/17 EF354 ECOFIN 1149 CODEC 2143 - COM (2017) 791 FINAL] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 1093/2010 [doc. 16017/17 EF 356 ECOFIN 1151 CODEC 2146 - COM (2017) 790 - 6966/18
09.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel AKV-ELi ministrite nõukogus seoses AKV-ELi partnerluslepingu Ic lisa läbivaatamisega - COM(2018) 121
09.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta - COM(2018) 127; SWD(2018) 66
09.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Finantstehnoloogia tegevuskava: konkurentsivõimelisema ja innovatiivsema Euroopa finantssektori poole - COM(2018) 109
08.03.2018 Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) käibemaksumäärade osas, eelnõu kohta - COM(2018) 20 
08.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kaupade paketi kohta  - COM(2017) 795; COM(2017) 796
08.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava SWD(2018) 59; SWD(2018) 60; COM(2018) 115
08.03.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document COM(2017) 796 final of 19.12.2017. Package title "GOODS PACKAGE" is deleted in all language versions except EN. The text shall read as follows: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikuse tunnustamise kohta SWD(2017) 471; SWD(2017) 472; SWD(2017) 475; SWD(2017) 476; SWD(2017) 477; COM(2017) 796
08.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE JA EURORÜHMALE Euroopa poolaasta 2018: struktuurireformide elluviimisel ning makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamisel ja korrigeerimisel tehtud edusammude hindamine ning määruse (EL) nr 1176/2011 kohase põhjaliku analüüsi tulemus SWD(2018) 200-226; COM(2018) 120
08.03.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE, mis käsitleb direktiivi 2006/112 artiklite 199a ja 199b mõju pettusevastasele võitlusele COM(2018) 118
08.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kapitaliturgude liidu loomine 2019. aastaks: aeg on tööd kiirendada COM(2018) 114
08.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta SWD(2018) 56; SWD(2018) 57; COM(2018) 113
08.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2018) 56; SWD(2018) 57; COM(2018) 99
08.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; and Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market´ [doc. 12420/17 - COM(2017) 536 final - Reasoned opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 536
08.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 13. märtsi 2018. a istungil  
08.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik kohta COM(2017) 713
08.03.2018 Eesti seisukohad piiriüleste skeemide maksualase teabevahetuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2017) 335
08.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) 2018/120 seoses teatavate kalapüügivõimalustega COM(2018) 119
08.03.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. aastal liikmesriikidelt saadud eelarveandmete kvaliteedi kohta COM(2018) 112
08.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tegevuskava: Jätkusuutliku majanduskasvu rahastamine COM(2018) 97
06.03.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE võimaluse kohta kehtestada teatavad nõuded seoses kalade kaitsmisega surmamisel (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 87
06.03.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist käsitleva määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 rakendamise kohta - COM(2018) 88
05.03.2018 KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (üldasjad) 20. märts 2018
Tagasiside