Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
13.06.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest COM(2019) 251 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest COM(2019) 252 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE Erandolukorra meetmed Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust: ettevalmistuste seis COM(2019) 276 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Tegevuskava kokkuleppe saavutamiseks liidu pikaajalise eelarve üle aastateks 2021- 2027 Euroopa Komisjoni panus Euroopa Ülemkogu 20.-21. juuni 2019. aasta kohtumisse - COM(2019) 295 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 17. juuni 2019. aasta istungil ja informatsioon ning seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 18. juuni 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
13.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. juuni 2019. a kohtumisel   Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
14.06.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust COM(2019) 208 Euroopa Liidu algatus
14.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS millega antakse Portugalile luba kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 COM(2019) 275 Euroopa Liidu algatus
14.06.2019 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Aruanne väärinfovastase tegevuskava rakendamise kohta JOIN(2019) 12 Euroopa Liidu algatus
17.06.2019 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 - COM(2019) 277 Euroopa Liidu algatus
17.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kaubandus- ja investeerimistõkete kohta 1. jaanuar - 31. detsember 2018 - COM(2019) 271 Euroopa Liidu algatus
17.06.2019 Letter / COM(2019) 208 EL algatusega seotud teised dokumendid
19.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Senegali Vabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu protokolli üle SWD(2019) 207; SWD(2019) 208; COM(2019) 280 Euroopa Liidu algatus
19.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Seišelli Vabariigiga säästva kalapüügi partnerluslepingu ja protokolli sõlmimiseks SWD(2019) 209; SWD(2019) 210; COM(2019) 281 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) 2015/847 (mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ) IV peatüki kohaldamise kohta COM(2019) 282 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Ühiselt energialiidu ja kliimameetmete eesmärkide suunas – alus edukaks üleminekuks puhtale energial SWD(2019) 212; SWD(2019) 213; COM(2019) 285 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Belgia lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 211; C(2019) 4401 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Bulgaaria lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 225; C(2019) 4402 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Tšehhi lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 214; C(2019) 4403 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Taani lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 275; C(2019) 4404 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Saksamaa lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 229; C(2019) 4405 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Eesti lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta SWD(2019) 277; C(2019) 4406 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Iirimaa lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 230; C(2019) 4407 Euroopa Liidu algatus
20.06.2019 KOMISJONI SOOVITUS, 18.6.2019, Hispaania lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - SWD(2019) 262; C(2019) 4409 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside