Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
18.06.2018 Letter/COM(2018) 337
18.06.2018 Letter/COM(2018) 225
18.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis on koostatud vastavalt ametnike personalieeskirjade artiklile 27 ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 12 (geograafiline tasakaal) - COM(2018) 377
18.06.2018 Letter COM(2018) 275
18.06.2018 COVER NOTE From: PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC, Chamber of Deputies, Committee for European Affairs Subject: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE A New Deal for Consumers [7875/18 - COM(2018) 183 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993, Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules [7876/18 - COM(2018) 185 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC [7877/18 - COM(2018) 184 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 183; COM(2018) 184; COM(2018) 185
18.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: Irish Parliament No. prev. doc.: 14929/17 - COM(2017) 692 final Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products, as regards the quantitative limitation for buying-in skimmed milk powder [14929/17 - COM(2017) 692 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 692
18.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18 - COM(2018) 173 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 173
18.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18 - COM(2018) 173 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 173
15.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2018. aasta osamaksu teist osa - COM(2018) 477
15.06.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document COM(2018) 481 final of 11.6.2018. Concerns the English language version. In the title, 'signature' has been corrected to 'conclusion'. The text shall read as follows: ANNEX to the Proposal for a Council Decision relating to the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part SWD(2018) 346; COM(2018) 481
15.06.2018 Letter - COM(2018) 226
15.06.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta Euroopa Arengufond (EAF): kulukohustuste ja maksete ning liikmesriikide osamaksete prognoosid COM(2018) 475
15.06.2018 Letter - COM(2018) 375
15.06.2018 Letter - COM(2018) 317
15.06.2018 Letter - COM(2018) 366
15.06.2018 Letter - COM(2018) 369
15.06.2018 Eesti uuendatud seisukohad aastate 2021–2027 Euroopa Liidu eelarveperioodi läbirääkimisteks Eestile strateegiliselt olulistel teemadel  COM(2018) 321
15.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus)- SWD(2018) 337; SEC(2018) 310; COM(2018) 461
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Labour Authority [doc. 7203/18 - COM(2018) 131
14.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Leedus, Bulgaarias ja Slovakkias paiknevate tuumarajatiste ELi abiprogrammide hindamise ja rakendamise kohta - SWD(2018) 344; COM(2018) 468
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [7733/18 - COM(2018) - 171
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [7733/18 - COM(2018) - 171
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [7733/18 - COM(2018) - 171
14.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work [7733/18 - COM(2018) - 171
14.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend SWD(2018) 347; SWD(2018) 348; SEC(2018) 315; COM(2018) 474
Tagasiside