Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
07.12.2020 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja USA uus üleilmsete muutuste kava JOIN(2020) 22 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE COVID-19st hoidumine talvekuudel COM(2020) 786 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2020/123 norra tursiku püügi võimaluste osas 2020. aastal COM(2020) 792 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Strateegia põhiõiguste harta kohaldamise tugevdamiseks ELis - COM(2020) 711 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) muutmise protokolli (millega laiendatakse kokkuleppega ühinemise võimalust Maroko Kuningriigile) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2020) 770 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitleva kokkuleppe (Interbusi kokkulepe) muutmise protokolli (millega laiendatakse kokkuleppega ühinemise võimalust Maroko Kuningriigile) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2020) 769 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettustevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega 10008/1/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.12.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE asukohapõhist tõkestust käsitleva määruse esimese lühiajalist perioodi hõlmava läbivaatamise kohta - SWD(2020) 294, COM(2020) 766 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Uimastite lähteaineid käsitlevate ELi määruste hindamine - COM(2020) 768 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu alusel loodud ühiskomitees - COM(2020) 763 Euroopa Liidu algatus
07.12.2020 Letter / COM(2020) 767 EL algatusega seotud teised dokumendid
04.12.2020 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) - Adopted by the Council on the 23 October 2020 (ST 6230/3/20 REV3, 26 October 2020) Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.12.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 7. detsembri 2020. a kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
03.12.2020 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise "Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele" kohta - COM(2020) 581 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
03.12.2020 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Fluoritud kasvuhoonegaasid – Euroopa Liidu eeskirjade ülevaade (2015–2020)“ kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
02.12.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 17. detsember 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.12.2020 Teatis- COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [10868/20 - COM (2020) 563 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2020) 563 EL algatusega seotud teised dokumendid
01.12.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 15. ja 16. detsember 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
30.11.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseasjad) 14. detsember 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
27.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu alusel loodud ühiskomitees COM(2020) 765 Euroopa Liidu algatus
27.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees seoses transpordiühenduse 2021. aasta eelarve vastuvõtmisega- COM(2020) 759 Euroopa Liidu algatus
27.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu alusel loodud ühiskomitees COM(2020) 764 Euroopa Liidu algatus
27.11.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS raudteeohutuse ja -ühenduse teatavate aspektide kohta seoses piiriülese taristuga, mis ühendab liitu ja Ühendkuningriiki La Manche’i väina püsiühenduse kaudu- COM(2020) 782 Euroopa Liidu algatus
27.11.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses kuupäevaga, millest alates kohaldatakse lepingu teise osa III jaotise sätteid Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike suhtes (EMPs kohaldatav tekst)- COM(2020) 780 Euroopa Liidu algatus
27.11.2020 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb uut Euroopa teadusruumi - COM(2020) 628 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Tagasiside