Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Austria 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Austria 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 520 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Malta 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Malta 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 518 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Ungari 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ungari 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2019) 517 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Rumeenia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Rumeenia 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2019) 523 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Luksemburgi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Luksemburgi 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 516 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Slovakkia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Slovakkia 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 525 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Leedu 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Leedu 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 515 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Läti 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Läti 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 514 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Soome 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Soome 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 526 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Rootsi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Rootsi 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 527 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Ühendkuningriigi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ühendkuningriigi 2018.–2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 528 Euroopa Liidu algatus
07.06.2019 Eesti seisukohad eurorühma 13. juuni 2019. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 14. juuni 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
07.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (Eelarverida 12.02.01 - Finantsteenused)- COM(2019) 265 Euroopa Liidu algatus
07.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühise kalanduspoliitika olukorra ja 2020. aasta kalapüügivõimalusi käsitleva konsultatsiooni kohta SWD(2019) 205, COM(2019) 274 Euroopa Liidu algatus
07.06.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad/ühtekuuluvus) 25. juuni 2019, 3704 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
07.06.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondist kaasrahastatavate rakenduskavade elluviimise 2017. aasta aruannete kokkuvõte - COM(2019) 259 Euroopa Liidu algatus
10.06.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 25. juuni 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
11.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa 2017. aasta kultuuripealinnade (Paphos ja Århus) meetme järelhindamine - SWD(2019) 203, COM(2019) 266 Euroopa Liidu algatus
11.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine) muutmise suhtes COM(2019) 269 Euroopa Liidu algatus
12.06.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 26. juuni 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) sõlmimise kohta COM(2019) 267 Euroopa Liidu algatus
12.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta COM(2019) 268 Euroopa Liidu algatus
12.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees seoses kõnealuse lepingu 2-C lisa liidete 2-C-2 ja 2-C-3 muutmisega - COM(2019) 272 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamine: kokkuvõte viie juhi aruandele järgnenud nelja aasta jooksul tehtust Euroopa Komisjoni panus 21. juuni 2019. aasta euroala tippkohtumisele COM(2019) 279 Euroopa Liidu algatus
13.06.2019 KOMISJONI TEATIS KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA KESKPANGALE Neljas eduaruanne viivislaenude ja riskide edasise vähendamise kohta pangandusliidus COM(2019) 278 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside