Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
10.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel seoses ELi ja Albaania stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsusega, millega muudetakse nimetatud nõukogu töökorda - COM(2023) 681 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb erandi tegemist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 22 lõike 2 alusel ning mis esitatakse vastavalt direktiivi 93/109/EÜ (millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel) artikli 14 lõikele 3 - COM(2023) 688 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ekspordilubade kohta 2022. aastal vastavalt määrusele, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks - COM(2023) 689 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) artiklis 31 osutatud piinamise tõkestamise koordineerimisrühma tegevuse ja konsultatsioonide kohta - COM(2023) 694 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Letter - COM(2023) 661 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.11.2023 Letter - COM(2023) 593 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.11.2023 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8.11.2023, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Trust and Freedom“ („Usaldus ja vabadus“) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) - C(2023) 7599 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8.11.2023, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „„Saan eurooplaseks“: Euroopa kodanikualgatus riikliku ja Euroopa kodakondsuse vahel silla loomiseks“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) - C(2023) 7583 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Letter - COM(2023) 647 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.11.2023 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8.11.2023, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „EU Live Bus Stop Info“ („ELi bussipeatuste info reaalajas“) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) - C(2023) 7436 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8.11.2023, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ungarikeelne tekst on autentne) - C(2023) 7448 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Ettepanek - COM(2023) 692 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus Lääne-Balkani majanduskasvu kava - COM(2023) 691 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Teatis - SWD(2023) 690, SWD(2023) 691, SWD(2023) 692, SWD(2023) 693, SWD(2023) 694, SWD(2023) 695, SWD(2023) 696, SWD(2023) 697, SWD(2023) 698, SWD(2023) 699, COM(2023) 690 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Letter - COM(2023) 529 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.11.2023 Letter - COM(2023) 649 EL algatusega seotud teised dokumendid
09.11.2023 Eesti seisukohad metsapaljundusmaterjali tootmise ja turustamise määruse kohta - COM(2023) 415 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
09.11.2023 Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste/eelarve nõukogu 10. novembri 2023. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
08.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (haridus, noored, kultuur ja sport) 23. ja 24. november 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Czech Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA [11840/23 - COM(2023)424 ] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 424 EL algatusega seotud teised dokumendid
07.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001 [8900/23 – COM(2023) 232 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality – COM(2023) 232 EL algatusega seotud teised dokumendid
07.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of Romania Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing the Ukraine Facility [doc. 10899/23 - COM(2023)338] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 338 EL algatusega seotud teised dokumendid
07.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad/arengupoliitika) 21. november 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
06.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The House of Representatives of the Republic of Cyprus Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625 [11592/23 + ADD 1 - COM(2023) 411 final] - Reasoned Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 411 EL algatusega seotud teised dokumendid
03.11.2023 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects COM(2023)672 final of 24.10.2023 Concerns the EN version only Minor formatting adjustment which does not affect the substance of the text The text shall read as follows: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Addressing medicine shortages in the EU - COM(2023) 672 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside