Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
21.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega Ungaril lubatakse kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2018) 486
21.06.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis JOIN(2018) 18
21.06.2018 Parandus:Ühisettepanek - JOIN(2018) 14
20.06.2018 Letter COM(2018) 367
20.06.2018 Letter COM(2018) 385
20.06.2018 Letter COM(2018) 331
20.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile nõukogu 22. novembri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2271/96 (mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2018) 494
19.06.2018 Parandus: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (EMPs kohaldatav tekst)- SEC(2018) 314; SWD(2018) 345; COM(2018) 476
19.06.2018 Letter COM(2018) 279
19.06.2018 Letter COM(2018) 397
19.06.2018 Letter/COM(2018) 441
18.06.2018 Letter COM(2018) 371
18.06.2018 Letter COM(2018) 440
18.06.2018 Letter COM(2018) 391
18.06.2018 Letter COM(2018) 384
18.06.2018 Letter COM(2018) 436
18.06.2018 Letter/COM(2018) 383
18.06.2018 Letter COM(2018) 386
18.06.2018 Letter/COM(2018) 443
18.06.2018 Letter/COM(2018) 443
18.06.2018 Letter/COM(2018) 442
18.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2017. aasta konkurentsipoliitika aruanne - SWD(2018) 349; COM(2018) 482
18.06.2018 Letter/COM(2018) 438
18.06.2018 Letter COM(2018) 390
18.06.2018 Letter/ COM(2018) 434
Tagasiside