Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
22.03.2018 Eesti seisukohad EL teadusuuringute ja innovatsiooni 9. raamprogrammi ettevalmistamisel COM(2018) 2
22.03.2018 Eesti seisukohad teise liikuvuse paketi bussiteenuste turgu ja kombineeritud vedusid käsitlevate eelnõude kohta COM (2017) 647; COM (2017) 648
21.03.2018 Letter - COM(2018) 93
21.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses võetava seisukoha kohta Euroopa turu infrastruktuuri määrusega seotud teise tasandi õigusaktid - COM(2018) 142
20.03.2018 Letter - COM(2018) 137
20.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753
19.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2013/36/EU and 2014/65/EU [doc.16011/17 EF354 ECOFIN 1149 CODEC 2143 - COM (2017) 791
19.03.2018 Letter / COM(2018) 113
19.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards rates of value added tax [doc. 5335/18 - COM(2018)20
19.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes COM(2018) 137
19.03.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ülemaailmse keskkonnapakti üle COM(2018) 138
19.03.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euro 5 keskkonnanõuete mõju kohta L-kategooria sõidukitele COM(2018) 136
19.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament date of receipt: 15 March 2018 Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 21
16.03.2018 Letter - COM(2018) 92
16.03.2018 Letter - COM(2018) 99
16.03.2018 Letter - COM(2018) 110
16.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Cortes Generales Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council [doc. 15950/17 ENT 276 MI 987 CONSOM 410 COMPET 895 UD 309 CHIMIE 110 COMER 132 CODEC 2130 IA 225 COM (2017) 795 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State [doc. 15965/17 COMPET 897 ECO 82 MI 991 ENT 279 CONSOM 411 GAF 52 AGRI 712 CODEC 2137 IA 229 - COM (2017) 795; COM (2017) 796
15.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 19. märtsi 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta  
15.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta - JOIN 2017) 450; COM (2017) 477; COM (2017) 476
15.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus eelnõu kohta  
15.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele - COM(2018) 132; SWD(2018) 70; SWD(2018) 71; SWD(2018) 79
15.03.2018 Eesti seisukoht Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 19. märtsi 2018. a istungil 
15.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine, eelnõu kohta  - COM(2017) 142
15.03.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 20. märtsi 2018. a istungil  
14.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) - SWD(2018) 68; SWD(2018) 69; SWD(2018) 80; COM(2018) 131
Tagasiside