Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
05.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tühistatakse otsus 2009/417/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Hispaanias- COM(2019) 543 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus - C(2019) 5000 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Soovitus -C(2019) 5002 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2019. aasta osamaksu teist osa COM(2019) 253 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta COM(2019) 254 Euroopa Liidu algatus
05.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta COM(2019) 256 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Eesti seisukohad direktiivi, millega kehtestatakse Euroopa Liidu kaitsetegevusele käibemaksu- ja aktsiisivabastus, eelnõu kohta COM(2019) 192 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Eesti 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Eesti 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 506 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Iirimaa 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Iirimaa 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 507 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Kreeka 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Kreeka 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 508 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Saksamaa 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Saksamaa 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 505 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Belgia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Belgia 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 501 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE, REGIOONIDE KOMITEELE NING EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE 2019. aasta Euroopa poolaasta: riigipõhised soovitused- COM(2019) 500 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Poola 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Poola 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2019) 521 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Sloveenia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Sloveenia 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 524 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Bulgaaria 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Bulgaaria 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 502 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Tšehhi Vabariigi 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Tšehhi Vabariigi 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 503 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Taani 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Taani 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta COM(2019) 504 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Hispaania 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Hispaania 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 509 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS milles käsitletakse Prantsusmaa 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Prantsusmaa 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta COM(2019) 510 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Horvaatia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Horvaatia 2019. aasta lähenemisprogrammi kohta- COM(2019) 511 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Itaalia 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Itaalia 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta - COM(2019) 512 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Küprose 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Küprose 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 513 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Madalmaade 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Madalmaade 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 519 Euroopa Liidu algatus
06.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Portugali 2019. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Portugali 2019. aasta stabiilsusprogrammi kohta- COM(2019) 522 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside