Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
26.03.2018 Noot - NOTE Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Iceland on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation 7159/18
26.03.2018 Noot - NOTE Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Iceland on the application of the Schengen acquis in the field of return 7161/18
26.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Parliament of Romania - Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council [doc. 15950/17 - COM (2017) 795
23.03.2018 Letter - COM(2018) 144
23.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 14217/1/17 REV1 - COM(2017) 676 final/2 Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) [14217/1/17 REV1 - COM(2017) 676 final/2] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 676
23.03.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 7158/18
23.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) - COM(2018) 156
23.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa koolide haldusstruktuuri reform COM(2018) 152
23.03.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of Greece on the application of the Schengen acquis in the field of data protection- 7157/18
23.03.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 7155/18
23.03.2018 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council implementing decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 7153/18
23.03.2018 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel Maroko Kuningriigiga läbirääkimisi kalandusalase partnerluslepingu muutmiseks ja protokolli sõlmimiseks COM(2018) 151
23.03.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU [5454/18 - COM(2018) 33 final] − Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 33
23.03.2018 Letter / COM(2018) 94
22.03.2018 LEtter - COM(2018) 148
22.03.2018 Letter - COM(2018) 147
22.03.2018 KOMISJONI SOOVITUS, 21.3.2018, märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingute tulumaksuga maksustamise kohta - C(2018) 1650
22.03.2018 Ettepanek - COM(2018) 167
22.03.2018 Ettepanek - COM(2018) 168
22.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi SWD(2018) 81; SWD(2018) 82; COM(2018) 148
22.03.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE On aeg kehtestada ajakohane, õiglane ja tõhus digitaalmajanduse maksustamise kord COM(2018) 146
22.03.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE komisjonile määrusega (EL) nr 1257/2013 (laevade ringlussevõtu kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2018) 145
22.03.2018 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad - SWD(2018) 81; SWD(2018) 82; COM(2018) 147; COM(2018) 148
22.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) COM(2018) 144
22.03.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas COM(2018) 143
Tagasiside