Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
14.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/1024 (avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2023) 703 Euroopa Liidu algatus
14.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Danish Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [12755/23 - COM(2023) 512 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 512 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: the President of the Italian Chamber of deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance (ESG) rating activities [10638/23 - COM(2023) 314 final] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 314 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 27. ja 28. november 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad/kaubandus) 27. november 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
10.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Soil Monitoring and Resilience (Soil Monitoring Law) [11566/23 + ADD 1 - COM(2023) 416 final + Annex] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 416 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.11.2023 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document SWD(2023)335 final of 17.10.2023 Correcting "adjustment costs" to "administrative costs". Page 47. The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution for consumer disputes, as well as Directives (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 and (EU) 2020/1828 - SEC(2023) 347, SWD(2023) 334, SWD(2023) 335, SWD(2023) 337, COM(2023) 649 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel energiaühenduse ministrite nõukogus (Viin, Austria, 14. detsember 2023) - COM(2023) 701 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Komisjoni 2024. aasta tööprogramm Aeg täita antud lubadused ja valmistuda homseks! - COM(2023) 638 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees seoses transpordiühenduse 2024. aasta eelarve vastuvõtmisega - COM(2023) 695 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse asutamise lepingu alusel loodud piirkondlikus juhtimiskomitees seoses kulude hüvitamise ühiste eeskirjade kehtestamisega nende isikute puhul, kes ei kuulu transpordiühenduse alalisse sekretariaati ja on kutsutud osalema transpordiühenduse koosolekutel - COM(2023) 693 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Ettepanek - SEC(2023) 373, SWD(2023) 351, SWD(2023) 352, COM(2023) 702 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel seoses ELi ja Albaania stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsusega, millega muudetakse nimetatud nõukogu töökorda - COM(2023) 681 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb erandi tegemist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 22 lõike 2 alusel ning mis esitatakse vastavalt direktiivi 93/109/EÜ (millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel) artikli 14 lõikele 3 - COM(2023) 688 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ekspordilubade kohta 2022. aastal vastavalt määrusele, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks - COM(2023) 689 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) artiklis 31 osutatud piinamise tõkestamise koordineerimisrühma tegevuse ja konsultatsioonide kohta - COM(2023) 694 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Letter - COM(2023) 661 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.11.2023 Letter - COM(2023) 593 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.11.2023 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8.11.2023, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Trust and Freedom“ („Usaldus ja vabadus“) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) - C(2023) 7599 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8.11.2023, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „„Saan eurooplaseks“: Euroopa kodanikualgatus riikliku ja Euroopa kodakondsuse vahel silla loomiseks“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) - C(2023) 7583 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Letter - COM(2023) 647 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.11.2023 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8.11.2023, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „EU Live Bus Stop Info“ („ELi bussipeatuste info reaalajas“) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) - C(2023) 7436 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 8.11.2023, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Euroopa Keskkonnaasutuse loomine“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (Ainult ungarikeelne tekst on autentne) - C(2023) 7448 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Ettepanek - COM(2023) 692 Euroopa Liidu algatus
10.11.2023 Teatis - COM(2023) 691 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside