Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning muudetakse määrust (EL) 2019/124 teatavate püügivõimaluste kohta teistes vetes - COM(2019) 380 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimist - COM(2019) 377 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel allkirjastamist ja selle ajutist kohaldamist - COM(2019) 376 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist vastavalt Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokollile - COM(2019) 375 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse alustama lepinguosaliste kolmekümne esimesel kohtumisel Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (edaspidi „Bonni leping“) muudatuste üle seoses Hispaania Kuningriigi ühinemisega lepinguga ja lepingu kohaldamisala laiendamisega - COM(2019) 378 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Bonni lepingu teisel ministrite kohtumisel Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses ministrite deklaratsioonile lisatud Bonni lepingu 2019.– 2025. aasta strateegilise tegevuskavaga ja ministrite deklaratsiooniga -COM(2019) 379 Euroopa Liidu algatus
30.08.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 16. september 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
28.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga loodud partnerluskomitees seoses nimekirjaga isikutest, kes täidavad vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid - COM(2019) 369 Euroopa Liidu algatus
22.08.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu raames 28. ja 29. augustil 2019. a toimuval kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
22.08.2019 Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist - Direktiiv 2016/800 kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta Muu EL dokument
22.08.2019 Eesti seisukohad 29. ja 30. augustil 2019. a toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
22.08.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (transport, telekommunikatsioon ja energia) 20. september 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
13.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) rakendamist - COM(2019) 368 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE KOMISJONI 12. FINANTSARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFONDI KOHTA 2018. EELARVEAASTA - SWD(2019) 317, COM(2019) 366 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 Parandus - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2018 Annual Management and Performance Report for the EU Budget - COM(2019) 299 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VÄLISTEGEVUSE TAGATISFONDI JA SELLE HALDAMISE KOHTA 2018. AASTAL - SWD(2019) 314, COM(2019) 363 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles sätestatakse üldpõhimõtted Palestiina omavalitsuse osalemiseks liidu programmides) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta - COM(2019) 362 Euroopa Liidu algatus
08.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles sätestatakse üldpõhimõtted Palestiina omavalitsuse osalemiseks liidu programmides) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2019) 361 Euroopa Liidu algatus
06.08.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga asutatud assotsiatsiooninõukogus Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses edasijõudnud riigi staatusest tuleneva ELi-Maroko tegevuskava (2013–2018) pikendamist käsitleva soovituse vastuvõtmisega - COM(2019) 364 Euroopa Liidu algatus
06.08.2019 KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Eesti lõimitud riikliku energia- ja kliimakava projekti hinnang Lisatud dokumendile: Komisjoni soovitus Eesti lõimitud riikliku energia- ja kliimakava (2021–2030) projekti kohta - C(2019) 4406, SWD(2019) 277 EL algatusega seotud teised dokumendid
06.08.2019 Parandus - SWD(2019) 330, SEC(2019) 275, SWD(2019) 331, COM(2019) 330, COM(2019) 331 Muu EL dokument
01.08.2019 Letter - COM(2019) 354 EL algatusega seotud teised dokumendid
31.07.2019 Parandus töödokumentides - SWD(2019) 111; SWD(2019) 112; SWD(2019) 113; SWD(2019) 114; SWD(2019) 115; SWD(2019) 116; SWD(2019) 117; SWD(2019) 118; SWD(2019) 119; SWD(2019) 120;SWD(2019) 121; SWD(2019) 122; SWD(2019) 123; SWD(2019) 124; SWD(2019) 125; SWD(2019) 126; SWD(2019) 127; SWD(2019) 128; SWD(2019) 129; SWD(2019) 130; SWD(2019) 131; SWD(2019) 132; SWD(2019) 133; SWD(2019) 134; SWD(2019) 135; SWD(2019) 136; SWD(2019) 137: SWD(2019) 138; SWD(2019) 139 EL algatusega seotud teised dokumendid
30.07.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 4-6/2019 - COM(2019) 367 Euroopa Liidu algatus
30.07.2019 KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidus avamere nafta- ja gaasiammutusprotsesside ohutust käsitlev 2017. aasta aruanne - COM(2019) 358 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside