Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
28.05.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: määrus, millega luuakse tollikontrolli seadmete rahastamisvahend COM(2021) 256 Euroopa Liidu algatus
28.05.2021 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 14. ja 15. juuni 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
28.05.2021 Teatis - COM(2020) 590, COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 596 EL algatusega seotud teised dokumendid
28.05.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Komisjoni suunised desinformatsiooni tegevusjuhendi tugevdamise kohta- COM(2021) 262 Euroopa Liidu algatus
28.05.2021 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 11. juuni 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
28.05.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse rakendamisel tehtud edusammud COM(2021) 261 Euroopa Liidu algatus
28.05.2021 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Argentina, Austraalia, Kanada, Costa Rica, India, Iisraeli, Jaapani, Uus-Meremaa, Korea Vabariigi, Tuneesia ja Ameerika Ühendriikidega mahepõllumajanduslike toodetega kauplemise lepingute üle COM(2021) 259 Euroopa Liidu algatus
28.05.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Viinamarja- ja Veiniorganisatsioonis (OIV) võetava seisukoha kohta COM(2021) 257 Euroopa Liidu algatus
27.05.2021 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID - Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 - Nõukogu poolt vastu võetud 26. mail 2021 - 6879/1/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
27.05.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta - COM(2021) 181 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
27.05.2021 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmose tööstuse vahel“ kohta - COM(2021) 70 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
27.05.2021 Letter / COM(2021) 223 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.05.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament date of receipt: 24 May 2021 To: The President of the Council of the European Union Subject: Digital Green Certificate Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic [7128/21 + ADD 1 - COM(2021) 130 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable vaccination, testing and recovery certificates for third country nationals legally residing in the Schengen area to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic [7129/21 - COM(2021) 140 final] - COM(2021) 130; COM(2021) 140 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.05.2021 Nõukogu põhjendused Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend „Globaalne Euroopa“, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009) – Nõukogu põhjendused – nõukogu poolt vastu võetud 26. mail 2021 6879/1/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
27.05.2021 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Digital Green Certificate Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable vaccination, testing and recovery certificates for third country nationals legally residing in the Schengen area to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic [7128/21 - COM(2021) 130 final and 7129/21 - COM(2021) 140 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality [7129/21 - COM(2021) 140 - COM(2021) 130; COM(2021) 140 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.05.2021 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Digital Green Certificate Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic [7128/21 + ADD 1 - COM(2021) 130 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.05.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices [12971/20 - COM(2020) 725 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control [12972/20 - COM(2020) 726 final] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 1082/2013/EU [12973/20 - COM(2020) 727 EL algatusega seotud teised dokumendid
27.05.2021 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 10. juuni 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
26.05.2021 COVER NOTE From: the Dutch Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality COM (2021) 85 EL algatusega seotud teised dokumendid
26.05.2021 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Viies aastaaruanne Türgi pagulasrahastu kohta - COM(2021) 255 Euroopa Liidu algatus
25.05.2021 COM(2021)243 EL algatusega seotud teised dokumendid
24.05.2021 Euroopa Liidu Nõukogu istung (justiits ja siseküsimused) 07. ja 08. juuni 2021 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
24.05.2021 Letter / COM(2021) 243 EL algatusega seotud teised dokumendid
21.05.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmsel foorumil võetavat seisukohta ÜRO eeskirjade nr 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 ja 157 ning üldiste tehniliste normide nr 4 ja 9 muudatusettepanekute kohta COM(2021) 243 Euroopa Liidu algatus
20.05.2021 KOMISJONI ARUANNE Riiklike hankepoliitikate rakendamine ja parimad tavad siseturul COM(2021) 245 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside