Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
25.06.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Andmekaitse kodanike võimestajana ja ELi valmistumine digiüleminekuks – isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise kaks esimest aastat SWD(2020) 115; COM(2020) 264 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 Teavitus - COM(2020) 262 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE Aastaaruanne eelarve täitmisele heakskiitu andvale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta SWD(2020) 117; COM(2020) 268 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 Aruanne - COM(2020) 265 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE merestrateegia raamdirektiivi (direktiiv 2008/56/EÜ) rakendamise kohta SWD(2020) 60;SWD(2020) 61; SWD(2020) 62; COM(2020) 259 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elektroonilise avaldamise kohta COM(2020) 257 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses ühiste töömenetluste vastuvõtmisega COM(2020) 255 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS lepingu sõlmimise kohta, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelist majanduspartnerluse vahelepingut, et võtta arvesse Samoa Iseseisvusriigi ühinemist ning muude Vaikse ookeani piirkonna saareriikide tulevasi ühinemisi COM(2020) 254 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/784, millega antakse Itaalia Vabariigile luba kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 206 ja 226 COM(2020) 242 Euroopa Liidu algatus
25.06.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on providing Macro-Financial Assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the COVID-19 pandemic crisis - COM(2020) 65 EL algatusega seotud teised dokumendid
22.06.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/485, millega lubatakse Taanil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 75 COM(2020) 256 Euroopa Liidu algatus
22.06.2020 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 COM(2020) 243 Euroopa Liidu algatus
22.06.2020 Letter / COM(2020) 261 EL algatusega seotud teised dokumendid
22.06.2020 Letter / COM(2020) 240 EL algatusega seotud teised dokumendid
19.06.2020 Parandus - KOMISJONI TEATIS, KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava COM(2020) 442 Euroopa Liidu algatus
19.06.2020 Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Republic of Poland Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) [6547/20 - COM (2020) 80 EL algatusega seotud teised dokumendid
19.06.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE demograafiliste muutuste mõju kohta SWD(2020) 109; COM(2020) 241 Euroopa Liidu algatus
19.06.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse meetmed kestliku raudteeturu jaoks seoses COVID-19 pandeemiaga COM(2020) 260 Euroopa Liidu algatus
19.06.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Aruanne Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste kohta SWD(2020) 113; COM(2020) 252 Euroopa Liidu algatus
19.06.2020 Valge paber - COM(2020) 253 Euroopa Liidu algatus
19.06.2020 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Kuueteistkümnes aruanne nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 866/2004 rakendamise ja selle kohaldamisest tuleneva olukorra kohta ajavahemikul 1. jaanuarist 31. detsembrini 2019 COM(2020) 239 Euroopa Liidu algatus
19.06.2020 KOMISJONI TEATIS, EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE JA EUROOPA INVESTEERIMISPANGALE ELi strateegia COVID-19 vaktsiinide kohta COM(2020) 245 Euroopa Liidu algatus
18.06.2020 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uus ringmajanduse tegevuskava puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ kohta - COM(2020) 98 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
18.06.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, Neljateistkümnes aastaaruanne (2019) ühenduse abi kasutamise kohta nõukogu 27. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 389/2006 (millega luuakse rahalise toetuse programm Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks) alusel COM(2020) 238 Euroopa Liidu algatus
18.06.2020 Eesti seisukohad Euroopa tööstusstrateegia paketi kohta - COM(2020) 93, COM(2020) 103, COM(2020) 94, COM(2020) 102 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
Tagasiside