Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
11.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Programm „Euroopa horisont“) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 469 Euroopa Liidu algatus
10.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees seoses veetranspordi ja mitmeliigilise transpordi tehnilise komitee asutamisega - COM(2021) 461 Euroopa Liidu algatus
10.08.2021 Aruanne - COM(2021) 459 Euroopa Liidu algatus
09.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse otsust 2009/790/EÜ, mille kohaselt lubatakse Poola Vabariigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2021) 441 Euroopa Liidu algatus
09.08.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Minutes of the meeting of the Chairpersons of COSAC (19 July 2021) and minutes of the meeting of the Presidential Troika of COSAC (16 July 2021); VTC format, Ljubljana - 11169/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
09.08.2021 Parandus - ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne selle kohta, kuidas on rakendatud ELi küberturvalisuse strateegiat digikümnendi jaoks- JOIN(2021) 14 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni käsitleva määruse (EL) 2016/589 toimimise ja mõju kohta Esitatud vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklile 35 - SWD(2021) 217, COM(2021) 452 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1013/EL, mille kohaselt antakse Austria Vabariigile luba jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168 - COM(2021) 458 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse põimõpet kvaliteetse ja kaasava põhi- ja keskhariduse tagamiseks (EMPs kohaldatav tekst) - SWD(2021) 219, COM(2021) 455 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendusprotokolli sõlmimise üle - SWD(2021) 221, SWD(2021) 222, COM(2021) 456 Euroopa Liidu algatus
06.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises teraviljanõukogus seoses mõiste „teravili“ või „teraviljad“ muutmisega 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni raames - COM(2021) 450 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste toimimist - COM(2021) 439 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Saksamaal kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 - COM(2021) 445 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Aruanne - COM(2021) 451 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VIISANÕUDEST VABASTAMISE PEATAMISE KORRA TÕHUSUSE JA VOLITUSTE DELEGEERIMISE KOHTA SELLE KORRA ALUSEL - COM(2021) 603 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VIISANÕUDEST VABASTAMISE PEATAMISE KORRA RAAMES ESITATAV NELJAS ARUANNE- SWD(2021) 206, COM(2021) 602 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Parandus - ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Kreeka taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 155; COM(2021) 328 Euroopa Liidu algatus
04.08.2021 Parandus - Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Leedu taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 187; COM(2021) 386 Euroopa Liidu algatus
03.08.2021 Letter - COM(2021) 391 EL algatusega seotud teised dokumendid
30.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2009/791/EÜ, millega lubatakse Saksamaal jätkuvalt kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 168 COM(2021) 435 Euroopa Liidu algatus
30.07.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (uuesti sõnastatud) COM(2021) 434 Euroopa Liidu algatus
30.07.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/789, millega lubatakse Ungaril kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 COM(2021) 433 Euroopa Liidu algatus
29.07.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE EUROOPA STRATEEGILISTE INVESTEERINGUTE FONDI TAGATISFONDI VALITSEMISE KOHTA 2020. AASTAL SWD(2021) 209; COM(2021) 427 Euroopa Liidu algatus
29.07.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kaitse- ja majandamismeetmed siniuim-tuuni kaitseks COM(2021) 424 Euroopa Liidu algatus
29.07.2021 Parandus - Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Horvaatia taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta SWD(2021) 197; COM(2021) 401 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside