Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
29.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE vahehindamise kohta, mis hõlmab ELi humanitaarabi vabatahtlike algatuse rakendamist ajavahemikus 2014. aasta keskpaigast kuni 2017. aasta keskpaigani SWD(2018) 353; COM(2018) 496
29.06.2018 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimist liidu nimel COM(2018) 495
29.06.2018 Parandus - This document corrects document final of 1.06.2018. Concerns the English, French and German versions. Adding of cross-references on the cover page. The text shall read as follows: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands SWD(2018) 301; SEC(2018) 305; COM(2018) 394
29.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures [doc. 7407/18 - COM(2018) 134 Final] - Opinion1 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality - COM(2018) 134
28.06.2018 Letter/COM(2018) 393
28.06.2018 Letter/COM(2018) 439
28.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) [7173/18 - COM(2018) 252
28.06.2018 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) [7173/18 - COM(2018) 252 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity
28.06.2018 Letter/COM(2018) 354
28.06.2018 Letter/COM(2018) 353
28.06.2018 Letter/COM(2018) 372
28.06.2018 Letter/COM(2018) 355
28.06.2018 Letter/COM(2018) 338
28.06.2018 Letter/COM(2018) 302
28.06.2018 Letter/COM(2018) 461
28.06.2018 Letter/COM(2018) 462
28.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta eelnõu suhtes COM(2018) 234
28.06.2018 Eesti seisukohad Kreeka kolmanda finantsabi programmi viimase ülevaatuse ning programmijärgse järelevalve ja võlaleevenduse kohta
28.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu elektrooniliste tõendite paketi kohta - COM(2018) 225; COM(2018) 226
28.06.2018 Eesti seisukohad riigi võlakirjadega tagatud väärtpabereid käsitleva määruse eelnõu kohta - COM(2018) 339
27.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/61/EL (kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta) rakendamist COM(2018) 492
27.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse meetmeid ja programmi „Horisont 2020“ järelevalvet käsitlev 2017. aasta aruanne - COM(2018)493
27.06.2018 Parandus: CORRIGENDUM This document corrects document COM(2018) 395 final of 01.06.2018. Concerns the Estonian language version. Under point 2, the last priority inside the box was not visible. The text shall read as follows: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse kohta - COM(2018) 395
27.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament No. prev. doc.: 7048/18 - COM (2018) 99 7049/18 - COM (2018) 113 Subject: Proposal for a DIRECTIVE of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments. Proposal for a REGULATION of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business. -opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2018) 99; COM (2018) 113
26.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE kaubandus- ja investeerimistõkete kohta 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017 COM(2018) 489
Tagasiside