Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
02.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 664
02.10.2018 Letter/COM(2018) 646
01.10.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 16. oktoober 2018
01.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products [doc. 9485/18 - COM(2018) 317
01.10.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 15. oktoober 2018
01.10.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 15. oktoober 2018
01.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of the Reform Support Programme [doc. 9606/18 - COM(2018) 391
01.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters [8110/18 - COM(2018) 225
28.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Assembleia da República No. Cion doc.: COM(2018) 366 final / COM(2018) 367 Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027) and repealing Regulation (EU) No 1295/2013 COM (2018) 366 - Council ST 9170/18 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 COM (2018) 367 - Council ST 9574/18 - opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 366, COM(2018) 367
28.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2015/1588 of 12 July 2015 on the application of Articles 107 and 108 of the Treatry of the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid. [10050/18 - COM(2018)398 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018)398
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu kohta COM(2018) 476
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021-2027), eelnõu kohta  COM(2018) 366
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud eelnõude kohta, mis käsitlevad keskkonna jätkusuutlikkust toetavat rahastamist ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu - COM (2018) 331, COM (2018) 355, COM (2018) 354, COM (2018) 353
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, eelnõu kohta COM(2018) 390
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE), eelnõu kohta - COM(2018) 385 
27.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027) and repealing Regulation (EU) No 1295/2013 [9170/18 CULT 71 AUDIO 39 CADREFIN 55 RELEX 486 IA 162 CODEC 819 - COM (2018) 366
27.09.2018 Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 378; COM(2018) 379
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm, eelnõu kohta - COM(2018) 441
27.09.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (justiits- ja siseküsimused) 11. ja 12. oktoober 2018
26.09.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi teisel istungil seoses elavhõbeda, välja arvatud elavhõbedajäätmete, keskkonnahoidliku vaheladustamise suuniste vastuvõtmisega vastavalt nimetatud konventsiooni artikli 10 lõigetele 2 ja 3. - COM(2018) 657
25.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Rights and Values programme [9605/18- COM(2018) 383 final/2
25.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities [9282/18 - COM (2018) 352
25.09.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (keskkond) 09. oktoober 2018
25.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise kohta, sh varajase hoiatamise aruanne liikmesriikidele, kelle puhul on ohus 2020. aastaks püstitatud olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu eesmärgi täitmine - SWD(2018) 413, SWD(2018) 414, SWD(2018) 415, SWD(2018) 416, SWD(2018) 417, SWD(2018) 418, SWD(2018) 419, SWD(2018) 420, SWD(2018) 421, SWD(2018) 422, SWD(2018) 423, SWD(2018) 424, COM(2018) 656
21.09.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne eelarve täitmisele heakskiitu andvale institutsioonile 2017. aasta siseauditite kohta SWD(2018) 429; COM(2018) 661
Tagasiside