Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
20.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi kaubanduspoliitika rakendamise ja täitmise tagamise kohta - SWD(2023) 740, COM(2023) 740 Euroopa Liidu algatus
20.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) ja Armeenia Vabariigis kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eest vastutavate pädevate asutuste vahelist koostööd käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2023) 705 Euroopa Liidu algatus
20.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 4. ja 5. detsember 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
20.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energia) 4. ja 5. detsember 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
17.11.2023 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE sõjaväelise liikuvuse tegevuskava 2.0 rakendamise kohta 2022. aasta novembrist kuni 2023. aasta oktoobrini - JOIN(2023) 37 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendusprotokolli sõlmimise üle - SWD(2023) 349, SWD(2023) 350, COM(2023) 697 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1240 (millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS)) komisjonile antud õiguse kohta võtta vastu delegeeritud õigusakte - COM(2023) 699 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Ettepanek - SEC(2023) 716, SWD(2023) 716, SWD(2023) 717, SWD(2023) 718, COM(2023) 716 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Teatis - COM(2023) 715 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA [11840/23 - COM(2023) 424 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity andProportionality - COM(2023) 424 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 13. juuli 2021. aasta rakendusotsust (EL) (ST 10157/21 INIT; ST 10157/21 ADD 1) Läti taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 375, COM(2023) 729 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 20. juuli 2021. aasta rakendusotsust (EL) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) Küprose taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 377, COM(2023) 735 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 13. juuli 2021. aasta rakendusotsust (EL) (ST 10161/21 ja ST 10161/21 ADD 1) Belgia taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 376, COM(2023) 731 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse nõukogu rakendusotsust (EL) (ST 10158/21; ST 10158/21 ADD 1), millega kiidetakse heaks Saksamaa taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnang - COM(2023) 726 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1806 Serbia kooskõlastamisüksuse (Koordinaciona uprava) välja antud Serbia passi kasutajate osas - COM(2023) 733 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Ettepanek - SWD(2023) 719, SWD(2023) 720, COM(2023) 719 Euroopa Liidu algatus
17.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Disability Card and the European Parking Card for persons with disabilities [12755/23 - COM(2023) 512 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 512 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: Czech Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury as regards dental amalgam and other mercury-added products subject to manufacturing, import and export restrictions [11960/23 + ADD 1 - COM(2023) 395 final + Annex] - Opinion1 on the application of the Priciples of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 395 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.11.2023 Eesti seisukohad nõukogu otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad läbirääkimistealustamist Norra Kuningriigi, Islandi jaŠveitsi Konföderatsiooniga reisijatebroneeringuinfo lepete üle - COM(2023) 507, COM(2023) 508, COM(2023) 509 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
16.11.2023 Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse õigusnormid ülemääraselt kinnipeetava maksu vähendamise kiiremate ja turvalisemate menetluste kohta - COM(2023) 324 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
16.11.2023 Eesti seisukohad mänguasjade ohutuse määruse kohta - COM(2023) 462 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
16.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: the Italian Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of measures and cooperation in matters relating to the protection of adults [10108/23 - COM (2023) 280 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality- COM (2023) 280 EL algatusega seotud teised dokumendid
16.11.2023 Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise kaubanduse vahelepingu läbirääkimiste lõpetamise ja allkirjastamise kohta - COM(2023) 434 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
16.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 30. november 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
16.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad/ühtekuuluvuspoliitika) 30. november 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Tagasiside