Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Euroopa solidaarsuskorpuse programm) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 466 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 30 (statistikaalase koostöö korraldamise erisätete kohta) ja protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Ühtse turu programm) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 467 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 473 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Erasmus+) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 474 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Programm „Digitaalne Euroopa“) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 475 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Küprose Vabariigis - COM(2021) 472 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmi „Perikles 2020“ (euro kaitsmiseks võltsimise eest) rakendamise ja tulemuste kohta 2020. aastal - COM(2021) 476 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Liidu elanikkonnakaitse mehhanism) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 470 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Programm „Loov Euroopa“) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 471 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees seoses transpordiühenduse 2022. aasta eelarve vastuvõtmisega - COM(2021) 479 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Letter - COM(2021) 477 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.08.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1091 seoses liidu toetusega põllumajandusettevõtete integreeritud statistika jaoks aastate 2021–2027 finantsraamistikus (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 477 Euroopa Liidu algatus
13.08.2021 Teadis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS [doc. 8115/21 - COM(2021) 206 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2021) 206 EL algatusega seotud teised dokumendid
13.08.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Kingdom of the Netherlands Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity [doc. 9471/21 - COM(2021) 281 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 281 EL algatusega seotud teised dokumendid
12.08.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Austria on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 11193/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.08.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Austria on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - 11194/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.08.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2020 evaluation of Belgium on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders - 11195/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.08.2021 Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Hungary on the application of the Schengen acquis in the field of return - 11190/21 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
12.08.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of the Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on foreign subsidies distorting the internal market [8576/21 - COM(2021) 223 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2021) 223 EL algatusega seotud teised dokumendid
12.08.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) [14172/20- COM(2020) 842 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2020) 842 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse sea-, kodulinnu-, lamba- ja kitseliha päritoluriigi või lähtekoha kohustuslikku märgistust - COM(2021) 462 Euroopa Liidu algatus
11.08.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne programmi „Horisont 2020“ järelevalve ning Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse meetmete kohta aastal 2020 - COM(2021) 449 Euroopa Liidu algatus
11.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Programm „Euroopa horisont“) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2021) 469 Euroopa Liidu algatus
10.08.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees seoses veetranspordi ja mitmeliigilise transpordi tehnilise komitee asutamisega - COM(2021) 461 Euroopa Liidu algatus
10.08.2021 Aruanne - COM(2021) 459 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside