Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
12.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: French Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 - COM(2018) 51 final] - Reasoned Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51
12.04.2018 Eesti seisukohad EL tervisetehnoloogia hindamise määruse eelnõu kohta - COM(2018) 51
12.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Czech Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 - COM(2018) 51 final] - Reasoned Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51
12.04.2018 Ettepanek - SWD(2018) 96; SWD(2018) 98; COM(2018) 184
12.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiiviga 2013/53/EL (väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2018) 182
12.04.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu Türgi pagulasrahastu teise osamakse kohta - C(2015) 9500
12.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 185; SWD(2018) 96; SWD(2018) 98
12.04.2018 Teatis - COM(2018) 183
12.04.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 17. aprilli 2018. a istungil 
12.04.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. aprilli 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
12.04.2018 Eesti seisukohad olmevee kvaliteedi direktiivi eelnõu kohta COM(2017) 753
12.04.2018 Letter/COM(2018) 252
12.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid COM(2018) 173; SWD(2018) 91; SWD(2018) 92; SWD(2018) 93
12.04.2018 Eesti seisukohad nõukogu määruse, millega asutatakse Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte, eelnõu kohta COM(2018) 8
12.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: President German Bundestag Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 PHARM 6 SAN 49 MI 61 COMPET 53 IA 43 CODEC 133 - COM(2018) 51
11.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: French Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 PHARM 6 SAN 49 MI 61 COMPET 53 IA 43 CODEC 133 - COM(2018) 51
11.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE tolli IT-strateegia kohta - COM(2018) 178
11.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS sõlmida Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist - COM(2018) 177
11.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS allkirjastada Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist - COM(2018) 176
11.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS sõlmida Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist - COM(2018) 175
11.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS allkirjastada Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumistv - COM(2018) 174
11.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: President German Bundestag Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 PHARM 6 SAN 49 MI 61 COMPET 53 IA 43 CODEC 133 - COM(2018) 51 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51
10.04.2018 Letter / COM(2018) 171
10.04.2018 Letter / COM(2018) 134
09.04.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Sweden on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System
Tagasiside