Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
24.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 28. juuli 2021. aasta rakendusotsust (EL) ST 10687/21 INIT; ST 10687/21 ADD 1) Horvaatia taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 380, COM(2023) 744 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli osaliste koosoleku kolmandal istungil - COM(2023) 722 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 29. oktoobri 2021. aasta rakendusotsust (EL) (ST 12524/21 INIT; ST 12524/21 ADD 1) Soome taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 379, COM(2023) 742 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 17. juuni 2022. aasta rakendusotsust (EL) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1) Poola taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 381, COM(2023) 745 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2023. aasta aruanne Euroopa Liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise kohta 2022. aastal - SWD(2023) 357, COM(2023) 717 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2021/2278, millega peatatakse määruse (EL) nr 952/2013 artikli 56 lõike 2 punktis c osutatud ühise tollitariifistiku tollimaksude kohaldamine teatavate põllumajandus- ja tööstustoodete suhtes - COM(2023) 718 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE õiglase ülemineku mehhanismi avaliku sektori laenurahastu rakendamise kohta 2023. aastal, nagu on osutatud määruse (EL) 2021/1229 artiklis 16 - COM(2023) 713 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2021/2283, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine - COM(2023) 721 Euroopa Liidu algatus
24.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Senate of Romania Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625 [11592/23 + ADD 1 - COM(2023) 411 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 411 EL algatusega seotud teised dokumendid
24.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Danish Folketing date of receipt: 21 November 2023 To: General Secretariat of the Council Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625 [11592/23 + ADD 1 - COM(2023) 411 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 411 EL algatusega seotud teised dokumendid
24.11.2023 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 8. detsember 2023 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
23.11.2023 Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Ida-Aafrika Ühendusse kuuluva Keenia Vabariigi vahelise majanduspartnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamine - COM(2023) 559 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
23.11.2023 Informatsioon ja Eesti seisukohad Euroopa Liidu laienemispoliitika teatise kohta - COM(2023) 690 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
23.11.2023 Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandusjulgeoleku strateegia kohta - JOIN(2023) 20 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
23.11.2023 Eesti seisukohad detergente ja pindaktiivseid aineid käsitleva Euroopa Liidu määruse eelnõu kohta - COM(2023) 217 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
23.11.2023 Eesti seisukohad finantsasutuste klientide andmete jagamise ja makseteenuste regulatsiooni muutmise ettepanekute kohta - COM(2023) 360, COM(2023) 366, COM(2023) 367 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
23.11.2023 Eesti seisukohad ettevõtjatega seotud tööturustatistika määruse eelnõu kohta - COM(2023) 459 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
23.11.2023 Eesti seisukohad viisavabaduse peatamise korra kohta - COM(2023) 642 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
23.11.2023 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006 [doc. 8758/23 - COM(2023) 193] Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC [doc. 8759/23 - COM(2023) 192] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 192, COM(2023) 193 EL algatusega seotud teised dokumendid
22.11.2023 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE üldiste soodustuste süsteemi kohta ajavahemikul 2020–2022 - SWD(2023) 359, SWD(2023) 360, SWD(2023) 361, SWD(2023) 362, SWD(2023) 363, SWD(2023) 364, SWD(2023) 365, SWD(2023) 366, SWD(2023) 367, SWD(2023) 368, JOIN(2023) 34 Euroopa Liidu algatus
22.11.2023 - SWD(2023) 382, COM(2023) 747 Euroopa Liidu algatus
22.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse 13. juuli 2021. aasta rakendusotsust (EL) (ST 10152/21; ST10152/2021 ADD 1) Kreeka taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta - SWD(2023) 383, COM(2023) 749 Euroopa Liidu algatus
22.11.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiviga 2014/90/EL (milles käsitletakse laevavarustust) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2023) 714 Euroopa Liidu algatus
22.11.2023 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/512, millega lubatakse Ühendkuningriigil seoses Põhja-Iirimaaga kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklitest 16 ja 168, seoses loa pikendamisega - COM(2023) 704 Euroopa Liidu algatus
22.11.2023 Ühisaruanne - JOIN(2023) 36 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside