Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
02.07.2018 Letter - COM(2018) 472
02.07.2018 Letter - COM(2018) 474
02.07.2018 Letter - COM(2018) 471
02.07.2018 Letter - COM(2018) 339
02.07.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament No. prev. doc.: 7066/18 - COM (2018) 93 7064/18 - COM (2018) 94 Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds and Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU -opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1- COM (2018) 93; COM (2018) 94
02.07.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 16. juuli 2018
29.06.2018 Letter/COM(2018) 349
29.06.2018 Aruanne - SWD(2018) 356; SWD(2018) 357; COM(2018) 507
29.06.2018 Komisjoni aruanne - SWD(2018) 358; SWD(2018) 359; COM(2018) 508
29.06.2018 Letter/COM(2018) 329
29.06.2018 Letter/COM(2018) 284
29.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Põhjalik aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ELi tagatise kasutamise ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tagatisfondi toimimise kohta COM(2018) 497
29.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017. aastal kolmandatele riikidele antud makromajandusliku finantsabi rakendamise kohta SWD(2018) 361; COM(2018) 511
29.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) kohaldamist ja tehtud erandite kohaldamist SWD(2018) 354; SWD(2018) 355; COM(2018) 506
29.06.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects SWD(2018) 252 final of 24.5.2018. This version corrects a mistake in Figure 3 on page 9, specifically: the ECB original capital key for France should have read 0.142 rather than 0.242. The other values in the table which depend via algebraic manipulation on this entry are also suitably corrected. The text should read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT An enabling regulatory framework for the development of sovereign bond-backed securities (SBBS) Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on sovereign bond-backed securities SWD(2018) 77; SWD(2018) 78; COM(2018) 252
29.06.2018 Letter - COM(2018) 435
29.06.2018 Letter - COM(2018) 387
29.06.2018 Letter - COM(2018) 341
29.06.2018 Letter - COM(2018) 394
29.06.2018 Komisjoni teatis - COM(2018) 519
29.06.2018 Letter - COM(2018) 392
29.06.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Majandus- ja rahandusküsimused) 13. juuli 2018
29.06.2018 Teatis - COM(2018) 525
29.06.2018 Teatis - COM(2018) 521
29.06.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi vahendite osas ning parandatakse seda määrust seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahenditega- COM(2018) 498
Tagasiside