Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
15.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Spanish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas [doc. 14204/17 - COM(2017) 660 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 660
15.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: the French Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas [doc. 14204/17 - COM(2017) 660 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 660
12.01.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (Põllumajandus ja kalandus) 29. jaanuar 2018
12.01.2018 Töödokument SWD(2018) 34
12.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1165/2008 (elusloomade ja liha statistika kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse rakendamise kohta - COM(2018) 18
12.01.2018 Ettepanek - COM(2018) 31
12.01.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE direktiivi 2011/64/EL kohta seoses tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määradega COM(2018) 17
12.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE nõukogu direktiiviga 96/16/EÜ (piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta) komisjonile delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks antud õiguse kasutamise kohta - COM(2018) 12
12.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EÜ) nr 543/2009 (põllumajanduskultuuride statistika kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2018) 13
12.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EÜ) nr 762/2008 (mis käsitleb vesiviljeluse statistikat) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse rakendamise kohta COM(2018) 9
12.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EÜ) nr 1921/2006 (mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2018) 11
12.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EÜ) nr 138/2004 (põllumajanduse arvepidamise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2018) 14
12.01.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 395 - COM(2018) 15
12.01.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile määruse (EÜ) nr 216/2009 (nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades), määruse (EÜ) nr 217/2009 (Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta) ja määruse (EÜ) nr 218/2009 (Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2018) 16
12.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Hellenic Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders [12723/17 - COM(2017) 571 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 571
12.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders COM(2017) 571
11.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ENISA, the "EU Cybersecurity Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'') [12183/1/17 REV 1 CYBER 127 TELECOM 207 ENFOPOL 410 CODEC 1397 JAI 785 MI 627 IA 139 - COM(2017) 477 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 477
11.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders [12723/17 - COM(2017) 571 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality* - COM(2017) 571
11.01.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu alusel moodustatud ühiskomitees võetav seisukoht seoses lepingu rakendamise ühiste suuniste vastuvõtmisega COM(2018) 7
11.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: French Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ENISA, the "EU Cybersecurity Agency", and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification (''Cybersecurity Act'') [12183/1/17 REV 1 CYBER 127 TELECOM 207 ENFOPOL 410 CODEC 1397 JAI 785 MI 627 IA 139 - COM(2017) 477 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 477
11.01.2018 Ettepanek - COM(2018) 8; SWD(2018) 5; SWD(2018) 6
11.01.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Programmi „Horisont 2020“ vahehindamine: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni mõju maksimeerimine - COM(2018)2
10.01.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Malta Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 COM(2018) 5
10.01.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board [12430/17 - COM(2017) 538 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 538
10.01.2018 Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta - COM(2018) 4
Tagasiside