Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Antarktika vete elusressursside kaitse komisjonis võetav seisukoht ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/867 - COM(2023) 423 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe osaliste koosolekutel Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2020/1582 - COM(2023) 404 Euroopa Liidu algatus
12.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/863 - COM(2023) 403 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Vaikse ookeani lõunaosa piirkondlikus kalandusorganisatsioonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/859 - COM(2023) 417 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppes võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/858 - COM(2023) 418 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise oliivinõukogu liikmete nõukogus seoses Bosnia ja Hertsegoviina ühinemisega 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepinguga - COM(2023) 398 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, 2022. aastal kolmandatele riikidele antud makromajandusliku finantsabi rakendamise kohta - SWD(2023) 244, COM(2023) 409 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel India Ookeani Tuunikomisjonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/860 - COM(2023) 438 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Vahemere üldises kalanduskomisjonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/869 - COM(2023) 437 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Letter - COM(2023) 402 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.07.2023 Letter - COM(2023) 348 EL algatusega seotud teised dokumendid
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjonis (WCPFC) võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/862 - COM(2023) 422 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/868 - COM(2023) 421 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitees võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/1570 - COM(2023) 408 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel Põhja-Atlandi lõhe kaitseorganisatsioonis võetavat seisukohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/864 - COM(2023) 407 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb täiendavaid reegleid seoses Integreeritud Piirihalduse Fondi osaks oleva piirihalduse ja viisapoliitika rahastuga, Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2023) 387 Euroopa Liidu algatus
11.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu, mis käsitleb täiendavaid reegleid seoses Integreeritud Piirihalduse Fondi osaks oleva piirihalduse ja viisapoliitika rahastuga, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2023) 386 Euroopa Liidu algatus
10.07.2023 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst) - SEC(2023) 269, SWD(2023) 240, SWD(2023) 241, COM(2023) 402 Euroopa Liidu algatus
10.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule, mis käsitleb täiendavaid reegleid seoses Integreeritud Piirihalduse Fondi osaks oleva piirihalduse ja viisapoliitika rahastuga, Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2023) 389 Euroopa Liidu algatus
10.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb täiendavaid reegleid seoses Integreeritud Piirihalduse Fondi osaks oleva piirihalduse ja viisapoliitika rahastuga, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2023) 388 Euroopa Liidu algatus
10.07.2023 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles hinnatakse, kui suures osas on liikmesriigid võtnud vajalikke meetmeid, et täita direktiivi (EL) 2019/713, mis käsitleb mitterahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK - COM(2023) 363 Euroopa Liidu algatus
10.07.2023 Letter - COM(2023) 314 EL algatusega seotud teised dokumendid
10.07.2023 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects COM(2023)314 final of 13.6.2023 Concerns the EN version only Minor editing corrections which do not affect the substance of the text The text shall read as follows: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance (ESG) rating activities (Text with EEA relevance) - SEC(2023) 241, SWD(2023) 204, SWD(2023) 207, COM(2023) 314 Euroopa Liidu algatus
10.07.2023 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liidu taganemist energiaharta lepingust - COM(2023) 447 Euroopa Liidu algatus
10.07.2023 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega kiidetakse heaks Euroopa Aatomienergiaühenduse taganemine energiaharta lepingust - COM(2023) 446 Euroopa Liidu algatus
Tagasiside