Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
18.04.2018 Letter - COM(2018) 163
18.04.2018 Teatis - COM(2018) 20; COM(2018) 21
17.04.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse nõukogu seisukohta järgmise õigusakti vastuvõtmise kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed - COM(2018) 191
17.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Polish Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 - COM(2018) 51
17.04.2018 Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ning määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed - Nõukogu poolt vastu võetud 16. aprillil 2018 - 5700/1/18
17.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) [14217/1/17 REV1 - COM(2017) 676
16.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753 final] - Opinion 1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 753
16.04.2018 Letter / COM(2018) 135
16.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) nr 913/2010 kohaldamise kohta vastavalt selle artiklile 23 SWD(2018) 101; COM(2018) 189
16.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivis 2016/802/EL (väävlisisalduse vähendamine teatavates vedelkütustes) sätestatud väävlinormide rakendamise ja järgimise kohta COM(2018) 188
16.04.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu plastistrateegia paketi kohta - COM(2018) 28; COM(2018) 29; COM(2018) 32
16.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Polish Sejm Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 - COM(2018) 51 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51
16.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 - COM(2018) 51 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51
16.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 753 final] - Opinion on the application of the Principles of Subs - COM(2017) 753
13.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2013/36/EU and 2014/65/EU [doc.16011/17 - COM (2017) 791 FINAL] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 1093/2010 [doc. 16017/17 - COM (2017) 790 FINAL] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2017) 790; COM (2017) 791
13.04.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2007/43/EÜ rakendamise kohta ning selle mõju kohta lihakanade heaolule ja heaolunäitajate arengule COM(2018) 181
13.04.2018 Eelarve projekt - COM(2018) 227
13.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 179; SWD(2018) 97
13.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Irish Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 753
12.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: President German Bundestag Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 PHARM 6 SAN 49 MI 61 COMPET 53 IA 43 CODEC 133 - COM(2018) 51 final] - Reasoned Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51
12.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: House of Commons of the United Kingdom Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2017) 753
12.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: French Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 - COM(2018) 51 final] - Reasoned Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51
12.04.2018 Eesti seisukohad EL tervisetehnoloogia hindamise määruse eelnõu kohta - COM(2018) 51
12.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: Czech Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU [doc. 5844/18 - COM(2018) 51 final] - Reasoned Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 51
12.04.2018 Ettepanek - SWD(2018) 96; SWD(2018) 98; COM(2018) 184
Tagasiside