Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kiirviited

Euroopa Liidu dokumendid

Menetluses eelnõud

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
05.07.2018 Parandus: ANNEXES REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS 2017 Annual Management and Performance Report for the EU Budget- COM(2018) 457
05.07.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse elektroonilise kaubaveoteabe kohta eelnõu suhtes - COM(2018) 279
04.07.2018 Letter - COM(2018) 346
04.07.2018 Parandus: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu alusel moodustatud tolli allkomitees seoses sellega, et protokoll nr 1, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise, asendatakse uue protokolliga, milles osutatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikule konventsioonile - COM(2018) 510
04.07.2018 Parandus - Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid SEC(2018) 233; SWD(2018) 185; SWD(2018) 186; COM(2018) 284
03.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja lepingu ajutise kohaldamise kohta - JOIN(2018)20
03.07.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE VÄLISTEGEVUSE TAGATISFONDI JA SELLE HALDAMISE KOHTA 2017. AASTAL - SWD(2018) 369; COM(2018) 513
03.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu alusel moodustatud tolli allkomitees seoses sellega, et protokoll nr 1, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise, asendatakse uue protokolliga, milles osutatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikule konventsioonile - COM(2018) 510
03.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta - COM(2018) 515
03.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) liidu nimel allkirjastamise kohta - COM(2018) 514
03.07.2018 Letter - COM(2018) 498
03.07.2018 KOOSOLEKUTEADE JA ESIALGNE PÄEVAKORD EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (põllumajandus ja kalandus) 16. juuli 2018
02.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega lubatakse Lätil kehtestada erimeede, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 - COM(2018) 509
02.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta- COM(2018) 502
02.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta- COM(2018) 503
02.07.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist vastavalt Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokollile (2018–2024)- COM(2018) 505
02.07.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Direktiivis 2009/103/EÜ (mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta) sätestatud miinimumsummade kohandamine vastavalt inflatsioonile - COM(2018) 504
02.07.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta (kodifitseeritud tekst) - COM(2018) 499
02.07.2018 Letter - COM(2018) 303
02.07.2018 Letter - COM(2018) 473
02.07.2018 Letter - COM(2018) 476
02.07.2018 Letter - COM(2018) 465
02.07.2018 Letter - COM(2018) 460
02.07.2018 Letter - COM(2018) 472
02.07.2018 Letter - COM(2018) 474
Tagasiside